EVENEMANGSDETALJER

april 23, 2022
10:00

BOKNING OCH INFORMATION

Workshop för vuxna i serigrafi

Workshop för vuxna i serigrafi, även kallat silkscreentryck, ges på Museo Rallí. Se mer på: www.museoralli.es.

Sök på En Sueco