EVENEMANGSDETALJER

januari 5, 2023
– januari 10, 2023

BOKNING OCH INFORMATION

Kristna och morer minns historien

Kristna och morer minns historien

Många städer har under de århundraden som gått, sedan morerna tillslut förvisades från Spanien, firat en byfest vari huvudtemat är slaget mellan kristna och morer. I några regioner och kommuner har man dock förbjudit detta eller på annat sätt försökt att få slut på denna tradition då striderna alltid slutar med att de kristna vinner, vilket en del menar är diskriminerande mot den muslimska minoriteten i landet. Förespråkare för festen anser dock att det handlar om en gammal tradition som speglar historien, så som den en gång utspelade sig i landet.

Fiesta de Moros y Cristianos, som det heter, firas därför fortfarande på många platser och under olika datum under året.

Först ut i kalendern och kanske mest representativ är Valverde de Júcar i Cuenca, där den stora striden äger rum dagarna mellan 5 och 10 januari. Där har festen firats sedan 1496! Sedan fortsätter slagen från stad till stad, till dess att alla städer är ”återerövrade”.

Sök på En Sueco