Svenska politiker sökes december 2010

Svenska politiker sökes december 2010

Såväl lokala som nationella politiker uppmanar svenskar bosatta i Spanien till att inte bara sitta på åskådarplatsen, utan också gå in aktivt i politiken. De menar att vi som utlänningar ofta har ett annat sätt att se på saker, vi kan ibland föreslå nya lösningar på en rad olika situationer och därför är vi välkomna in i det politiska rummet.

Från och med maj i år och fram till och med maj 2011, då nästa kommunalval äger rum, kommer vi därför, i varje nummer, se närmare på en rad problematiska ämnen. Därtill har vi bett två, politiskt engagerade, att ge svar på en rad frågor om var de två största partierna står. Det är Johanna D. Forsell, som är aktiv i PSOE i Fuengirola och Ángel Nozal, som är PP:s toppkandidat till borgmästarposten i Mijas.

Månadens debatter: Brist på parkeringsplatser
I många städer, t ex i en mellanstor stad som Fuengirola men också Mijas, kan det vara en stor utmaning att hitta en parkeringsplats. Invånarna i de båda städerna och alla de som arbetar där, har svårt att hitta någonstans att parkera bilen, utan att det för den skull kostar en förmögenhet.
Är problemet värre här än på andra platser? Om det är så, vilka är så sådana fall orsakerna och vad kan man göra åt det?

Det sägs att det är ett privat bolag som har hand om de offentliga parkeringsplatserna och – garagen, och att ett sådant system skulle strida mot gällande lagstiftning. Är det korrekt?

Johanna D. Forsell:
Kommunerna bryr sig inte om dem som bor utanför stan och som ska in till centrum för att arbeta. 90 procent av de allmänna platserna, som är avsatta som parkering, är antingen blå zoner, förbjudna att parkera på p.g.a. utfarter, eller parkeringshus. Detta tvingar dem, som inte bor i närheten av sin arbetsplats, att betala för parkering, vilket handlar om stora summor pengar, som vanliga människor har svårt att ha råd med.

Det är korrekt att det handlar om allmänna vägar, och att parkeringsplatserna förvaltas av privata bolag, samt att de vakter som skriver ut böter, inte är auktoriserade, en situation som vid flera tillfäller har överlämnats till författningsdomstolen.

Det är stor brist på parkeringsplatser i Fuengirola och i andra städer, var man tillåter större rörelsefrihet och dynamik.

Vinner vi valet, vill vi skapa ett system för dem som arbetar i stan, på lika villkor som för invånarna, där man ska kunna köpa ett parkeringskort som gäller under längre perioder, månader eller år.

Ángel Nozal:
Fuengirola är bara 10 km2, alltså geografiskt sett en mycket liten stad, och man kan inte åstadkomma mirakel. Lyckligtvis är klimatet så bra, att man vanligtvis kan promenera från en plats till en annan.

Det har byggts många garage, flera av dem specifikt för stadens invånare och till mycket rimliga priser. Andra garage har alla tillgång till, och i dessa betalar man per minut, dag eller månad.

Kommunens egna tjänstemän varken kan eller bör ta sig an alla uppgifter och funktioner, och många privata bolag kontrakteras för att sköta delar av arbetet när det gäller parkeringshus. Dessa arbeten läggs alltså ut på entreprenad.

I Mijas har vi löfte om fler garage. I Mijas Pueblo finns det bara ett park-eringshus som ligger precis bredvid kommunkontoret. I delar av Las Lagunas är problemet mycket allvarligare, och under vissa tider på dagen står hälften av alla bilarna nästan still, då de är på jakt efter parkeringsplats. Det medför naturligtvis en onödig ökning av både förbrukning av bensin och av tid.

Prostitution på stadens gator
95 procent av alla prostituerade kvinnor och män uppges vara tvingade till att årligen prostituera sig till 15 miljoner kunder, trots det är prostitutionen som sådan inte förbjuden i Spanien.

Estepona har förbjudit prostituerade och kunder i stadens centrum. Det har dock lett till, att verksamheten har förflyttats till stadens ytterområden.

Johanna D. Forsell:
Det finns många åsikter och debatt-en om legalisering eller avskaffning av prostitution i Spanien är mycket öppen, och därför har man ännu inte antagit en lag kring detta.

Jag menar, att man bör legalisera det och beskydda de prostituerade samt ge dem tillgång till hälsokontroller och sociala rättigheter, vilket de inte har idag. Både kvinnorna och männen måste behandlas lika som andra arbetande människor – dvs. allt det, som garanteras i vår grundlag.

I Spanien är prostitution alltså inte olagligt. Det finns dock olika, lokala initiativ, som det katalanska lokalparlamentet, som försöker att reglera och tillvarata de prostituerades sociala rättigheter. I flera andalusiska städer har man också infört lagstiftning gällande prostitution och infört vissa förbud, men resultaten har inte varit så bra.

