En ny rapport från World Health Organisation (WHO) ska hjälpa världens regeringar att förstå alkoholens allvarliga konsekvenser för det enskilda samhället. Men för dem som är drabbade av alkoholism är det inte en rapport som ska lösa samhällsproblemet, utan mer skapa en förståelse för alkoholismen som sjukdom.
Annika har varit nykter i 13 år. Trots det hon har inte glömt bort hur det var att vara beroende av alkohol samt alla de problem och besvär som det orsakade henne själv och hennes omgivning.
Då Annika skulle föda sitt andra barn var det mycket smärtsamt varför hon dagarna efter förlossningen fick hon morfin som smärtstillande. Enligt Annika själv så satte morfinet igång en process, förutom att döva smärtan, gjorde att hon i efterhand inte tål alkohol. Det har resulterat i att hon, om hon börjar, inte kan sluta dricka alkohol. Därför är det av yttersta vikt för henne att aldrig mera röra alkohol.

Konsekvenserna av alkohol
Utöver alkoholism hos enskilda kan alkohol kopplas till en rad andra samhällsproblem. Enligt WHO uppskattas det att nästan 4 % av världens dödsfall har någon koppling till alkohol. Det kan förutom sjukdomar som direkt konsekvens av alkohol, också handla om trafikolyckor eller brott, där oskyldiga ofta är inblandade.
Rapporten från WHO försöker samtidigt ge en bild av hur stor alkoholbördan är i varje enskilt land. I rapporten anges Spanien som ett av de länder som har minst alkoholrelaterade sjukdomsfall. Detta skulle enligt rapporten bero på att det är mer skadligt att förtära alkohol i stora doser vid få tillfällen än förtäring av relativt låga doser vid flera tillfällen.

Jim är nykter alkoholist och bor i Fuengirola. Idag hjälper han andra alkoholister med att komma ur deras missbruk – det har med tiden blivit hela 120 personer. Hjälpen sker genom samtal och först och främst genom att man berättar om sin egen historia, om hur man själv kommit ut på andra sidan.
Jim har inte mycket till övers för rapporter och siffror, han menar, att det är samma mekanismer som spelar in, och samma behandlingsform som måste till för att få människor ur missbruk, oavsett vilket land man kommer ifrån. Han ser alkoholen som en allergi och menar att så länge som man har anlag för att få allergin kan den bryta ut redan vid första ölen. Mängden alkohol och alkoholkulturen spelar därför inte så stor roll.
"Alkoholister behöver inte en läkare. De behöver en annan alkoholist", säger Jim.

Alkoholism leder till lögner
Annikas man fick henne att gå till ett möte för anonyma alkoholister. Vid den tidpunkten hade hon små lager med spritflaskor gömda i hela huset och hon säger att det ofta hände att hon ljög för sin omgivning för att få tid eller pengar till sitt alkoholmissbruk:
"Mentalt hade jag halkat iväg så långt att jag inte orkade mer. Det var så svårt att få tag i det, och att upprätthålla en fasad med ett liv som inte fanns där, för att jag var berusad i stort sett hela tiden".
Alkoholen styrde hennes liv och en förändring var nödvändig. Men även om hon idag skattar sig lycklig över att hennes man inte valde att lämna henne, utan istället valde att hjälpa henne, så lägger hon stor vikt vid att det alltid är individens egna beslut att ställa alkoholen på hyllan, och det i sin tur är ett beslut som måste gäller livet ut.
Det är därför som hon själv kallar sig för nykter alkoholist och inte för före detta alkoholist, för alkoholism är någonting som hon menar att man får leva med hela sitt liv:
"Jag kan inte lova dig att jag inte dricker om ett år. Men jag kan lova dig att jag inte dricker idag, och det heller inte i morgon. Jag tar en dag i taget".

Det stora perspektivet
Med rapporten vill WHO uppmärksamma att det finns behov av mer fokus på hur alkoholen påverkar samhället, och öppna upp till att medlemsländerna ska ta deras ansvar för problemet. Rapporten visar dock att ett ökat antal länder redan har gjort en del för att göra dem som dricker alkohol uppmärksamma på drickandets negativa effekter på hälsan. Det sker bland annat genom att alkoholhaltiga dryckesvaror märks med varningstexter, liksom varningstexterna på cigarettpaket.
83 % av de 152 medverkande medlemsländerna har under de senaste tre åren fört kampanjer för ett ökat fokus på alkoholens påverkan på hälsan. Den vanligaste kampajen är den mot rattfylleri, som ofta följs upp med poliskontroller.

"Jag har förlorat körkortet fyra gånger och stått framför en domare över 30 gånger. Alkoholen sänker dig till botten", förklarar Jim. Därför är det nästan omöjligt att själv ta sig ur alkoholismen. Det är en själv som måste inse att man har ett problem, men när det sker, bör det finnas någon redo till att hjälpa en vidare. Det kan vara svårt för familjen att inse att en familjemedlem behöver hjälp:
"Nio av tio har bra familjer, men de förstår inte situationen", säger Jim. Då finns Anonyma Alkoholister (AA)- grupperna, där människor, som delar många liknande upplevelser, sitter.

En bättre människa
Annika tog sig igenom perioden med alkohol med hjälp från sin man. Hon skattar sig lycklig då hon fått hjälp från omgivningen: "Jag hade sådan tur att min man valde att hota mig med att ta mina barn ifrån mig, för barnen var viktigare än honom och mig. Jag hade tur att jag inte hamnade så långt ut att jag förlorade allting".
Hon har idag kommit ut på andra sidan, och kan se tillbaka på den delen av sitt liv, även om det är lite suddigt. Hon beklagar att hon inte alltid fanns där för sina barn under perioden:
"Jag är ledsen för att min dotters första fyra år och min sons år, mellan det att han var tre till att han var sju, är suddiga, men det kan jag ju inte göra någonting åt nu. Jag kan bara se till att det inte händer igen", säger Annika och fortsätter:
"Jag har blivit en bättre människa efter att ha gått igenom det här. Alla de som väljer att ta tag i sin sjukdom kommer ut ur det starkare, det råder det inga tvivel om. Du blir en stark-are människa, för du ger dig själv en seger".

Rapporten från WHO visar på att alkoholism är ett stort problem, speciellt i västvärlden. Men den ger inget entydigt svar på varför enskilda individer drabbas av alkoholism . Därför behövs det både statistik och praktiskt agerande om alkoholismen ska minskas i framtiden. Så länge det finns alkohol kommer det också finnas de som får sjukdomen alkoholism, och inte kan låta bli att dricka igen. Det ser därför ut som om det är en fråga om hur familjen och samhället som helhet ser på alkoholismen och inte fördömer människor som inte kan låta bli alkoholen.
Alkoholism kan drabba vem som helst, oavsett samhällsskikt. Man kan inte se vem som är alkoholist. Just därför är det viktigt att visa att det finns en väg ut ur alkoholismen, så att de, som är på väg in i ett missbruk själva får en chans att inse det.

(Redaktionen känner till Jim och Annikas fullständiga namn.)

Siffror från WHO:
4 % av världens dödsfall antas kunna kopplas till alkohol.
Alkohol är den tredje största riskfaktorn för sjukdom och handikapp i världen.
Ca 45 % av alla skrumpleverfall kan kopplas till alkohol.
Ca 30 % av alla levercancerfall kan kopplas till alkohol.
Ca 20 % av alla dödsolyckor i trafiken kan kopplas till alkohol

Av Jeppe Schjødt

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.