EVENEMANGSDETALJER

maj 16, 2022
– juni 26, 2022

BOKNING OCH INFORMATION

Cara a cara

Cara a cara heter en utställning i vilken Picassos verk sätts upp mot de klassiska verken som han tolkat. Se mer på: www.museopicassomalaga.org.

Sök på En Sueco