VOXPOP latin, vox: röst, pop: -folk

VOXPOP latin, vox: röst, pop: -folk

Baskien och Kataloniens lösgörande från Spanien är ämnen som har präglat den politiska agendan i årtionden och är ständigt högaktuellt och brandfarligt.
Medan ETA utövar sin egna illegala strid med hjälp av terror, våld och förtryck för att uppnå ett fritt Euskadi, försöker flera katalanska och baskiska partier att uppnå självständighet på mera demokratiska vägar. De två stora politiska partierna, PP samt PSOE, är dock starkt emot de separatistiska tendenserna, både i och utanför landet. Internationellt kom det till uttryck då Spanien var det enda landet inom EU som nekade att acceptera Kosovos självständighet förra året. Inrikespolitiskt har regeringen uppenbart lagt ner förhandlingarna med ETA efter ett misslyckat försök att nå fram till en lösning för några år sedan. Men vad tycker spanjorerna själva? Är det överhuvudtaget ett problem om Spanien ger avkall på dessa regioner? Vad skulle konsekvenserna bli? Och med områden som Ceuta, Melilla och Gibraltar, där det är en fråga om tid innan de vänder tillbaka till sitt geografiska moderland?

Pedro Sánchez, 74 år, pensionär från Toledo
Varken Baskien eller Katalonien ska vara fristående från Spanien, de ligger innanför Spaniens gränser och är en del av landet. Jag tror faktiskt också att det handlar om mindre än hälften som önskar självständighet. De vill separera från Spanien därför att de förknippar Spanien med något negativt, med Francos förtryck. De tror att vi fortfarande är under diktatur. Franco förbjöd ju både katalanska och baskiska och för den sakens skull alla andra minoritetsspråk. De fick inte lov att vara annorlunda den gången så därför vill de vara det i högre utsträckning nu. Om regionen blir självständig skulle det innebära en total brytning med resten av Spanien, för jag tror inte man skulle kunna upprätthålla en förnuftig förbindelse efter det. Jag kan personligen inte föreställa mig ett sådant uppdelat Spanien. Jag tror inte heller att det finns en lösning på konflikten i Baskien. Terroristerna håller bara på med att slå ihjäl människor och som det är nu är det mycket lite frihet. Vi ska under inga omständigheter förhandla med ETA. När det först har flutit blod, så är det fel – vi ska inte förhandla med mördare. För mig är det viktigt att Spanien förblir enat, som det alltid har varit, och jag kan inte föreställa mig det annorlunda.

Luís Martín García, 52 år, tjänsteman från Badajoz
Regionerna Baskien och Katalonien är en del av Spanien och det har det varit sedan det katolska kungaparet. Innan var Spanien uppdelat i många olika regioner och jag kan lätt tänka mig att om man först ger en region autonomi kommer också de andra regionerna att kräva det. Jag tror inte heller att en majoritet önskar det, även om det trots allt är många människor med i demonstrationerna för självständighet när man ser det på TV. Önskan om separation ligger i att man betraktar sig själva som annorlunda och problemet har uppstått som en konsekvens av Francotiden då dessa regioner blev förtryckta. En separering är för mig otänkbart och ett sådant brott skulle såklart ge ett djupt sår. Det är en konstig känsla att människor som man betraktar som sina landsmän inte ser det på samma sätt. Med tiden kanske det slutar som med Gibraltar, där man trots allt har bevarat någon slags relation, som dock inte är den bästa. Man kan inte förhandla med någon som har mördat och absolut inte någon som dessutom är stolt över det. Spanien är en nationell enhet, geografiskt och historiskt. Dessutom utgör Katalonien och Baskien en viktig ekonomisk kraft för Spanien.

Patricia Sierra, 26 år, expedit från Katalonien
Det är fånigt att de vill vara självständiga, de tillhör båda Spanien. Man ska också komma ihåg att det bara rör sig om cirka hälften av Baskien, den andra halvan önskar inte självständighet. Båda regionerna står starkare ekonomiskt än till exempel Andalusien och Extremadura och därför tror jag det handlar mer om ekonomi än identitet. Jag tycker det är ett uttryck för en egoistisk tankegång.
Det är svårt att se en lösning på konflikten i Baskien. Dialogen har inte fungerat så jag vet inte vad som ska till. Jag vill inte utesluta att man skulle kunna förhandla med ETA för att få ett slut på terrorn, men jag tror aldrig de skulle ge med sig. Personligen tycker jag inte om att Baskien och Katalonien plötsligt inte längre skulle vara en del av Spanien. Jag skulle nog bojkotta dem med att till exempelvis inte köpa baskiska eller katalanska produkter. Det skulle också ge resten av Europa en dålig bild av Spanien som skulle framstå som ett svagt och splittrat samhälle. I stället tycker jag att vi ska hålla samman, för då står Spanien klart starkast.

