Korta nyheter december 2012

Korta nyheter december 2012

Regionerna förbereder de största omkostnadsbesparingarna i demokratins historia
Tio av de 17 regionala regeringarna har presenterat sina budgetar för 2013, vilka avslöjar fler nedskärningar än under de senaste två åren. Den samlade reduktionen av budgetarna var under 2012 i genomsnitt sex procent. Det är den största insatsen för att begränsa omkostnaderna i Spaniens demokratiska historia.
Tio regioner, som bl.a. innefattar skuldplågade Valencia och Castilla-La Mancha, kommer ha 6,7 miljarder mindre att spendera. Målet är att uppnå det regionala underskottet på 0,7 procent av landets BNP, som fastställdes av statsministern, Mariano Rajoy, i juli i år. Spaniens regioner har varit under omfattande internationell kontroll då flertalet omotiverade utgifter gjorts under högkonjunkturen. Även om det nationella underskottet – som kontrolleras av Madrid – har minskats, är analytikerna hela tiden uppmärksamma på om regionerna bidrar med en rimlig andel till den gemensamma siffran så att Spanien kan uppnå EU:s mål.
De olika regionerna har valt olika kostnadsminskande metoder för att uppfylla målet. En del ökar skatterna för att bevara de offentliga tjänsterna orörda, medan andra föredrar motsatt taktik för att undvika ett högre skattetryck på medborgarna.
Castilla-La Mancha är den region som sämst uppfyller målet om kostnadsminskningar, det samma gäller Murcia, även om båda regionerna har stora planer på att skära en del procent i budgeten för 2013.

 

Spanien ska nu bidra till EU
Statsminister Mariano Rajoy på toppmöte, Cumbre Iberoamericano i Cádiz, ser EU:s förslag som oacceptabelt.
Spanien lider som bekant under fortsatt, större arbetslöshet, underskott i statsfinanserna, högre priser och en lång rad andra plågor. Men det är inte nog med det, nu ska Spanien för första gången ta emot mindre från EU, än landet betalar, varmed man kommer att bidra till den gemensamma europeiska kassan. Enligt unionen kommer Spanien att förlora omkring 20 miljarder euro i olika bidrag under åren 2014 till 2020.
Nyheten kommer, just som bruttonationalprodukten ser ut till att minska med 1,5 procent under nuvarande år och nästkommande, medan arbetslösheten har passerat 25 procent och möjligheten för ytterligare ett, tillsynes oönskat hjälppaket från Eurozonen lurar kring knuten.
Det exakta beloppet som Spanien ska ta emot inom loppet av de kommande åren är dock inte färdigställt ännu. Beloppets storlek är beroende av vilket år det kommer att jämförs med för att komma fram till de rätta siffrorna. Spanien önskar naturligtvist att EU inte ska göra sina beräkningar grundade på åren 2009 och 2010, då hade krisen ännu inte drabbat landet så hård varför landet hellre ser att de räknar på de två senaste åren. Men att få EU att ändra sina parametrar kommer att kräva en osedvanligt diplomatisk insats, och källor i nära förbindelse med frågan menar att det inte är realistiskt, skriver tidningen El País.
De 20 miljarder euro motsvarar cirka två procent av Spaniens bruttonationalprodukt. Nedskärningarna i EU-bidragen förväntas äga rum inom två områden. Det första är utvecklingsbidraget, som ska minska de regionala olikheterna och det kan komma att minska med omkring 30 procent. Det andra området förväntas bli lantbruksbidragen, som förväntas minskas med cirka 17 procent.
Spaniens statsminister, Mariano Rajoy (PP), avvisar EU-kommissionens planer om att minska bidragen till Spanien.
”Oacceptabelt”, sa han under det spansk-latinamerikanska toppmötet, Cumbre Iberoamericano, som ägde rum i Cádiz.