Människohandel är självklart mycket allvarligt, och det är också förbjudet enligt en lag som trädde i kraft under 2009.

Bordellerna är registrerade som hotell. Men borgmästaren, som har undertecknat öppningslicensen, kanske inte vet att det rör sig om någonting helt annat.

Ángel Nozal:
Detta problem finns i hela världen, och inget land har lyckats få bort det.

Spaniens mål är, att alla kvinnor (och män) ska få utbildning, så att de inte behöver ty sig till denna verksamhet. Polisens uppgift är att förhindra att någon tvingas till prostitution. Men om någon frivilligt vill utöva denna typ av aktivitet och personen i fråga är vuxen, så finns det inte mycket som samhället kan göra för att förhindra det.

Prostitution är inte straffbart i Spanien, det är det däremot om någon tvingar en annan att prostituera sig.

Bordellerna är först och främst hotell eller barer. Vad två vuxna människor självmant gör, det är upp till dem. Det är svårt att föreställa sig, att någon befinner sin i en offentlig lokal eller på en offentlig plats med mycket människor, mot sin vilja. Det vanliga är, att de människor som utför dessa tjänster, inte har något annat alternativ.

En kommun har inte befogenhet att införa lagar, som förbjuder prostitution, men vi kan godkänna regler, med vilka vi kan kontrollera de platser, var det försiggår, och vi kan förbjuda, att det sker på öppen gata.

PP har dock en färdig lösning, som kan delas upp i tre punkter:
1) Utbildning. Vi önskar att ingen ska säga, att prostitution är deras enda möjliga yrke. Det finns preventiva och rehabiliterande program tillgängliga för dem.
2) Frihet. Koppleri är förbjudet, och polisen övervakar situationen noggrant. Ingen får tvingas till prostitution. När det uppdagas, finns hjälpprogram till de drabbade, som normalt är kvinnor, men även män.
3) Lagstiftning. Det idealiska skulle vara, att denna aktivitet försvann helt – på grund av bristande utbud (de prostituerade) eller på grund av bristande efterfråga (kunderna). Men under tiden som vi försöker att nå målet, antas förhållningsregler, så att denna aktivitet inte drabbar tredje part, speciellt minderåriga.

Har hyresgäster fler rättigheter än bostadens ägare?
En läsare har uppmärksammat oss på lagar från början av 1964 och sedan 1994, där målet skulle vara, att mindre välbärgade människor alltid ska ha tak över huvudet. Det skulle innebära, att om någon hyr en bostad i mer än 11 månader, har denne besittningsrätt i fem år. Också även om hyran inte betalas. Men, menar läsaren, Spanien är inte längre ett fattigt land, och grunderna för lagstiftningen är alltså inte längre de samma.

Ángel Nozal:
Det är naturligtvis inte längre korrekt. En hyresgäst, som inte betalar hyran, kan vräkas – om nödvändigt med hjälp av polis, som för övrigt är de enda som har rätt att tvångsavhysa, och det endast via en stämning, om det inte är en tydlig överträdelse av lagen. Därför ska ägaren till bostaden anmäla händelsen och låta en dom-are avgöra saken, om hyresgästen inte betalar.

Det finns många bra lagar i Spanien. Problemet är, att hanteringen går långsamt. Istället för att ändra lagstiftningen eller införa nya lagar, finns det behov av att få rättsystemet att fungera bättre.

Johanna D. Forsell:
En hyresgäst har inte rätt att bo kvar, om hyran inte betalas. Ägaren kan gå den rättsliga vägen för att få hyresgästen bortvisad.
Lagstiftningen har ändrats, och den tillåter, att dessa ärenden nu går mycket snabbare än vad de gjorde förr.


Partiernas borgmästarkandidater till lokalvalet 22 maj.

• Partido Popular
Marbella: Ángeles Muñoz
Málaga: Francisco de la Torre
Manilva: Francisco Miguel Álvarez
Estepona: José María Urbano
Fuengirola: Esperanza Oña
Mijas: Ángel Nozal
Benalmádena: Enrique Moya
Torremolinos: Pedro Fernández Montes
Rincón de la Victoria: Francisco Salado
Torrox: Oscar Medina
Nerja: José Alberto Armijo
Vélez-Málaga: Francisco Delgado Bonilla
• PSOE
Málaga: María Gámez
Marbella: José Bernal
Torremolinos: José Ortiz
Benalmádena: Javier Carnero
Fuengirola: Javier García León
Mijas: Antonio Sánchez
Estepona: David Valadez
Vélez-Málaga: María Salomé Arroyo

PSOE skapar forum för residenter i Fuengirola

Johanna D. Forsell, en av initiativtagarna till Forum Residents, ses här med Javier Garcia León, ordföranden för PSOE i Fuengirola.

