En ny framtid för stadsplaneringen

Så måste det bli. I dagsläget finns en allmän klagan som berör all slags verksamhet i Spanien: Det komplicerade regelverket, myndigheternas långsamhet i att svara på ansökningar av olika slag och den stora osäkerheten i det slutgiltiga resultatet. Avsaknaden av snabba och effektiva lösningar får definitivt medborg-arna och investerarna att tappa suget. De blir uppretade, avskräckta och skeptiska inför de få eller obefintliga möjligheter som finns för att få en lösning.
Detta gäller framförallt stadsplaneringen. Alla har vi lidit av myndigheternas långsamma respons: licenser som aldrig utfärdas, tjänster som aldrig uppfylls, ansökningar som inte blir besvarade etc.
Finns det någon möjlighet att detta förändras? Ja! Lag 25/2009 (den så kallade ”Ley Omnibus”) kommer att ha stor relevans för Spaniens framtid. Syftet med lagen är att minska myndigheternas obefogade och oproportionerliga hinder som stör deras verksamhet och tillhandahållande av tjänster åt medborgarna.
Hur påverkar detta stadsplaneringen? Hur påverkas exempelvis tillstånd och bygglov som medborgarna har ansökt om? Nödvändigtvis i positiv riktning. Förr eller senare måste den spanska stadsplaneringen acceptera princip-erna och syftena som utgör motiven till denna lag som huvudsakligen har sitt ursprung i EU-rätten.
Många av licenserna kommer att ersättas av ett nytt system. Detta innebär att myndigheternas förhandsauktorisering, som både är långsam och dyr, ersätts av en enkel handling i vilken medborgaren förklarar under sitt ansvar att byggnadsarbetet som ska genomföras kommer att ske i enlighet med lagen och stadsplaneringen. Därefter kan byggnadsarbetet inledas omedelbart. Medborgarens aktivitet och beslut om att inleda ett byggnadsarbete kommer inte att stannas upp av en förhandsauktorisering från myndigheternas sida.
En annan positiv aspekt i det nya regelverket är att myndigheternas passivitet generellt kan tolkas till medborgarens fördel. Alla har vi lidit av passivitet, uteblivna svar från myndighet-erna angående våra ansökningar, sammanfattningsvis, myndigheternas passivitet. Denna passivitet har i allmänhet tolkats som avslag på det man har ansökt om. Med den nya lagstiftningen på förvaltningsrättens område är myndigheterna skyldiga att svara inom en tidsfrist som är relativt kort. Om myndigheten inte svarar inom tidsfristen, kommer detta att tolkas som att medborgarens ansökan har godtagits.
Detta är framtiden och den kommer uan tvekan att förvandla Spanien till ett modernt, snabbt och konkurrenskraftigt land där medborgarnas initiativ kommer att respekteras.

Av IURA despacho Jurídico, www.iura.es

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.