 

Pandor även i Spanien
De söta björnarna kan ha levt i urskogen i det som idag är Spanien.
De supersöta pandorna är kanske inte bara en kinesisk djurart, kanske de till och med har levt i Spanien. Dock för omkring 11 eller 12 miljoner år sedan.
Det menar i alla fall några paleontologer som säger sig ha identifierat fossila rester efter den äldsta pandan som man någonsin hittat. Den ansvariga paleontologen, Juan Abella från Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, har just offentliggjort en artikel om fynden i en tidning som ges ut av den vetenskapliga organisationen PLOS.
Han säger att fynden rör sig om tänder och ett käkben som man alltså kan relatera med den kinesiska pandan, Agriarctos Beatrix, och det ändrar pandans historia, som man under många år har trott var kinesisk. På 1940-talet gjorde man dock ett liknande fynd i Ungern.
Abella reserverar sig dock:
”Vi har inte bevis nog för att bekräfta pandans evolution eller till att vara säkra på att det handlar om en direkt förfader. Men vi kan säga att fyndet, som vi har analyserat, härstammar från samma art”.
Resterna av den förmodade spanska pandan blev funna på 1990-talet i Zaragoza och Katalonien, områden som tillbaka i historien har varit någon form av regnskog eller urskog, men som blivit analyserade först nu.

Nytt avtal med brittiskt flygbolag ska få fler turister till Málaga
Málagas turistmyndighet deltog i november på mässan World Travel Market i London med intentionen om att fylla ut de hål som finns på marknaden. Under flera år har Málaga legat i täten som stadssemesterdestination och nu är målet att möta en ökad efterfråga på stadsresor bland de boende i centrala och norra England, samt från Skotland. Kommunborgarrådet Damián Caneda meddelade att det har nåtts ett samarbetsavtal med flygbolaget Jet2. Nästa år kommer staden och flygbolaget tillsammans att genomföra kampanjer för att främja stadssemesterpaket med flyg till och från samt hotell i Málaga. Damián Caneda konstaterade att den typiska brittiska turisten i Málaga är i åldern 56 -65 år med kulturintresse. I år har ca 54 000 brittiska besökare bott på något av stadens alla hotell. Det är sju procent fler än förra året.

Förskingring inom Fuengirola TV
En anställd på Fuengirolas lokala TV-station, Fuengirola TV, eller bara FTV, och hennes före detta man, står nu anklagade för förskingring.
Den första är stationens revisor, som varje månad skulle ha överfört 1 000 euro till sitt eget konto, vilket skulle ha uppgått till omkring 40 000 euro. Senare har även hennes före detta man hamnat under lupp för myndigheterna.
Stationen är känd som kommunens och speciellt den konservativa borgmästaren Esperanza Oñas språkrör, och enligt www.fuengirolaalminuto.com är nästan 90 procent av sändningstiden fylld med intervjuer och program kring just vad kommunborgarråden gör.
Det var under en revision, genomförd efter uppmaning av kommunen, som man upptäckte de två personerna, som nu står anklagade, och enligt Diario Sur var det borgmästare Oña, som överlämnade saken till polisen.

Regeringen kommer att minska antalet helgdagar
Spaniens konservativa regering har i sin jakt på sätt att göra arbetsmarknaden mer produktiv, fokuserat blicken på heldagarna i den spanska kalendern. Nu vill man skära ned på antalet långhelger, de så kallade puentes, alltså ”broar”. Dessa innebär att man t ex tar ledigt en fredag, om helgdagen infaller en torsdag (klämdag) och att helgdagar som infaller en söndag kan förflyttas till den kommande måndagen, så att man inte går miste om en ledig dag.
Spanien är det enda land i Europa som har detta system, som enligt arbetsgivarorganisationen CEOE kostar samhället omkring 4,2 miljarder euro per år.
Under 2013 kommer det inte förflyttas en enda dag. Det beror på att de flesta helgdagar under det kommande året i alla fall kommer att infalla på måndagar, fredagar eller lördagar, när man alltså inte kan skapa extra långa helger eller flytta en helgdag till måndag.
För 2014 är planen att flytta helgdagarna så att de infaller fredag, lördag eller måndag, men eftersom många av helgdagarna är religiösa så ska det enligt avtalet mellan Spanien och Vatikanen, från 1979, först stämmas av med den katolska kyrkan. Det är bl.a. tal om att inte längre fira Allhelgonadagen (1 november), Asución de la Virgen (15 augusti) eller grundlagsdagen (6 december) med en ledig dag.
Fackföreningarna CCOO och UGT insisterar på att 1 maj ska bibehållas som ledig dag.