För att ge utlänningar bättre möjlighet att involvera sig och för att bli hörda, har PSOE i Fuengirola startat ett forum kallat Forum Residentes. Omkring 100 av Fuengirolas utländska invånare stödjer initiativet, vars mål också är att vara ett språkrör till de lokala myndigheterna. Möten hålls var tredje månad för att debattera aktuella problem, det sänds ut nyhetsbrev och arrangeras olika aktiviteter. Läs mer och bli medlem på: www.forumresidents.com

PSOE Benalmádena till ER tjänst

Preben Rueda Martín till vänster tillsammans med PSOE:s kandidat till borgmästarposten, Javier Carnero, samt Antonia Rueda Martín och Juan José Gambero.

Bor man i Benalmádena och behöver hjälp i ett kommunalt ärende, hjälper oppositionspartiet PSOE gärna till.
Varje onsdag mellan 17.30 och 19.00 finns dessutom dansk- och engelsktalande Preben Rueda Martín på plats. Man ä naturligtvis också välkommen att besöka kontoret, om man har frågor kring PSOE.
Adressen är: Av. Del Chorillo s/n (ved siden af Bar La Tapería), Benalmádena Pueblo.

PP Mijas i nya lokaler

"Vi ör här för att lyssna”, säger Ángel Nozal om PP:s nya kontor i Mijas.

Partido Popular invigde i oktober sitt nya kontor i Mijas. Det ligger i Las Lagunas, framför teatern och den kommunala sportanläggningen på hörnet av Avenida de Dinamarca. Adressen är: C/ Camino del Alberto 17.

Alla välkomna om man har frågor och vid eventuella problem i kommunen.

Empadronamiento ska bekräftas
Inrikesministeriet har beslutat att alla utlänningar nu måste bekräfta, att de är fast boende i kommunen. Framöver måste man därför bekräfta sin empadronamiento vart annat år. Detta innefattar inte spanjorer, utan bara utlänningar, och denna ”diskriminering”, beror på, att utlänningar ofta flyttar, utan att meddela den ifrånflyttade kommunen, vilket man alltså också bör göra.

De olika kommunerna hanterar dock saken olika, till exempel:
Mijas: Här behöver man inte göra någonting. Sker det ändringar, kommer alla bli informerade personligen av kommunen.
Marbella: Här har kommunen sänt ut brev till samtliga invånare som är mantalsskrivna. Har man mottagit detta brev, behöver man inte göra någonting. Har man inte mottagit brevet, bör man kontakta stadshuset.
Fuengirola: Här ombeds man att själv inställa sig för att förnya det. Det kan göras i utlänningsavdelningen på våning 4 i stadshuset, måndag – fredag kl. 09:00-13:00. Ta med uppehållstillstånd (NIE) samt en kopia.

Politiska uppdrags A, B, C
• Inskrivning i folkregistret (Empadronamiento)
Det är inte lagstadgat att man ska skriva in sig i folkregistret (empadronamiento). Det anses snarare som en moralisk förpliktelse, då ens kommuns sjukhuskapacitet, antalet poliser, skolor och andra offentliga verksamheter är kopplat till folkregistret. För varje inskriven person räknas en kommun ta emot ca 182 euro per år och en viss summa till den lokala sjukvården.
Man skall vända sig till sitt kommunkontor för att bli inskriven.
Ta med:
Bevis på din adress; köpebrevet på din bostad eller ett hyreskontrakt och en kvittens på betald elektricitet, vatten, andra avgifter eller telefon, där din adress framgår.
NIE eller residencia samt pass.
• Och på röstlistan (Lista del Censo Electoral)
För att kunna rösta måste man presentera sin önskan att rösta i Kommunala Valenheten innan den 15 januari.
Ta med:
Empadronamiento (mantalsinskrivning)
• Medlemskap av parti
För mer information om PP (Partido Popular) och om hur man blir medlem av partiet, se t.ex. www.ppmalaga.es, www.ppmijas.org,
www.ppfuengirola.com eller
www.marbella-sanpedro.com
Man kan läsa mer om PSOE (Partido Socialista Obrera Español) och om medlemskap på bl.a. www.psoemalaga.es, www.psoemijas.org,
www.fuengirola.psoe.es och www.marbella.psoe.es.
Alla EU-medborgare har rätt till att bli aktiva eller passiva medlemmar.

Politiska frågor
Finns det ett ämne som du gärna vill få belyst eller har frågor och funderingar kring, hur det politiska systemet fungerar, så är du välkommen att skriva till oss på info@ensueco.com.

Av Jette Christiansen

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.