Sedella, Río de la Fuente – och lilla Madeira

Sedella är en fin, genuin by på Mudéjarrutten som ligger och gömmer sig i Maromas södra delar. Byn grundades av romarna, vilket fynd av mynt och krusskärvor visar på. Men man är oense om ursprunget till byns namn. Under romartiden betydde ”Sedilia” markägare, så namnet kan härstamma från det, men det sägs även att drottning […]