Slipp förkalkningar/ blodproppar – Förebygg idag, var frisk i morgon

Lecitin (som kapslar eller granulat) finns att köpa hos Vitamina i Centro Idea. Den mänskliga organismens funktioner börjar avta i 30 års åldern, men denna långsamt framåtskridande process kan bromsas och jämnas ut över tiden med olika metoder: viktigt är en korrekt och balanserad kost och ökade intellektuella/ tankemässiga utmaningar. Vad kan man göra konkret? […]

Klagomål i bank- och försäkringsärenden

I det marknadssamhälle, som vi lever i, kommer vi dagligen i kontakt med olika finansinstitut, såsom banker och försäkringsbolag. Om vi öppnar ett bankkonto kräver banken att vi undertecknar ett avtal, som innehåller en mängd villkor i finstil text. Skall vi teckna en bilförsäkring kräver försäkringsbolaget att vi godkänner försäkringsbolagets villkor. Vid tillämpning av dessa […]