FRÅGA EXPERTEN: Är det ett krav att ha ett spanskt testamente?

FRÅGA EXPERTEN: Är det ett krav att ha ett spanskt testamente?

Jag äger tillsammans med min fru ett hus i Fuengirola som vi har som semesterbostad. Vi är inte residenta i Spanien. Vi har ett svenskt testamente där vi bestämt att vi ärver varandra men vi har inte skrivit något spanskt testamente. Min granne som är dansk berättade för mig att spanska staten tar huset från oss om någon av oss avlider om vi inte har spanskt testamente. Kan det verkligen stämma?
Hej och tack för din fråga. Det finns ingen lag som tvingar er att ha ett spanskt testamente. Ett svenskt testamente är giltigt i Spanien så länge det följer reglerna i Sverige. Bland annat måste testamentet göras skriftligen, vara underskrivet av testatorn och bevittnas av två samtidigt närvarande testamentsvittnen.
 
Om ni är skrivna i Sverige men har tillgångar i Spanien kommer ni vid dödsfall behöva göra en bouppteckning i Sverige för samtliga era tillgångar world-wide och också en bouppteckning i Spanien för de tillgångarna som finns i Spanien. Det svenska testamentet är som framgår ovan giltigt även för den spanska bouppteckningen, dock måste testamentet förses med vissa stämplar i Sverige och också översättas till spanska. Ni måste också kunna styrka att testamentet är giltigt och att det är det sista testamente som utfärdats, vilket ibland kan vara svårt eftersom testamenten inte registreras i Sverige. Numera kan förhållandena styrkas genom ett s.k. europeiskt arvsintyg från Sverige. Har ni däremot ett spanskt testamente, underlättar det handläggning i Spanien.
 
Det kan därför rekommenderas, även om det inte är ett krav, att man utöver det svenska testamentet upprättar ett spanskt testamente, som då ska motsvara innebörden i det svenska testamentet. Det spanska testamentet utformas något annorlunda än det svenska rent formellt och de uppgifter som måste ingå skiljer sig något, men det är viktigt att innehållet och förordnandet inte strider mot svensk rätt. I det spanska testamentet räcker det att ni tar upp de spanska tillgångarna.
 
Ett spanskt testamente upprättas inför notarius publicus i Spanien. Det måste vara på spanska men också på ett språk som testatorn förstår. Ni måste därför ha någon som översätter testamentet och som också följer med vid undertecknandet och intygar att den spanska texten överensstämmer med testatorns vilja som denne uttryckt på svenska. Det spanska testamentet registreras sedan i ett särskilt testamentesregister, något som saknas i Sverige.
 
En annan sak att ha i åtanke är att i Spanien finns ingen möjlighet att göra inbördes testamenten som i Sverige, utan du och din hustru måste upprätta varsitt testamente.
 
Sammanfattningsvis är det alltså inget krav att ha spanskt testamente, men det underlättar. Det är helt felaktigt att spanska staten har rätt att beslagta er fastighet om spanskt testamente saknas.
 
Har ni frågor om juridik och skatt i Spanien är ni välkomna att kontakta oss. Gonvel & Kamph har mer än 25 års erfarenhet inom juridisk och skattemässig rådgivning i Spanien.
 
Jessica Kamph, delägare & VD, Gonvel& Kamph, Skatt & Juridik

Fråga experten

Denna fråga är besvarad av Gonvel & Kamph, spanska advokater & skatterådgivare, som kommer att besvara fler frågor i kommande nummer. Har du någon fråga kan du skicka den till: sara@norrbom.com

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.