krom – en mineral från ungdomens källa

krom - en mineral från ungdomens källa

Krom har betydelse för blodsockret. Under senare år har betydelsen av krom som ett viktigt spårmineral för människan blivit klarlagt. Krom ingår i den så kallade Glukos Tolerans Faktorn (GTF), som förutom krom, också innehåller B-vitaminet Niacin (B3) samt tre aminosyror, glycin, glutaminsyra och cystin. GTF fungerar som hjälpfaktor till hormonet insulin när det ska transportera druvsocker (glukos) in i cellerna. Därför är krom med för att stabilisera blodsockret på en normal nivå.
Krom är absolut nödvändigt för tillväxten, energin och det allmänna hälsostillståndet. På grund av dess vitala roll och betydelse för immunsystemet är det en av kroppens viktigaste beskyddande faktorer mot sjukdomar. Människan föds med en behållning på bara 6 mg, som inte ”slits ut” vid en sund kost, bestående av naturliga livsmedel. Med endast den moderna industrialiserade kosten (om man bara lever på den) kommer krombehållningen att vara försvunnen vid 30-års åldern.
Krom finns i minimala mängder i hela kropp-en men är viktigast för organen hjärta, lever och hjärna. Hela glukosmetabolismen är delvis baserad på insulinets partnerskap med en substans, som kallas GTF, som innehåller krom. Krombrist kan leda till en onormal glukos-tolerans och brist på energi, för lågt blodsocker och sockersjuka.
Eftersom levern använder krom till ombildning av fettämnen till energi, är krom vitalt för att kunna hålla låg kolesterolnivå och för hjärtats hälsa. Krom är också vitalt för produktionen av nya proteiner. De vita blodkropparna har behov av krom för att bekämpa bakterier, virus, giftämnen, gikt och ålderdomssymptom. För att undgå stress ska binjurarna också få sin försörjning av krom. Hjärnan behöver krom för att kunna upprätthålla sockernivån och undvika mentala störningar, som i värsta fall kan utveckla sig till schizofreni.
Krom finns i två former; organisk och oorganisk. Man ska vara klar över att organisk krom, så kallad kromjäst, upptas och utnyttjas betydligt bättre i kroppen än oorganisk krom.

Vem behöver krom?
Människor ofta med hypoglykemi (för lågt blodsocker) eller sockersjuka, hjärtpatienter, människor med svag syn, mentalt lidande och personer som har lätt för att drabbas av infektioner har speciellt behov av detta mineral. Detsamma är det för dem som är utsatta för kraftiga föroreningar, som har genomgått ett kirurgiskt ingrepp, gravida och människor som lider av gikt.
Organisk krom kan fås hos ”Vitamina”, Centro Idea.

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.