Bodytalk – om tankens kraft, om att använda huvudet och hjärthjärnan och få en sundare kropp – del 2

Bodytalk - om tankens kraft, om att använda huvudet och hjärthjärnan och få en sundare kropp – del 2

bodytalk
Allt fler människor lider av livsstilssjukdomar och mentala krämpor och människor verkar inte bli friskare trots allt fler utgifterna för hälsovården – och det gäller både i Skandinavien och här i Spanien. Krav på snabba diagnoser och behandlingsgaranti ackompanjerat av en stadigt ökande förbrukning av mediciner skapar en bild av en osund hälsovård, som blir allt svagare under tyngden av förväntningar och krav från inte bara befolkningen utan även i hög grad från politiker och läkemedelsindustrin. Och hur är det då med vetenskapen? Kan den hänga med? Eller har tiden kanske kommit till att det är dags att se på sakerna från ett nytt perspektiv? Konventionella tankegångar kan vara effektiva i många situationer, liksom att operationer och medicin kan rädda liv här och nu. Det fungerar som en slags första hjälpen. Men det behövs mer. Naturen kan nämligen en massa som vi människor bara inte uppfattar; den extraordinära kommunikationen mellan cellerna, för att bara nämna ett exempel. Dynamisk systemteori handlar helt enkelt om interaktionen/relationen mellan alla våra celler – och allt i vår omgivning. Bara för att man inte kan se eller röra det betyder det ju inte att det inte existerar. Människohjärnans struktur med alla sina finmaskade filter har så svårt att förstå det. Och det måste vi göra någonting åt för hälsovården, som inte tar med allting i betraktning, är inte bra nog – vilken den västliga världens hälsovård tydligt vittnar om.
 
Jag har inga ambitioner om att revolutionera världen men tillsammans med mina BodyTalk-kollegor runt omkring på jordklotet vill jag göra vad jag kan för att hjälpa klienternas hjärnor med att uppfatta annorlunda, så att den medfödda förmågan som vi alla har till att läka oss själva kan återaktiveras. För precis som kroppens naturliga förmåga till att förebygga sjukdom samt stärka allt från immunförsvar, organfunktion, kretslopp osv. kan optimeras, så kan vi leva livet med en klar hjärna och en sund kropp – även om det är en utmaning mitt under en tid med speciellt stor mental press, stress och bekymmer.
Under tusentals år har den högra hjärnhalvan regerat hos människan. Det är den som populärt kallas den feminina sidan av hjärnan och som besitter känslor, intuition, kreativitet och inte minst förmågan till att visualisera och därmed visionera. Men så kom Newton med sina teorier och snart blev den vänstra hjärnhalvan den dominerande. Den maskulina sidan med intellekt, sekvens och logik. Och den vänstra övervinner helt den högra – inte helt överraskande…
Vänster hjärnhalva fungerar kartesiskt (”säkert vetande”) och har 180 miljoner fler celler än den högra, som inte behöver så många, just för att den kör på dynamisk systemteori. Det är den vänstra hjärnhalvan som får oss att göra alla de ”vardagliga sakerna” som att t ex köra bil. Vi gör det helt enkelt utan att tänka för kunskapen om hur man kör bil ligger på en hylla i den vänstra hjärnhalvan, redo att plockas fram och användas. Att hitta just den kunskapen när vi fattar bilnycklarna är en stor utmaning, då det är enorma mängder information att ta sig igenom innan vi kan starta bilen och lägga i en växel. Direkt tror vi att det bra går per automatik, men det gör det inte. Och det är också orsaken till att vänster hjärnhalva tar hela 70-80 procent av den energi (glukos) som hjärnan använder. Den högra däremot får sin information intuitivt och behöver därför inte behandla sin data på samma sätt som den vänstra.
När hjärnhalvorna verkar i balans får vi optimal mental klarhet och därmed möjlighet till en sund och stark fysik. Dessvärre för hjärnhalvorna ett krig mot varandra (låter det bekant? Se bara på världen…). Var och en av dem skickar ut signaler som förstör den andras. Att skapa ”vapenvila” i hjärnan är en av BodyTalkerns finaste uppgifter, för balansen kommer här att medföra att den vänstra hjärnhalvans begränsade övertygelse och fastlåsta tankemönster tonas ned eller frisläpps samtidigt som den högra hjärnhalvans kreativitet och spiritualitet inte får lov att löpa amok. Och kopplas hjärnhjärtat nu på sker det ”naturakler”.
 
Det är en enorm upplevelse att se en sådan förändring hos en klient som under lång tid har gått dragandes med en smärtfull krämpa, haft ångest och varit stressad och inte minst övertygad om att det skulle fortsätta så resten av livet.
 
För mer information kring hur BodyTalk kan hjälpa dig är du välkommen till att ringa mig på tel. 0034 607 62 91 06 – eller läs mer om BodyTalk på: www.ensueco.com. Skriv BodyTalk i sökfältet och du kan välja mellan BodyTalk-artiklar om allt från hormonella obalanser, depressioner, utbrändhet och stress till ätstörningar, migrän, fibromyalgi, cancer, diabetes och ångest.
Av Helle Espensen, auktoriserad BodyTalker

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.