Fransisco Herrera, 35 år, självständig från Katalonien
Det har att göra med identitet. De katalaner som vill separera från Spanien betraktar det att vara katalan som något bättre än att vara spansk. Jag tror att de ser sig som mer moderna och betraktar resten av Spanien som en black om foten. De anser att de är en självständig nation, enligt deras sätt att tolka historien. Katalanerna har Andorra som förebild som ju är ett självständigt land och därutöver ett ekonomiskt paradis på grund av de mycket låga skatterna. De menar helt enkelt att de kan klara sig ekonomiskt, men jag tror i alla fall att de skulle få stora problem om de stod själva. Tänk på alla de kostnader som de plötsligt skulle få när de själva skulle upprätta pensionsfonder m.m.
Dessutom skulle det inte finnas plats för dem på världsmarknaden, för vem skulle vilja importera från de regionerna framför Spanien?

Beatriz Cuadrado Diaz, 25 år, servitris
Jag tror att största delen av katalanerna och baskerna gärna vill vara självständiga för att de bestämt hävdar sin kultur, deras egna språk och generellt känner de sig annorlunda gentemot resten av den spanska befolkningen. Men det är fortfarande en del av landet och det skulle bli illa sett av resten av Spanien om det hade skett. Jag skulle känna en likgiltighet inför dem. Konflikten i Baskien är svår att lösa därför att det finns politiska partier som stöttar dem. Men man ska inte förhandla med ETA. Även om vi skulle förhandla med dem och ändå kanske komma fram till en lösning, skulle det i slutändan bara innebära att de gjorde som de ville ändå.

Alfonso Pérez Uceta, 34 år, arkitekt
Om Baskien och Katalonien blir självständiga skulle det ödelägga den nationella enheten och dessutom skulle det innebära några ödesdigra konsekvenser för Spanien. Det skulle betyda en tillbakagång för Spaniens roll på den internationella scenen och också nationellt skulle det skapa fler problem än vad det skulle lösa. För det första, regionerna kan inte bli självständiga i ordets rätta mening för de skulle inte kunna klara sig själva ekonomiskt. Det är inte heller den största delen av befolkningen i någon av de två regionerna som verkligen vill detta. För politikerna, tror jag, är detta bara en del av verksamheten för att den delen av befolkningen skall falla för deras propaganda och det handlar om en livsstil. Å ena sidan tycker jag de skulle göra sig självständiga och kanske inse att det är ohållbart. Men å den andra sidan skulle det betyda en historisk tillbakagång för den spanska befolkningens allmänna intressen. Det är bättre att hålla ihop än att gå ifrån varandra och det är precis vad större delen av världen gör, som exempelvis USA. Jag tror inte konflikten i Baskien blir löst. Jag tror det finns en tendens att den med tiden kommer att försvinna av sig själv till förmån för andra vardagliga problem.

Patricia Martín, 23 år, studerande
Jag tycker det är en problematisk diskussion och jag är inte helt säker på vad jag anser om det. Men jag tycker att de två regionerna tillhör Spanien och det ska de också göra i framtiden. Grunden till att de vill separera är att de känner sig annorlunda, de har sina egna kulturer och sina egna språk, egen politik och framför allt sin egen historia. En separation från Spanien skulle betyda det ultimata erkännandet av de olikheter som skiljer dem från resten av landet. Om det skulle bli så tror jag att det skulle ge upphov till mycket spänning. Man skulle betrakta dem som underliga och det skulle helt säkert bli strid. Jag vet inte vad jag ska tycka om det personligen, men jag tror att om den spanska regeringen accepterar det, kommer jag också att göra det, även om jag inte kommer att bry mig om det. Jag tror inte att konflikten i Baskien löser sig, inte heller med den nya presidenten och det nya partiet. I gengäld menar jag att vi måste förhandla med ETA om vi vill göra oss någon som helst förhoppning om att lösa problemet. Jag är en ganska patriotisk människa så jag hoppas att Spanien förblir enat.

Av Stine Mynster/Comunica.dk

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.