Klagomål i bank- och försäkringsärenden

I det marknadssamhälle, som vi lever i, kommer vi dagligen i kontakt med olika finansinstitut, såsom banker och försäkringsbolag.
Om vi öppnar ett bankkonto kräver banken att vi undertecknar ett avtal, som innehåller en mängd villkor i finstil text. Skall vi teckna en bilförsäkring kräver försäkringsbolaget att vi godkänner försäkringsbolagets villkor.
Vid tillämpning av dessa avtal uppkommer
ibland tvister mellan banken/försäkringsbolaget och dess kunder.
Hur kan vi, som konsument, hävda oss mot t.ex. oskäliga provisioner och kostnader, som drabbar oss?
Enligt spansk rätt finns möjligheter att reklamera och föra sitt ärende till olika myndigheter för prövning.

a) Du kan göra en reklamation till Servicio de Atención al Cliente (Kundservice) eller till Defensor del Cliente (Konsumentombudsmannen), som alla konsumentföretag är tvungna att ha för att mottaga klagomål och reklamationer från sina kunder.
b) Om Du inte får svar inom loppet av 2 månader eller om svaret är otillfredsställande kan Du lämna in en reklamation till följande myndigheter.

Servicio de Reclamaciones del Banco de España i de fall föremålet för reklamationen avser ett bankavtal (bankkonton, depåer, kort, checkar, hypotekslån eller personlån etc.).
Comision Nacional del Mercado de Valores, genom Oficina de Atención al Inversor för reklamationer avseende investeringar på finansiella marknaden (köp och försäljning av aktier, investeringsfonder, stock options warrants, etc.).
Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones när reklamationen rör försäkringar (bilförsäkring, sjukförsäkring, hemförsäkring, livförsäkring, pensionsfonder, etc.).
Det yttrande, som dessa myndigheter utfärdar, är inte juridiskt bindande för parterna. Emellertid väger dessa tungt som sakkunnigutlåtande vid eventuell rättegång, vilket fått till följd att den tappande parten i ett sådant yttrande ofta rättar sig efter myndighetens beslut.
Du kan också ta del av en publikation, som årligen utges, av vilken framgår vilka banker och försäkringsbolag, som fått mest klagomål riktade mot sig.
Vi på IURA har i åtskilliga fall agerat för konsu-menter, som blivit illa behandlade i dessa frågor av banker och försäkringsinstitut.
För mer information i dessa frågor kan ni besöka följande webbsidor: Banco de España www.bde.es, Comisión Nacional del Mercado de Valores www.cnmv.es och Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
www.dgsfp.meh.es.

Av IURA Despacho Jurídico, www.iura.es

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.