Fråga experten: Vilka underlag om måste jag lämna till byggherren för att styrka vart mina pengar kommer ifrån?

Fråga experten: Vilka underlag om måste jag lämna till byggherren för att styrka vart mina pengar kommer ifrån?

Jag ska köpa en nybyggd lägenhet direkt från byggherren. De begär att jag ska presentera en mängd handlingar: min inkomstdeklaration, handlingar om mitt företag, bankutdrag m.m. De säger också att allt måste vara översatt till spanska av en auktoriserad översättare. De hänvisar till lagen om penningtvätt. Kan de verkligen begära alla dessa papper? Och översättning? Finns det någonstans någon lista jag kan hitta där det står vilka handlingar de kan kräva enligt lag?

Att köpa en fastighet är inte alltid så lätt, speciellt inte i ett annat land än ditt hemland. Det är en hel del detaljer som måste tas i beaktande och en av de saker som på senare år blivit allt mer strikt är alla underlag som måste lämnas för att styrka ursprunget för de medel som ska användas för att köpa fastigheten.

Klienter blir ofta förvånade över hur många underlag av ekonomisk natur som byggherren kräver innan ett reservationsavtal kan skrivas, eller köpeavtal eller notarieavtalet.

Detta beror på att fastighetsutvecklare är skyldiga att följa lag 10/2010, av den 28 april, om förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism (nedan kallad penningtvättslagen), i enlighet med artikel 2.1.l) i den ovannämnda lagen. Enligt denna bestämmelse ska lagen tillämpas på byggherrar som är involverade i transaktioner ”som omfattar en transaktion för en total årsinkomst som är lika med eller högre än 120 000 euro eller en månadsinkomst som är lika med eller högre än 10 000 euro”.

Av denna anledning måste byggherren innan han påbörjar en transaktion säkerställa att ursprunget till de medel som en fysisk eller juridisk person kommer att använda för att förvärva en viss fastighet har ett lagligt ursprung. För detta ändamål, i enlighet med artikel 5 i penningtvättslagen, är byggherren skyldig att erhålla ”information från sina kunder för att fastställa arten av deras yrkes- eller affärsverksamhet”, samt att verifiera den verksamhet som deklarerats av kunden i fråga genom att ”erhålla dokument från kunderna som är relaterade till den deklarerade verksamheten eller genom att erhålla information från annan än kunden”.

Av denna anledning kan byggherren begära all dokumentation som han anser vara nödvändig för att verifiera ursprunget till kundens medel. I detta avseende bör det noteras att lagen inte fastställer en specifik lista över den dokumentation som kan krävas, varför byggherren och andra skyldiga parter, såsom t ex advokater och mäklare, kan kräva dokumentation som styrker pengarnas ursprung i förhållande till den verksamhet som deklareras av den person som förvärvar fastigheten. I teorin ska du kunna visa hela kedjan för hur pengarna har erhållits.

Slutligen bör det noteras att det inte finns någon skyldighet enligt penningtvättslagen när det gäller översättning och apostille av den dokumentation som styrker medlens ursprung. Det är emellertid sant att om dokumentationen inte är på ett språk som mottagaren känner till, kan han begära att få en översättning för att uppfylla den aktsamhet som krävs enligt penningtvättslagen och därmed uppfylla sina skyldigheter enligt lagen. När det gäller apostille är dess syfte att intyga äktheten av en offentlig handling för användning utomlands, och därför är apostille av den ekonomiska dokumentationen i detta fall inte nödvändig så länge handlingarna inte ska lämnas in till några spanska myndigheter.

Carlos Jesús Berrocal Rengel, spansk advokat.

Fråga experten
Denna fråga är besvarad av Gonvel & Kamph, spanska advokater & skatterådgivare, som kommer att besvara fler frågor i kommande nummer. Har du någon fråga som du önskar få besvarad i En Sueco så kan du skicka den till: sara@norrbom.com

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.