Civilt ansvar för förvaltare som överger ett företag

Civilt ansvar för förvaltare som överger ett företag

Vi kan definiera en "nedläggning av ett aktiebolag" som en situation där aktieägarna och/eller förvaltarna av ett aktiebolag slutar att fungera effektivt och kommersiell verksamhet avstannar.
Detta händer ofta när företaget har skulder och aktieägarna / styrelsemedlemmarna / förvaltarna är ovilliga att ta itu med den obligatoriska avvecklingen, publicera redovisningen och betala sina skattemässiga skyldigheter.
Denna situation kan vara mycket skadlig för företagets borgenärer eftersom det normala konkursförfarandet inte kan följas och den normala inkassoprocessen störas.
Spansk lag skyddar borgenärer med artiklarna 105 i lagen 2/1995 från den 23:e mars, för aktiebolag (Ley 2/1995 de sociedades de responsabilidad Limitada) och ger en effektiv mekanism för att lösa upp företag och erbjuder ett system med sanktioner för oansvariga fövaltare.

Företag går i likvidation på grund av konkurs, och särskilt när en kommersiell domstol förklarar dem oförmögna att betala sina fordringsägare. Om ett företag inte kan fortsätta eftersom det inte kan betala sina fordringsägare, eller om bolagets kapital är under kapitalandelen, har förvaltarna följande skyldigheter:
• Kalla till ett styrelsemöte för att formalisera bolagets upplösning inom två månader från det att det blev omöjligt att genomföra företagets verksamhet. (artikel 105.1 i lagen om aktiebolag (Ley de sociedades de responsabilidad Limitada LSRL).
• Om styrelsen inte kan komma fram till ett upplösningsavtal tvingas förvaltarna enligt lag att begära en juridisk bolagsupplösning (artikel 105,4 LSRL).

Dock måste två saker bevisas av borgenärerna: 1 – Åtgärder i god tro och närvaro av en verklig fordran mot bolaget, 2 – Orsakssamband mellan: ytterligare skadestånd och skulder efter grunderna för upplösningen och bristen på åtgärder från förvaltarna.
Bristande efterlevnad av ens rättsliga förpliktelser kan generera ett strikt ansvarssystem enligt vilket förvaltare kommer att hållas ansvariga med sina personliga tillgångar. I varje fall, enligt artikel 40-43 i skattelagstiftningen (Ley General Tributaria LGT): Förvaltarna kommer att ansvara för skatte-överträdelser och den totala skatteskulden i de fall där allvarliga brott har begåtts av juridiska ombud, (när förvaltarna inte utför de nödvändiga åtgärder som de är ansvariga för, såsom att uppfylla skattemässiga skyldigheter, ge sitt samtycke till misslyckandet eller samtycka till situationer som tillåter överträdelser). De aktuella förvaltarna ansvarar även för de utestående skattemässiga skyldigheterna för de juridiska ombuden som har slutat arbeta som förvaltare.

Från den tidpunkt då den obetalda skatten ska betalas av företaget, ska skulden betalas av förvaltarna under två olika omständigheter:
– Först, det subsidiära ansvaret för skattebrott (artikel 77 LGT) som har begåtts av företagets förvaltare (omfattningen av påföljden är olika beroende på brottet, det vill säga, i mindre överträdelser är förvaltarens påföljd begränsad till böter).
– För det andra: i allvarliga skattebrott är i stället företagets förvaltare ansvarig för den totala skatteskulden.

Förfarandet för att uppge och upprätthålla subsidiärt ansvar för företagsledare och fövaltare skall regleras av bestämmelserna i art. 176 LGT. Skattemyndigheten måste bevisa att företagets förvaltares är skyldig (han är oskyldig tills han bevisas skyldig enligt artikel 24 i konstitutionen, som i andra processer), och även bevisa omständigheterna för att därefter kunna kräva hans skatteskuld. Var medveten om att det också finns subsidiärt ansvar för förvaltaren för betalning av utestående skatteskulder för SA och SL-bolag, som har upphört med sin verksamhet.

María Teresa Velasco, Velasco Lawyers, www.velascolawyers.com, info@velascolawyers.com, tlf. +34 958 63 01 14.

Av María Teresa Velasco, Velasco Lawyers

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.