– påven besöker Madrid, vi besöker Vatikanen och Spaniens ambassadör till påvestolen…

Påve Benedictus XVI besökte Madrid i augusti. Under sitt korta besök beklagade han sig över en mängd saker. Det är fel på abortlagen, det är galet att det sker så många skilsmässor och ännu värre är det att så många lämnar kyrkan.
Petersplatsen med Peterskyrkan, som kan inrymma 60 000 kyrkobesökare.
Kyrkan antas inhysa St. Petrus mausoleum.
Det är inte svårt att vara oenig med den katolska kyrkans ledare, men för att bättre kunna se fråg-orna från Vatikanens sida tog vi nästa Alitalia till Rom.
Vi ville se om pilgrimer tillsammans med vanliga nyfikna fortfarande flockas till denna, den katolska kyrkans brännpunkt. Det var kanske snarare tron som påven refererade till, men eftersom kyrka och tro är samma sak för honom, så förväxlas begreppen lätt. I våra ansträngningar att reda ut trådarna besökte vi därför även Spaniens ambassadör till påvestolen, Francisco Vázquez y Vázquez, som var med under påvens resa till Spanien.
Ambassaden ligger i själva Rom, närmare bestämt i Palazzo di Spagna, vid foten av den Spanska trappan.

Det är väl rimligt att en flaska vatten kostar tre euro i kiosken på Petersplatsen när man tänker på hur hög hyran kan vara där, i centrum i världens minsta stat och vid ingången till världens största kyrka.
Kioskägaren verkar inte heller lida av låg omsättning. Hade det varit under den gamla goda lira-tiden hade säkert dagskassan uppgått till miljonklassen. Och trots påvens klagande vallfärdar människor från alla världens hörn fortfarande till Vatikanen.
Här på Petersplatsen finns, utöver kiosken, av outgrundliga orsaker också en hednisk obelisk, hitsläpad från Egypten, de många statyerna av Gian Lorenzo Bernini, som vakar över platsen, man ser bibliotekets balkong, varifrån påven vinkar och välsignar pöbeln, och Peterskyrkan under vars altare aposteln Petrus, som självklart blev St. Petrus, sägs vara begraven.
Jag fylldes av motsträviga känslor när jag stod där. Det är inte konstigt att många människor lämnar kyrkan då tiden uppenbart har sprungit ifrån den katolska hierarkin. Många av de ca en miljard katoliker tycker inte längre om oföränderligheten, ojämlikheten och underkastelsen.
Trots det glädjer jag mig över att stå på Petersplatsen. Det finns få platser i världen där atmosfären är handbegriplig och historien levande.
Det är den här.

Neros eld, Petrus martyrdöd
I forna tider kallades detta område på Tiberns västra sida för Ager Vaticanus. Döda fick av uppenbara skäl inte begravas innanför Roms stadsmurar varför man istället använde bl.a. en begravningsplats på Ager Vaticanus. Kejsaren Caligula sägs ha påbörjat ett stadion på området.
Den mer kända Nero ska ha färdigställt det och kallade det Circus Gali et Neronis. Det skedde naturligtvis innan han tände eld på själva Rom, vilket han ska ha gjort för att skapa plats för ett nytt palats. Nero gav de kristna skulden och det förmodas vara därför som några av de första kristna blev avrättade, bland dem aposteln Petrus, som led martyrdöden år 64.
Han begravdes här.
Vi spolar fram bandet till år 313 och Konstantin som då gör det gamla romarriket kristet. Den högste i denna kristna hierarki var först Roms biskop, som senare kom att kallas påve, då att han på grund av olika orsaker, som kanske bara katoliker förstår, skulle vara i direkt nedstigande led av St. Petrus. Påvarna höll till i Laterankyrkan, som fortfarande är Roms domkyrka. Där svor påvarna sin ed fram till slutet av 1800-talet.
Däremellan, närmare bestämt mellan 1506 och 1626, byggdes Peterskyrkan och 1377 flyttades den katolska kyrkans huvudkontor till Vatikanen. År 1929 blev Vatikanen, efter en överenskommelse med Mussolini, en självständig stat.
Öppetskylten hängde sedan länge på dörren.