Kalendern för 2013 bjuder på följande nationella helgdagar.
1 januari (tisdag). Nyårsdagen.
6 januari (söndag). Heliga tre konungar.
28 mars. Skärtorsdagen.
29 mars. Långfredagen.
1 maj (onsdag). Arbetarnas dag.
15 augusti (torsdag). Religiös helgdag, Asunción de la Virgen.
12 oktober (lördag). Nationaldag, Día de la Hispanidad.
1 november (fredag). Allhelgonadagen.
6 december (fredag). Grundlagsdagen.
8 december (söndag). Inmaculada
Concepción
25 december (onsdag). Juldagen.

Utöver dessa helgdagar tillkommer en regional helgdag som är 28 februari i Andalusien, samt två lokala helgdagar.

Ingen risk för vattenbrist
Efter den stora mängd nederbörd som fallit under de senaste månaderna är risken för vattenbrist trots ett mycket torrt år inte längre stor.
Mätningar av mängden nederbörd som faller genomförs av Aemet vid Málagas flygplats, och där registrerade man under oktober månad 90 liter nederbörd per kvadratmeter. Den största mängden nederbörd i samma område föregående år uppgick till 56 liter per kvadratmeter. Det samma gäller september månad då man vid flygplatsen mätte upp till 61 liter per kvadratmeter, var den normala nederbördsmängden är 16 liter.
Vattenreservoarerna är nu fyllda upp till 70 procent av deras kapacitet.

Över 200 000 är arbetslösa
Arbetslösheten i Málagaprovinsen når nu över 200 000.
I oktober gick 8 295 arbetsplatser förlorade i Málaga. Hälften av dem hade tillkommit under de fem månaderna som utgör högsäsongen för turister.
Efter turistsäsongen upplever provinsen en enorm förlust av arbetstillfällen. Det fanns hopp om att situationen skulle förbättras. Siffror, som just utkommit, visar att 8 295 personer fler var registrerade som arbetslösa under oktober. I Andalusien är fler än 25 procent av de nyligen arbetslösa från Málagaprovinsen. Med denna senaste ökning har provinsen återigen passerat det fruktade talet på 200 000: Det är nu 205 275 människor som letar efter jobb.

Myndigheterna fortfarande på jakt efter ETA-aktivister
Bara för att den baskiska terrororganisationen ETA förra året lät meddela att de inte längre kommer att terrorisera landet och döda oskyldiga människor, betyder det inte att myndigheterna har slutat med att jaga organisationens förmodade aktivister.
Således även Izaskun Lesaka, som antas vara en av organisationens absoluta toppersoner. Hon blev senast i oktober arresteras vid ett lägenhetshotell i Macon, i södra Frankrike av den franska polisen, som opererade i samarbete med de spanska myndigheterna.
Hennes partner, Joseba Iturbe Otxoteka, som också förmodas vara aktivist och misstänkt att deltagit i attentatet 2006 på parkeringsplatsen vid flygplatsen Barajas i Madrid, när två personer omkom, arresterades vid samma tidpunkt. Båda var beväpnade när de anhölls.’
Hela 24 förmodade ETA-medlemmar har under åren gripits i grannlandet i norr och det är också tack vara stödet från Frankrike, och även Portugal, som de spanska myndigheterna till slut fick ETA att tillslut eklatera vapenvila.
Totalt har 31 personer gripits under föregående år som har haft anknytning till ETA.
Lesaka var en av tre förmodade toppmedlemmar på fri fot. Förutom henne rör det sig om David Pla och Iratxe Sorsabal och de tre antas ha varit bland dem som i oktober 20122 annonserade den vapenvila som man hoppas ska sätta stopp för terrorn som sedan 1950-talet har kostat 829 människor livet.

