Är spanien redo för ett japan?

Är spanien redo för ett japan?

Världen befinner sig i ett spänt läge efter att en utav de största nationerna har fått utstå den ena tragedin efter den andra på mindre än en vecka. Tysklands utrikesminister Guido Westerwelle kallar det apokalypsen. Tankarna om vad som kan hända oss i Spanien flödar. Kan strålningen nå oss via luften? Vad skulle hända i Spanien om vi drabbas av en naturkatastrof? Kan kärnkraftverken påverkas som konsekvens av en jordbävning? Hur pass allvarlig kan situationen komma att bli? Finns det alternativ som minskar risken för olyckor?

I Spanien har vi sammanlagt åtta kärnkraftverk, det närmaste ligger i Valencia och samtliga anläggningar är byggda på marker som inte är i riskzonen för jordbävningar. År 2008 utgjorde kärnkraftverken 20 % av Spaniens energiförsörjning, dock går åsikterna isär om riskerna kärnkraften medför och om de är fler än behoven. Idag inte finns ingen risk att något land, förutom Japan, att påverkas av strålningen. Det påstår Manuel Fernandez Ordóñez, doktor i kärnfysik. Han tillägger samtidigt att strålningen kan färdas med vinden men att risken avtar ju längre den färdas.

För att sammanfatta debatten kring kärnkraft och dess nytta argumenterar Fernández Ordóñez för kärnkraft och menar att det är en konkurrenskraftig energikälla som bidrar till att minska elkostnaderna för företag, industrier och familjer. Kärnkraften har fördelar vi inte kan utvinna från våra förnyelsebara energier, t.ex. minskar man utsläppen av förorenande gaser i atmosfären och man är oberoende av meteorologiska faktorer. På säkerhetsfrågan går dock åsikterna isär. Medan Fernández Ordóñez menar att de spanska kärnkraftverken strikt följer den spanska säkerhetslagstiftningen och att det är osannolikt att Spanien blir ett nytt Japan säger Carlos Bravo däremot, energiansvarig på Greenpeace, att de spanska kärnkraftverken redan är mycket gamla vilket ökar risken för en kärnkraftsolycka. Oplanerade driftstopp och tekniska problem på senare tid är bevis på att utrustningen och komponenterna har föråldrats. Han menar att det viktigaste under en olycka är kylningsprocessen, och att kärnkraftverken därför måste kunna garantera säkerheten för att hålla radioaktiviteten isolerad så att den inte släpps ut i miljön. Han fortsätt-er och säger att samma händelse som i Japan, naturligtvis kan inträffa i Spanien då vi har samma typ av kärnkraftverk och med samma brister. Olyckan kan orsakas av tekniska problem eller mänskliga faktorer och inte nödvändigtvis av en jordbävning eller en tsunami. Enligt Bravos åsikt är kärnkraftverket i Garoña det farligaste, och han menar att det borde ha stängts för länge sedan för sina många säkerhetsproblem .

Isabel Mellado, ordförande för statens kärnkraftssäkerhet Seguridad Nuclear del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), förklarar att säkerhetslagstiftningen innebär att kärnkraftsanläggningen måste uppfylla två kriterier; anläggningens design inför jordbävningar, och anläggningens funktion inför jordbävningar”. Första kriteriet innebär att kärnkraftverket ska kunna stå emot den största jordbävningen som kan tänkas ske, och att dess mekanismer ska förhindra radioaktiv läcka. Med det andra kriteriet förväntar man sig att anläggningen skall fortsätta generera el och starta en kylningsprocess – under förutsättning att jordbävningen i området inte överstiger den styrka som forskarna förutspått. Mellado säger även att alla anläggningar är utrustade med ett övervakningssystem som registrerar vibrationer i marken och stannar automatiskt om det skulle behövas. Fernandez Ordóñez förespråkar för att kärnkraften är en energikälla som behövs i vår ekonomi. Greenpeace å andra sidan föreslår brådskande avveckling av kärnkraftverk, och menar att om vi börjar med det mest farliga kan det vara klart inom 30 år. Samtidigt måste man dock se till att det finns tillräckligt med förnybar energi för att ersätta kärnkraften och övergången till ett hållbart energisystem som är 100 % förnybart bör göras med ordentlig långsiktsplanering. Resultatet blir att vårt elbehov, både tekniskt och ekonomiskt, kan komma att täckas till 100 % av förnybar energi.

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.