Särskild pensionärsskatt när utomlands bosatta pensionärer diskrimineras

Särskild pensionärsskatt när utomlands bosatta pensionärer diskrimineras

Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email

EU-fördraget meddelar att godtycklig diskriminering inte får förekomma i samband med beskattning, artiklar 56 och 58. Beskattning av pensionärer bosatta i andra EU-länder är uppenbarligen en så ”het potatis” så att Sveriges regering måste fara med osanning. Vid skriftlig förfrågan är svenska regeringens svar, att Spanien inte visat något intresse av att ändra i avtalet mellan länderna. Utlåtandet faller platt till marken, ingen stat säger nej till skatteinkomster! Spanien har skriftligen meddelat att givetvis är man öppna för förhandlingar och välkomnar dessa men Spanien har överhuvudtaget inte kontaktats av Sverige, varken muntligen eller skriftligen. Så mycket för öppenhet från regeringens sida till oss pensionärer!
 

OECD
OECD med 30 medlemmar, har till uppgift att förenkla gränsöverskridande transaktioner. Organisationen säger att skatt skall betalas på bosättningsorten, dvs. hemvistlandet, där kostnaderna för oss pensionärer för t.ex. sjukvård uppstår. Redan romarna hade den uppfattningen. 2 000 år senare accepterar 29 medlemsländer i OECD denna uppfattning. Sverige gör det inte!
 

Vet Sverige vad man vill eller är det enbart nyckfullhet?
Fram till år 1990 skulle skatt på pensioner betalas i Sverige. Detta år ändrar Sverige uppfattningen första gången när man träffar avtal med Frankrike. Nu skall skatten inte betalas i Sverige men i hemvistlandet Frankrike. Det vill säga, OECD:s uppfattning accepteras.
Ny uppfattning från svensk sida sker via flera avtal med EU-länder fram till år 2001. Återigen skall skatt betalas i Sverige. Det vill säga OECD:s uppfattning accepteras inte.
År 2002 är det dags för Sverige att ändra uppfattning en tredje gång. Avtal träffas med Portugal. Nu skall skatt betalas i hemvistlandet Portugal, inte i Sverige! Det vill säga, OECD:s uppfattning accepteras.
Slutligen, år 2004, är det dags för Sverige att ändra ståndpunkt en
4:e gång. Sverige träffar ett dubbelbeskattningsavtal med Polen, nu skall skatt betalas i Sverige! Det vill säga, OECD:s uppfattning accepteras inte.
Vad skall man då säga om dubbelbeskattningsavtalet med Bangladesh? Landet är inte ens medlem i OECD, men skall ha preferensstatus, dvs. skatt skall betalas i hemvistlandet Bangladesh och inte i Sverige. Hur mycket nyckfullare kan det bli? Det bor hundratusentals svenskar i Europas olika länder, de skall diskrimineras. Men det fåtal svenskar som bor i Bangladesh skall gynnas.

Sammanfattning:
• Fram till år 1990 skall skatt betalas i Sverige.
• 1990 ändrar Sverige ståndpunkt och skatt skall inte betalas i Sverige utan erläggas i hemvistlandet i detta fall Frankrike.
• 1992 till år 2001 gäller att skatt skall betalas i Sverige.
• 2002 ändrar Sverige åter ståndpunkt och skatt skall inte betalas i Sverige utan i detta fall hemvistlandet Portugal.
• 2004 ny ändring från svensk sida. Skatt skall betalas i Sverige.
Det är således helt enkelt en fråga om var den svenske pensionären bosätter sig, om svensk skatt skall utgå eller ej. Bosätter sig den svenske pensionären i Frankrike eller Portugal utgår ingen svensk skatt. Bosätter sig emellertid samme pensionär i ett annat EU-land skall svensk skatt betalas. Vilken objektiv och saklig grund har Sverige att beskatta pensionären beroende på bosättningsland? Hur motiveras, utöver godtycke, att Sverige 4 gånger under 14 år ändrar ståndpunkt huruvida skatt skall utgå eller ej? Godtycket är uppenbart. Ännu mer uppenbart blir det i skenet av extra skatteinkomst, för inget land säger nej till ytterligare skatteinkomster. Ytterst märkligt är att Sverige försöker föra sina svenska medborgare bakom ljuset, för att försvara en icke försvarbar uppfattning!

Vad händer när pensionären kommer på besök till Sverige?
Givetvis kommer svenska pensionärer på besök till Sverige, precis som svenskar åker utomlands på semester. Råkar då pensionären ut för en olycka som kräver läkarvård, skickar Sverige räkningen till det nya hemvistlandet! Den pensionärsskatt, lag 1991:586, som betalas har inget värde! Sverige nöjer sig inte med att kräva skatt av pensionärer i utlandet, utan Sverige vägrar också att ge någon service för den skatt man kräver. Räkningen skyfflas vidare till fattigare länder. En jämförelse är att betala bilskatt utan att äga en bil!

 

Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email

Kanske gillar du även

Sök på En Sueco