Sambandet mellan diabetes och munhälsa, och viceversa

Sambandet mellan diabetes och munhälsa, och viceversa

Parodontit är samlingsnamnet för tandlossningssjukdomar som i början kan visa sig som lätt blödande tandkött, men som med tiden resulterar i tandlossning om sjukdom-en inte behandlas.

Diabetes mellitus (sockersjuka) är en sjukdom där blodets innehåll av socker (glukos) är förhöjt. Glukoshalten i blodet (blodsockernivån) stiger om kroppen har brist på eller saknar hormonet insulin, om kroppen har ett större insulinbehov än vad bukspottkörteln klarar av att producera, eller om kroppens insulinkänslighet är nedsatt så att det tillgängliga insulinet inte kan tas upp av vävnaderna. Det finns flera olika former av diabetes, varav de två vanligaste är typ 1-diabetes och typ 2-diabetes.

Typ 1-diabetes uppstår när sockerhalten i blodet stiger på grund av att kroppen saknar eller har nedsatt produktion av hormonet insulin. Sjukdomen orsakas av en autoimmun reaktion mot de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln (pankreas).

Typ 2-diabetes är ett tillstånd då kroppens insulinkänslighet är nedsatt. Det betyder att bukspottkörtelns produktion av insulin är normal eller förhöjd, men att insulinet har minskad effekt på vävnaderna i kroppen och att blodsockerhalten därför förblir hög.

Långvarig diabetes ökar risken för parodontit och flera undersökningar har visat att diabetespatienter som förbättrar sin munhälsa också får ett mer lättkontrollerat blodsocker.
Nu frågar sig allt fler forskare om inte sambandet mellan diabetes och dålig munhälsa också gäller omvänt. Att parodontit skulle öka risken för typ 2-diabetes.
Den gemensamma nämnaren skulle vara den långvariga lågintensiva inflammationen som kännetecknar parodontit och som misstänks bidra till uppkomsten av diabetes.
En stor amerikansk undersökning från universitetet i Colombia visade under en 20-års period att risken att utveckla typ 2-diabetes var dubbelt så hög bland dem som hade parodontit. Sambandet kvarstod även efter det att forskarna tagit hänsyn till andra faktorer som kan ha spelat in, till exempel: ålder, rökning, matvanor och övervikt.

I en annan amerikansk studie fann forskarna att var det nästan fyra gånger vanligare med insulinresistens bland personer med parodontit.
Enligt Lewis Rose från universitetet i Pennsylvania har man sett stora förändringar av diabeteskontroll hos patienterna efter att en behandling mot parodontiten inletts. Det har visats att sockerläget har stabiliserats och behovet av insulin minskat på tre månader.

Här på Nordic Dental Centre erbjuder vi preventiv tandvård i form av besök hos tandhygienisten och tandläkaren.

Kontakta oss gärna om du har frågor.

Av Tandläkare Christina Radics, Nordic Dental Centre

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.