Fysisk närvaro i skolorna till hösten, men masken på

Fysisk närvaro i skolorna till hösten, men masken på

Landets hälsovårdsmyndighet och utbildningsministeriet har presenterat ett förslag för kommande läsår. Förslaget innefattar att nuvarande förhållningsregler näst intill behålls i sin helhet, t ex föreslås att alla elever över 6 år även fortsättningsvis ska bära ansiktsmask i skolan. Vidare ska de ”bubblor” som skapats inom skolorna, som förhindrar att elever mellan olika klasser och grupper möts, bibehållas liksom att skolornas regler för olika tider samt olika ingångar för olika grupper också ska kvarstå. 

En förändring som föreslås är att man vill se fysisk närvaro i alla klasser. Från högstadiet och uppåt kommer detta innebära att avstånden mellan borden i klassrummen måste minskas, från dagens 1,5 m till 1,2 m, för att alla elever ska få plats i klassrummen. Endast kommuner med hög eller mycket hög smittfrekvens (fler än 150 smittade/100 000 invånare) kan komma att få införa undantag för elever från tredje året på högstadiet. Det skulle då eventuellt handla om att införa distansundervisning. Myndigheterna är dock tydliga med att distansundervisning ska vara mer undantag än regel, och uppmuntrar till att finna andra lösningar, som att t ex flytta lektioner utomhus. Orsaken är att man sett att distansundervisning inte bara leder till sämre skolresultat utan även till sämre välbefinnande hos eleverna.

Än så länge ligger förslaget på bordet i väntan på att behandlas hos hälsovårdsnämnden samt utbildningsnämnden.

(Källa: Diario SUR)

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.