Som vi skrev om i förra numret av En Sueco, utlyste den spanska regeringen den 14 mars ett nationellt nödläge, estado de alarma, genom dekretet Real Decreto 463/2020, av den 14 mars, på grund av spridningen av corona-smittan. Detta har medfört att vissa tidsfrister har skjutits upp eller ändrats under rådande situation, vilket kan medföra vissa frågetecken om vad som nu gäller.

Nedan följer en sammanställning på vad som just nu gäller i olika rättsområden: 

Rättegångar och processrätt: 

  • Real Decreto 463/2020, av den 14 mars, fastställer att alla tidsfrister i processrättsliga frågor framflyttas eller avbryts i alla hänseenden, med undantag för vissa brott och särskilt våldsbrott. Därför går det under nödläget inte att lämna in skrivelser i pågående mål eller inleda nya förfaranden. Från den 15 april öppnades dock återigen domstolarnas interna elektroniska delgivningstjänst och numera kan man lämna in vissa skrivelser till domstolarna, framförallt av brådskande art, även om tidsfristerna inte börjar räknas förrän efter nödläget avlysts.

Förvaltningsrättsliga frågor: 

  • Real Decreto 463/2020, av den 14 mars, fastställer att alla tidsfrister avseende handläggning av förvaltningsrättsliga ärenden framflyttas eller avbryts i alla hänseenden. Det betyder att alla pågående myndighetsärenden där svarsfristen går ut under larmsituationen automatiskt skjuts fram.

Skattefrågor: 

  • Uppskov. Real Decreto-ley 7/2020, av den 12 mars, fastställer möjligheten att begära uppskov sex månader med skatteskulder upp till 30 000 euro, varav tre månader räntefritt. Det gäller för de skattebetalare, både personer som bolag, vars omsättning inte översteg 6 010 121,04 euro under år 2019.
  • Inlämning och betalning av deklarationer: Real Decreto-ley 14/2020, av den 14 april, har förlängt tiden för inlämning och betalning av vissa skattedeklarationer till den 20 maj avseende de deklarationer som förfaller från den 15 april fram till den 20 maj för de skatteskyldiga vars omsättning inte översteg 600 000 euro under år 2019. Det gäller då de kvartalsdeklarationer som ska lämnas in avseende moms, F-skatt, hyresintäkter för icke-residenta m.m.  

Ska skatten dras direkt från skattebetalarens bankkonto måste deklarationen lämnas in senast den 15 maj och beloppet dras sedan från kontot den 20 maj. 

Betalningen för de deklarationer som redan lämnats in före den 15 april 2020 kommer också att dras den 20 maj.

Det är sålunda viktigt att skilja mellan de två punkterna ovan rörande skatteärenden, där man å ena sidan har förlängt tidsfristen för att lämna in och betala deklarationer till den 20 maj, och å andra sidan har man även rätt att begära uppskov med betalning av skatteskulder understigande 30 000 euro under sex månader utan att behöva ställa garanti och räntefritt de tre första månaderna. 

När det gäller andra skattedeklarationer – inkomstdeklarationen och förmögenhetsdeklarationen – har, i vart fall inte i skrivandets stund, inga ändringar gjorts rörande tidsfristen. Inkomstdeklaration för de som har sin skatterättsliga hemvist i Spanien ska lämnas in senast den 30 juni. Samma sak gäller förmögenhetsdeklarationen, som ska lämnas in både av residenta som icke-residenta om man uppfyller deklarationskraven. Vill du att skatten ska dras automatiskt från ditt bankkonto måste deklarationen lämnas in senast den 25 juni och beloppet dras därefter den 30 juni. 

Det är förståeligt att nuvarande situation kan framkalla förvirring vad gäller de tidsfrister som gäller, särskilt nu när regelverket kan ändras snabbt. Vi står givetvis till förfogande för de som behöver hjälp med sina skatterättsliga eller juridiska ärenden i Spanien. 


OBS! Denna artikel är författad den 17 april och eftersom situationen ändras kontinuerligt kan vissa förutsättningar ha modifierats när den publiceras.


Fråga experten

Denna fråga är besvarad av Gonvel & Kamph, spanska advokater & skatterådgivare, som kommer att besvara fler frågor i kommande nummer. Har du en fråga kan du skicka den till: sara@norrbom.com

Av Jessica Kamph & Jesús González Molino

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.