Skillnad på stol och stat
Vatikanen är det mest använda uttrycket för både den lilla staten och det religiösa överhuvudets säte, även kallad stol. Den heliga stolen, påvestolen eller på latin Sancta Sedes, refererar till påveemblemet och inte till den aktuella påven. Det kan jämföras med begreppet kungahus, ett uttryck som beskriver institutionen och inte drottningen eller kungen.
Staten har dessutom en regering, kallad curian, vars ordförande är Giovanni Lajolo
. När curian läggs ihop med den heliga stolen har vi så Vatikanen, som alltså är namnet på den oberoende staten.
Det är inte curian, utan den heliga stolen som lägger sig i världens affärer och andra länder har ambassadörer till denna och inte till Vatikanen. Ett lands ambassadör till Italien kan inte samtidigt vara ambassadör till påvestolen. Spanien har en egen ambassadör till påvestolen.

Möte med Spaniens ambassadör till påvestolen
Det finns inga ambassader på Vatikanens territorium, helt enkelt av den anledningen att området är så begränsat. Mitt nästa mål är således det spanska torget, Piazza de Spagna och Palazzo di Spagna, som just nu verkar som hem åt den spanska ambassadören till påvestolen.
Först längst Via della Conciliazione (försoningarnas väg) vilket är ett riktigt bra namn på vägen som leder till Tibern, där bron för en in till självaste Rom.
Snart visar den spanska flaggan vägen.
Spaniens ambassadör till påvestolen, Francisco Vázquez y Vázquez, är från Galicien, han är advokat och socialist och var med påven på dennes besök i november.
Attityden till Benedictus XVI:s besök kan grovt delas i tre läger. Den kanske största delen består av dem som ganska enkelt sagt inte bekymrar sig om vad påven gör eller inte gör. Nästa är de troende, som trofast möter upp för att hylla påven, och den tredje är den stadigt växande gruppen av motståndare till kyrkan. Båda grupper sågs i Santiago de Compostela, som påven besökte med anledning av det heliga San Xacobo-året, samt i Barcelona, där han invigde La Sagrada Família, som har varit under uppbygg-ande i 125 år och förväntas vara färdig år 2026. Den är nu officiellt en basilika.
Demonstranterna åberopade en slutgiltig separering mellan kyrka och stat, som ju fortfarande betalar miljonbelopp till kyrkan varje år. De demonstrerade för jämställdhet mellan kvinnor och män. Påven har nyligen gett uttryck för att ordination av kvinnliga präster skulle vara en lika stor synd som pedofili. De protesterade mot att Vatikanstaten fortfarande inte har infört demokrati och som på grund av det är den sista, odemokratiska staten i Europa. Självklart fanns där också de många homosexuella som fredligt protesterade mot kyrkans fördömande genom att kyssas, medan påven körde förbi, väl skyddad i sin påvemobil.
Francisco Vázquez y Vázquez ger dock inte demonstranterna någon större betydelse.
”Resan var faktiskt en succé och alla de mål som var uppsatta för Benedictus XVI:s besök i Spanien uppnåddes. Camino de Santiago har fått en stor betydelse om pilgrimsvandring och man kan gott och väl påstå att La Sagrada Família har fått en ’eminent invigning’ genom att bli invigd som basilika utav självaste påven”, säger Francisco Vázquez y Vázquez, som också var med påven när han 2006 besökte Spanien för första gången, med anledning av V Encuentro Mundial de las Familias i Valencia.
Spaniens ambassadör flög även denna gång med på resan från Rom. ”På båda resorna med påven har han bjudit in mig till att sitta bredvid honom några minuter för att utväxla åsikter om Spanien”, berättar Francisco Vázquez y Vázquez, som även denna gång reste med påven till sin egen region, Galicien, där har under några år varit borgmästare i A Coruña
:”Det har naturligtvis varit en stor ära, som påven och Vatikanen har visat mig”.

