Som advokat, får jag ofta frågor vad det gäller allmän spansk juridik. I detta och under kommande nummer kommer jag att presentera artiklar som innehåller frågor och svar på allmänna juridiska frågor.

Vilka skatter skall höjas i år?
Snart väntas den spanska regeringen fullborda sin budget inför nästa år. I den kommande budgeten förväntas regeringen höja vissa skatter för att i första hand klara krisen och påstår därför att denna skattehöjning kommer att bli tillfällig. Tidigare erfarenheter visar att tillfälliga höjningar lätt blir permanenta. Exakt vilka skatter som skall höjas är däremot inte klart, men man räknar med att regeringen kommer att höja bland annat skatt på kapital samt mervärdeskatten. Det blir däremot ingen höjning på inkomstskatten.

Beskatttning av kapital, som i Spanien innefattar räntor, utdelningar och kapitalvinster, höjs nästa år, från dagens 18 procent till 20 procent.

Mervärdesskatten höjs från nuvarande 16 procent till 18 procent. Spanien har dock en reducerad skattesats på ett antal specifika varor och tjänster som troligen inte kommer att drabbas av denna höjning.

Vad det gäller förmögenhetsskatten, som avskaffades förra året, finns det inga planer på att återinföra.

Mångar frågor angående arvsskatten tas upp kontinuerligt i skattedebatten i Spanien. Arvsskatt tas ut i vissa spanska regioner, bland annat i Andalusien. Arvskattens storlek beror till stor del på vem som är givare/mottagare eller arvlåtare/arvtagare.

Hur snabbt kan man få ut skilsmässa i Spanien?
Enligt den reform som genomfördes genom lag 15/2005 behövs inte längre någon hemskillnad eller betänketid. Äktenskapsskillnad kan ansökas direkt hos behörig domstol där makarna har sin hemvist. Förfarandet i rätten kan inledas genom ansökan eller på begäran av antingen en av makarna eller genom gemensam ansökan. Hur snabbt själva förfarandet kommer att gå beror på hur överens man är om skilsmässan samt om man har barn eller inte. Ifall båda makarna ansöker om skilsmässa gemensamt, kan domen om äktenskapsskillnad meddelas direkt, utan särskild betänketid, även om det finns barn med i bilden. I samband med äktenskapsskillnad är det möjligt att rätten måste behandla frågor om vårnaden om barn och umgängesrätt. Sådana frågor kan bidra till att förfarandet tar längre tid.

Är man i Spanien skyldig att hjälpa en nödställd?
Ja, till skillnad mot Sverige är man i Spanien skyldig att hjälpa en nödställd. Även personer som inte är i så kallad garantställning (polis, vakt). Enligt lagen är alla skyldiga, efter förmåga, att gripa in när en annan människa är i nöd. Straffet är dock ganska lindrigt, men det blir betydligt hårdare när den som avstår från att hjälpa eller rädda någon är den som med eller utan avsikt försatt den nödställde i fara.

Av Advokat Olaf Medina Hellgren, Wallin & Partners

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.