Mijas slår ned på illegalt bygge
Kommunen i Mijas har sedan juni utställt 326 böter till invånare som inte följer regelverket. Enligt dagstidningen Diario Sur gäller det först och främst invånare som har startat ett bygg- eller restaureringsprojekt utan att först ha fått nödvändiga tillstånd. Även 47 invånare, som inte har plockat upp efter sina hundar, har fått böter. Det samma gäller 20 hundägare som vistas på allmän plats men som inte haft sin hund kopplad. Utöver det har 32 personer som slängt skräp på gatan eller i naturen, och 19 som har kastat sopor i sopcontainrar utöver föreskrivna tider, samt 31 personer som har spelat för hög musik eller på annat sätt stört freden, blivit bötfällda från kommunen.

Antalet mord och inbrott har ökat i Málagaprovinsen
En ny sammanställning från Inrikesministeriet som handlar om kriminalitet i Spanien visar att det under årets första nio månader har begåtts 16 mord – fyra fler än under 2011 – vilket motsvarar en ökning med 22 procent jämfört med samma period förra året. Den nya sammanställningen visar även att Málaga är den provins i Andalusien som kommer på tredje plats om man ser till mordstatistiken. Totalt för Andalusien har antalet mord däremot minskat med 23 procent jämfört med samma period föregående år.
Även antalet inbrott i provinsen har ökat, med hela 10 procent. Under årets första nio månader begicks 3 802 inbrott i provinsen, det motsvarar i genomsnitt 10 inbrott per dag. Majoriteten av dessa inbrott har begåtts av organiserade ligor. Nyligen upptäckte polisen i Mijas en liga var en familj bestående av far, mor, son och farmor, bröt sig in i hus nattetid, medan de boende låg och sov. Generellt är de organiserade ligorna inte våldsamma och de försöker att begå sitt brott när ingen är hemma.
Trots den markanta ökningen av antalet mord och inbrott har kriminaliteten i allmänhet minskat i Málagaprovinsen med 6,1 procent, vilket beror på en minskning av 14 procent i antal av inbrott i butikslokaler och banker. Samtidigt har antalet bilstölder minskat med nästan 14 procent, våldsfall med fyra procent och annan våldsam brottslighet med fem procent.
Trots en generell minskning av kriminaliteten i Málagaprovinsen har mord och inbrott ökat markant.

Arbetslösheten för första gången över 25 procent
Köerna blir längre. 5 778 miljoner spanjorer är nu arbetssökande.
Arbetslösheten i Spanien har för första gången sedan mätningarna började registrerats uppgått till 25 procent. Den exakta siffran är 25,02 procent enligt det nationella statistiska institutet (INE) i deras senaste mätning som just offentliggjorts för årets tredje kvartal.
INE började föra statistik över hur många som arbetade och inte arbetade i landet först 1976, och det är alltså första gången sedan dess som fler än 25 procent är arbetslösa.
Det innebär att 5 778 miljoner arbetsföra spanjorer nu står utan arbete och det är 0,38 procentenheter, eller 85 000, fler arbetslösa än under årets andra kvartal. Omkring hälften av dessa kommer från den offentliga sektorn.
Värst är situationen i den autonoma staden Ceuta, där arbetslösheten nu uppgår till 41,03 procent, efterföljt av Andalusien med 35,42 procent och Extremadura med 32,66 procent.
I Málagaprovinsen står 33 procent av de arbetsföra utan arbete, vilket knappt är 12 000 färre än under årets andra kvartal.
Bland unga, under 25, når arbetslösheten nu skrämmande 52,34 procent.
Inom loppet av de senaste 12 månaderna har 799 700 arbetstillfällen gått förlorade. Antalet hushåll vari alla medlemmar är arbetslösa har under samma period ökat med 312 000 stycken, till ca 1,7 miljoner.
Samtidigt befinner sig ekonomin i en recession för femte kvartalet i rad och bruttonationalprodukten väntas minska med 1,5 procent innan årets slut, vilket naturligtvist bidrar till att göra det onda värre.

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.