Hänsyn, inte politik
Påvens invigning av La Sagrada Família gjordes delvis på katalanska. Men, menar ambassadören, det beror inte på att han medlar i Spanska territoriala affärer, utan för att visa hänsyn till befolkningen och respekt för området.
”Påven använder alltid det officiella språket på de platser han besöker. Man får inte glömma bort att Katalonien är ett land med djupa kristna rötter. Som Spanien. Och det finns många katoliker som ber på katalanska. Samma sak gäller i Galicien, och här sa påven också några meningar på galiciska”.
La Sagrada Família är nu officiellt en basilika och varför den har fått just denna beteckning beror enligt ambassadörer endast på att Barcelona redan har en katedral. ”La Sagrada Família är en katedral, men eftersom det redan finns en annan katedral i staden, vid vilken kardinalen har sin titel, har man begränsat sig och inte duplicerat beteckningen”, förklarar han.

Materialistiska i motsats till spirituella värden
Vi talar om de aktuella, kontroversiella ämnen, som dessa dagar rör sig i och omkring den katolska kyrkan, samt den heta fråga om Vatikanens rikedom, som fick demonstranter i Spanien att kalla påvestolen för ”den Heliga Maffian”. Den 64-åriga ambassadören är dock galicier och han är diplomat. ”I Vatikanen är konceptet ’rikedom’ annorlunda än i andra länder. Lönerna är mycket låga och när det gäller livsstil, bostäder och personalens generella förhållande, finns det ingen utvändig syn på rikedom”, säger ambassadör Vázquez, som då jag börjar komma med invändningar fortsätter: ”man kan inte mäta Vatikanens rikedom med en materialistisk måttstock. Största delen är historiska, artistiska och antika artefakter och inte materiella egendomar eller förmögenheter. Vatikanen är väldens minsta stat, den är inte ens en halv kvadratkilometer, och det är en stat vars mål inte består av materiella, utan av spirituella värden.
Om de spirituella värdena berättar han: ”Bara påvens predikningar och avhandlingar är de bästa recepten för lösningar av världens problem. Han talar alltid till oss om fred, han fördömer olikheter och orättvisor, han försvarar de fattigas rättigheter framför de rikas. I ett försök att förena tro och förnuft, religionen och världsligheten fördömer han kyrkans brister och försvarar de värden, som tillsamman skapar vår kultur och civilisation.
Och kyrkan är närvarande över hela världen, nära de mest utsatta”.

Flera i kyrkan än till fotboll
Statistiken som visar att endast ca 10 % av spanjorerna går till kyrkan på söndagar stämmer inte överens med verkligheten, det menar ambassadören.
”Det är fler än 13 procent av spanjorerna som går till kyrkan. Omkring sex-sju miljoner uppfyller påbudet om att gå till mässan på söndagar, så det är fler som går till kyrkan än som går på bio eller fotboll. Vi ser att majoriteten av spanjorerna fortfarande är katoliker och att de flesta av dem lever enligt kyrkans krav”, insisterar ambassadören, som heller inte vill höra talas om att kyrkan desperat skulle ha brist på präststuderande, och menar därför att frågan om vad man kan tänka sig göra eller förändra för att locka fler till prästutbildningarna är ganska meningslös.
”Prästämbetet är ett kall, det är inte ett arbete som kan vara mer eller mindre attraktivt. Därför bör varje enskild människa fatta sitt egna beslut”, säger Francisco Vázquez y Vázquez, som själv praktiserar sin katolicism. Och det, menar ambassadören, kan mycket väl förenas med advokatyrket och med att vara socialist. ”Utöver det är mina personliga åsikter helt enkelt personliga”, avslutar Spaniens ambassadör och kyrkans diplomat.
Utanför väntar Piazza de Spagna, dit även klädeskedjan Zara har hittat, och därmed är det verkligen den verkliga världen. Här finns även den Spanska trappan, som må vara skapad för att man ska kunna sitta där och fundera över samtal som just detta.

