Jag vill starta ett bolag i Spanien för en mindre verksamhet. Jag har fått rekommendationen att starta med något som heter ”autónomo”. Vad innebär det? Är det samma som enskild firma i Sverige?

Empresario individual autónomo, ung. motsvarande enskild firma, definieras som en fysisk person som regelbundet, personligen och direkt för egen räkning, utan att lyda under en ledningsgrupp eller annan organisation, bedriver en ekonomisk eller yrkesmässig verksamhet med vinstsyfte. Personen i fråga kan ha anställda eller inte.

Autónomo är den verksamhetsform som bäst lämpar sig för mindre verksamheter.

Verksamheten för enskild firma regleras i Spanien i lagen Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo. Verksamhetsformen har vissa egenheter som skiljer sig från andra bolagsformer:

  • Personlig ledning av företaget.
  • Inget startkapital krävs och bildande behöver inte ske inför notarius publicus.
  • Obegränsat ansvar. Egenföretagaren svarar med sitt eget kapital, nuvarande och framtida, för de skulder som uppkommer.
  • Beskattning sker i den personliga inkomstskatten.

Allmänna krav

Vara myndig, med full handlingsförmåga och fritt kunna förfogande över sina tillgångar.

För de som inte är EU-medborgare krävs att de vistas lagligen i Spanien, med erforderliga tillstånd för att få verka i egen verksamhet.

Skyldigheter som autónomo har:

1. Registrering hos Agencia Tributaria, spanska skattemyndigheten. Du behöver registrera dig som företagare och ekonomiskt verksam hos skattemyndigheten innan verksamheten påbörjas. I samband med registreringen måste du också välja vilka alternativ som ska tillämpas för inkomstskatten och moms.

2. Registrering hos Seguridad Social, spanska försäkringskassan. Du måste registrera dig hos försäkringskassan inom Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), som är den särskilda avdelningen för egenföretagare. Om du har en egen digital signatur kan det göras på myndighetens hemsida. Du kan välja om registreringen ska gälla från första dagen i nästkommande månad eller från dagen då registreringen skedde.

Månatlig avgift

Som egenföretagare måste du varje månad betala en avgift till försäkringskassan, baserat på den beräkningsgrund du valt. Den baseras alltså inte på intäkterna du erhåller, utan du väljer själv basen inom vissa beloppsgränser.

Bas minimumMånadsavgiftBas MaxMånadsavgift
Upp till 48 år944,40 €286,15 €4,070.10€1.245,45 €
48 år eller äldre1.018,50 €308,61 €2,077.80€629,58 €

Om det är första gången du registrerar dig i RETA, eller inte har varit registrerad under de sista två åren, kan du få en reducerad avgift under viss tid. Om du väljer den lägsta beräkningsgrunden är avgiften 60 €/månad under 12 månader och resterande 2 år får du rabatt på avgiften med 50 respektive 30 %. Dessutom har kvinnor yngre än 35 år och män yngre än 30 år rätt till en rabatt med ytterligare 30 % under tiden som den reducerade avgiften gäller.

Slutligen, finns också s.k. autónomos societarios, som är de som är ägare till t ex ett aktiebolag och därmed enligt lag under vissa förutsättningar måste betala sociala avgifter och registrera sig i RETA. Den sociala avgiften är från 371,51 € till 1 214,10 € beroende på den beräkningsgrund som personen väljer.

Laura Rivera, personalkonsult


Fråga experten

Denna fråga är besvarad av Gonvel & Kamph, spanska advokater & skatterådgivare, som kommer att besvara fler frågor i kommande nummer. Har du någon fråga kan du skicka den till: sara@norrbom.com

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.