Snart är det dags att deklarera sina inkomster vare sig det är i Sverige eller i Spanien. Bo Wennertorp vid den svenska revisionsbyrån Global Accounting i Marbella ger här lite information om de två deklarationerna.

Svensk deklaration:
Den som fått en förtryckt deklaration skall godkänna eller ändra denna och sedan skicka tillbaks den till svenska skatteverket. Detta kan ske genom post, sms eller internet. Den som bor i Spanien kan av flera skäl få en svensk förtryckt deklaration. Den vanligaste anledningen torde vara antingen innehav av en fritidsbostad i Sverige eller ränteberäkning på grund av uppskov med reavinst. Den som innehar en svensk fritidsbostad måste betala fastighetsskatt för denna. Beloppet för de flesta brukar vara ett par tusen kronor. Om du fått en schablonmässigt beräknad ränta påförd för ett uppskov med reavinstskatt bör du överklaga. Enligt många skatteexperter har Sverige ingen ränta att kräva skatt för en ränteintäkt för de som bor utomlands.
SINKskatt som du erhållit skall ej deklareras i Sverige utan den som betalar ut ett arvode eller en pension skall dra en definitiv skatt om 25 % som skickas direkt av utbetalaren till svenska skatteverket. Sedan ett par år tillbaks finns en möjlighet att välja bort SINkskatten och välja en traditionell svensk beskattning trots att du bor utomlands. Denna skall deklareras och man får göra avdrag för exempelvis de räntekostnader man haft. Den borgerliga alliansen har sänkt i stort sett alla skatter undantaget SINKskatten. Detta gör att det kan vara intressant att börja deklarera sina inkomster på traditionellt svenskt sätt.
Deklarationen skall vara inlämnad senast den 1 juni 2011 om du bor utomlands.

Spansk deklaration:
Du som bor mer än halva året i Spanien (men i praktiken har residencia i Spanien) skall deklarera dina inkomster world wide i Spanien. Deklarationsperioden är den 1 maj – 30 juni. Vid inlämnandet, som sker på bank, skall 60 % av en ev restskatt betalas. Resterande 40 % skall betalas senast månadsskiftet oktober/november. Initiativet till att deklarera ankommer på den skattskyldige. Normalt skickas inte förtryckta deklarationer ut men spanska skatteverket kan göra ett förslag till deklaration om man så begär. Skatteverket använder sig då bara av för dem kända inkomster och avdrag.
För de flesta svenskar bosatta i Spanien är det pension eller spanska arbetsinkomster som skall deklareras. Dessa poster förs upp i deklarationen som intäkt. Den vanligaste avdragsposten är försörjningsbörda och handikapp. Den som tar hand om sina minderåriga barn eller sina pensionerade föräldrar får göra ett extra avdrag med ganska högt belopp. Den som har ett handikapp eller som har en hemmavarande anhörig med handkapp om minst 33 % får ett avdrag för detta. Avdraget för erlagd pensionsförsäkringspremie i Spanien måste anses vara ganska frikostigt. Minst 10.000 € gäller som avdrag men beroende på ålder kan beloppet stiga. Ett i Sverige vanligt avdrag som ej finns i Spanien är resor till och från arbetet.
Spanien har frivillig sam- eller särbeskattning mellan makar. Makar får således välja mellan att deklarera tillsammans som en enhet eller separat var och en för sig. Byte kan ske mellan olika år.
Värdepappersaffärer skall endast deklareras i Spanien för den som utflyttat från Sverige. Den som flyttar till något annat land än Spanien måste normalt deklarera sina värdepappersaffärer i såväl Sverige som i det nya hemlandet. Ränteinkomster och utdelningar deklareras enbart i Spanien för den som utflyttat. Räntekostnader är i de flesta fall ej avdragsgilla i Spanien. Förmånsvärde av fri bostad, fri bil och fri kost skall beräknas och deklareras. Men i praktiken torde det sällan vara så att någon tar upp dessa belopp i sin deklaration. Den som hyrt ut sin bostad skall deklarera sin inkomst med avdrag för de kostnader man haft för uthyrningen.

Tänk på att en tidningsartikel är allmän och kanske inte passar in på din situation. Tag därför hjälp av en erfaren revisor eller advokat. Du kan nå Bo Wennertorp på
bosse@globalaccounting.es

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.