Jul i Vatikanstaten
”Precis som i alla kristna länder och som i alla kristna familjer är julen en viktig högtid i Vatikanen. Julmässan (El Gallo) och fredsmässan den 1 januari är årets viktigaste”, berättar ambassadören till påvestolen, Vázquez y Vázquez.

Den Spanska trappan inte så spansk
Den Spanska trappan benämns så på grund av det närliggandes spanska torget, Piazza de Spagna och Palazzo di Spagna, men heter egentligen Scalinata della Trinità dei Monti.
Det var heller inte en spansk arkitekt som stod bakom det urbana konstverket. Däremot var den en fransk diplomat som 1725 tröttnade på den leriga backen som ledde upp till kyrkan Trinità dei Monti och Villa Medici.
Från trappan har man utsikt över en fontän, ritad av självaste Bernini, år 1627, och över stadens bästa gågata, Via Condotti.

”I strävan efter att förena tron och förnuftet, religionen och världsligheten fördömer han kyrkans brister och försvarar de värden som tillsammans skapar vår kultur och civilisation”. Francisco Vázquez y Vázquez, Spaniens ambassadör till påvestolen, om påvens roll.

Vatikanens förmögenhet

Vatikanstaten äger en mängd egendomar i Rom, bland annat Basilica di San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore, San Paolo fuori le Mura och Palazzo della Dataria. Utöver det äger de Castel Gandolfo, påvens sommarresidens. Även om dessa egendomar ligger i Italien så har Vatikanen full befogenhet över dem. De har motsvarande ambassaders status.
Utöver egendomarna, Vatikanen och de nämnda konstskatterna har de Vatikanbanken och flera bolag. Wall Street Journal har noterat att när Vatikanen säljer eller köper guld sker det för miljontals dollar åt gången. Denne och flera andra menar att inte ens påven vet hur mycket Vatikanen är värd, ”Det är det bara Gud(arna) som vet”, skriver bl.a. Financial Times.
På bilden ses Santa Maria Maggiore, förevigad från Hotel Mecenate Palace.

Schweizergardet
110 schweizergardister, som är inkluderade i statens invånarantal, är påvens livvakter och Vatikanens enda militär.
Vatikanstatens fotbollslandslag består mestadels av schweizergardister.

Vatikanens trivialiteter och kuriositeter

Vatikanstaten är endast 0,44 km2.
Här finns knappt 900 invånare.
Det officiella språket är italienska, valuta euro.
Curian består av ett statssekretariat, tre tribunaler, nio församlingar, 11 påvliga rådsmän och sju påvliga kommissioner.
Påvens utsände i Spanien är kardinal Antonio María Rouco Varela.
Statens radiostation, Radio Vaticana, sänder mest religiösa program.
När polska Karol Wojtyla blev vald till påve 1978, varmed han blev Johannes Paulus II, var han den första icke-italienska påven sedan holländske Adrian VI som var verksam åren 1522-23.
Benedictus XVI, tidigare känd som Joseph Ratzinger, är naturligtvis tysk. Han är nummer 265 i raden av påvar.
Staten har inget flygbolag och vanligtvis flyger påven med Alitalia från Rom och sedan med ett av värdlandets bolag, som t ex Iberia i Spanien. Påvens vapensköld klistras på flygplanen, som sedan behåller denna sköld så att man kan visa omvärlden att påven ”var här”. Han flyger inte med bolag från icke-katolska länder. Om så är fallet så flyger Alitalia även inrikes i det aktuella landet.

Av Jette Christiansen

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.