Voxpop [ latin, vox:röst, pop: folk ]

Voxpop [ latin, vox:röst, pop: folk ]

alt

Vi känner självklart till svartarbete i Sverige och väldigt många svenskar använder sig av servicetjänster (städning, barnpassning, hantverkare etc) utan att redovisa skatt eller moms. Några använder ursäkter som de höga skatterna, för ska man till exempel anlita ”vit” städhjälp i Sverige kan det bli en stor kostnad. I Spanien är också svartarbetet utbrett vilket kan skyllas på den bristfälliga kontrollen från Skatteverkets sida. Vi har frågat svenskar och spanjorer om svartjobb är ett problem och om de själva har utfört det. Svaren på vår lilla rundfrågning skapar en underlig bild. Antingen har spanjorerna en långt högre moral än svenskarna eller är svenskarna bara mera ärliga.

Juan Antonio, 50 år, tjänsteman
Svartjobb, ja det är ett problem. De som använder det betalar ju inte sin del till det sociala och sjukvården (seguridad social) och det betyder att välfärden blir sämre. Jag använder det inte och jag har inte heller möjlighet att använda det då jag arbetar som offentligt anställd på rådhuset. Men det finns många som inte vill betala och inte har några betänkligheter med att luras. Man bör sätta in en mer effektiv kontroll i försöket att reducera svartjobben och slå hårdare ner på dem som avslöjas. De ska ha böter så de låter bli att göra om det i framtiden. Det är plånboken som får folk till att använda svartarbeten, det är där man ska slå till. Om politikerna använder sig av svart arbetskraft kan de inte heller försvara en lag som förbjuder det.

Daniel López Dahl, 30 år försäljare
Det är helt klart ett problem, det kan man inte bortse ifrån. Men för dem som inte har något jobb, ett riktigt arbetet, är det bra. Jag har dock alltid haft kontrakt på mina arbeten, så där har jag allt i ordning. Förklaringen till problemets utbredning är att skatten är så hög som den är och då är det ju klart att folk söker andra billigare vägar. Om man inte har råd att få något arbete gjort vitt och alternativet är att man inte får det gjort, kan man ju förstå att folk använder den vägen.
Jag tycker själv att mitt utbyte av den skatt jag betalar är för liten. Jag betalar omkring 15% som försvinner ur lönekuvertet.
Om man ska försöka reducera problemet, och det tycker jag man bör, tror jag man ska skapa fler arbetsplatser. Kontroll är inte någon hållbar lösning, man kan ju inte kontrollera något sådant. Politiker är de sista som ska använda sig av svart arbetskraft, annars blir allt de står för till en stor lögn.

Ezio Rosa, 36 år, stylist
Jag menar att svartarbete utgör ett allvarligt problem för det spanska samhället. Det fattas pengar och då får vi som betalar skatt betala ännu mer. Det är en ond cirkel. Jag har aldrig själv använt mig av svart arbetskraft och jag vill heller aldrig göra det. Inte heller i de kretsar jag kommer ifrån är det något man gör. Inte desto mindre bör det bekämpas med alla medel. Först och främst bör man sätta in mer kontroll och så ska det vara några konsekvenser av det så det förhindrar folk att göra om det. Jag tycker generellt att jag får ett bra utbyte av den skatt jag betalar, för vi spanjorer har en förhållandevis hög levnadsstandard och jag saknar ingenting.

 

 

Annette Emmoth, grafisk formgivare, fotograf och skribent
För att vi ska kunna avancera tillsammans i ett modernt samhälle är det viktigt att alla tar sitt ansvar och följer reglerna som finns. Genom att inte följa dem skadar vi ju bara vår fortsatta utveckling. Jag tror inte att man i Sverige ”fuskar” mer med svarta löner än i andra länder. Att inte betala skatt i Sverige är ju ansett som en av de absoluta dödssynderna. Jag vill gärna tro att svenskar är lojala och känner ett samhällsansvar. Självklart finns det svenskar som inte betalar skatt som de ska, men säkert är vi en av de länder i Europa som ändå är bäst på att betala skatt. Jag upplever att attityden från skattemyndigheternas sida här i Spanien är betydligt mer avslappnad än i Sverige. Jag har däremot aldrig blivit erbjuden att jobba ”svart” i Spanien. Min uppfattning är dock att svartjobb, speciellt inom turistnäringen, är ganska utbrett i Spanien. Spanien moderniseras med stormsteg och jag tror att svartjobb här i Spanien kommer att bli alltmer sällsynt.

Margit Björklund, arrangör av konstutställningar
Jag tycker principiellt att alla människor ska göra rätt för sig och betala de av regeringen beslutade avgifterna. Vi förlorar alla på att inte göra det. Staten går miste om medel till sjukvård, utbildning, infrastruktur osv. och den arbetstagare som arbetar svart får lägre sjuklön och pension.
Då det är 25 år sedan jag bodde i Sverige vet jag inte hur utbrett problemet är nu, men har hört att det förekommer ” byte av tjänster”. Däremot vet jag att det i Spanien är vanligt att trädgårdsmästare, städhjälp mm arbetar svart. Tyvärr tycks detta vara ett vanligt fenomen i hela Europa.
Nu är det här en laglig och moralisk fråga där inte våra valda politiker föregår med något bra exempel. Reglerna verkar inte vara förankrade bland allmänheten och upplevs sannolikt som orättvisa eller beror det på att vi inte förstår dem. Kontroll är bra, men kostar. Bättre vore att se över reglerna, göra dem flexibla och acceptabla för alla och mindre byråkratiska.

Dan Olsson, vinhandlare
Varje gång jag läser om en person som fått sparken inom politiken eller har ett förtroendeuppdrag som de inte klarar av på grund av inkompetens och får ett avgångsvederlag eller pension på x antal miljoner, så tänker jag på min pappa. Han har jobbat hela sitt liv inom räddningstjänsten, 40 år, dykt och räddat folk i olika situationer, släckt bränder, gjort heroiska insatser vid krockar och andra olyckor. Han har betalt sin skatt varje månad, betalt facket,aldrig haft råd med några utsvävningar och sparat till allt han behövt köpa i form av kapitalvaror. Samtidigt tar en fackrepresentant ut 18 miljoner efter 6 år för han eller hon lyckats höja lönen med 4 % under dessa år, gått på utbildning 3 gånger som gett ökat självförtroende för den lycklige, men inte en spänn i lönekuvertet för den anställde. Om någon undrar om jag skulle kunna tänka mig att göra något svart är svaret självklart, jag kan tänka mig ta svarta pengar, typ 50 % av inkomsten och det rör mig inte en makrosekund i samvetet. Fast jag spelar lite på lotto och skulle jag vinna skulle jag bidra med pengar till skolor för hantverkare i de länder som behöver hjälp, ge pengar till alla som gör stora saker i livet utan att få ett erkännande och inte behålla alla pengarna själv.
 

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.