30 år efter stormen som satte Málaga ur spel

Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email
Klockan ett om eftermiddagen förvandlades dagen till natt när mörka moln drog in över Málaga och himlen öppnade sig. Det var den 14 november 1989. Denna tisdag, för 30 år sedan, förvandlades gatorna till floder, bilarna sköljdes ut till havs och tusentals människor blev fångar där de befann sig eller var de försvunna i timmar.
 
Som när flyglarmet ljöd under andra världsskriget sökte alla skydd, bara att denna gång sökte de sig så högt upp som möjligt. Tusentals arbetare fångades av vattenmassorna fram till midnatt, liksom även hundratals skolelever. Ovädret gjorde det också omöjligt att lyfta och landa på flygplatsen, vilket innebar att ingen flygtrafik nådde staden.
 
Under lite över en timmes tid föll 160 liter regn per kvadratmeter i Málaga och när regnet upphörde kom isen. Haglet fyllde gatorna och gjorde det som var vått glashalt och det blev omöjligt att färdas fram på de platser där det inte redan var omöjligt på grund av de höga vattennivåerna. Det iskalla vattnet gick i bästa fall upp till midjan. Men regnet, som bara hade börjat, skulle komma att fortsätta i tre veckor.
 

Floderna svämmade över

Ría Guadalhorce rymde inte mer vatten – det hade redan fallit åtskilliga mindre mängder vatten dagarna innan, så floden var fylld till gränsen. Så när det återigen började regna kunde den inte rymma mer och svämmade över bredderna.
 
På en del platser inne i staden var situationen så allvarlig att inga fordon, varken polis eller brandkår, kunde ta sig fram för att hjälpa nödställda. Vidare påverkade ovädret även telefonnätet så att räddningstjänsten inte kunde kontaktas. På bara ett ögonblick blev radion det endaste kommunikationsmedlet mellan Málaga och övriga landet, och den enda kanalen via vilken det gick att få information kring vad som skedde.
 

Skolelever fast i flera timmar

Situationen var även riktigt allvarlig på flera skolor i Málaga, speciellt på dem som låg öster om Guadalminafloden. Bara minuter innan klockan skulle ringa ut föll stora mängder regn och lärarna tvingades stanna med barnen, vars föräldrar inte hade möjlighet att hämta dem. Det gick inte heller att skicka hem barnen själva i ovädret, trots att de bodde nära. På de hårdast drabbade skolorna tvingades barn och lärare att söka tillflykt i skolbyggnadernas översta våningar, då de nedersta översvämmades.
 
Fram mot kvällen räddades de fångade eleverna när fyrhjulsdrivna fordon och motorbåtar så småningong lyckades nå fram till den. På grund av några av elevernas låga ålder kunde dock inte alla berätta för räddningstjänsten var de bodde.
 
Dagen efter skickade det spanska civilförsvaret ut ett meddelande om att föräldrarna skulle hålla sina barn hemma från skolan. Men det blev inte bara en dag utan flera då skolorna var förstörda, fulla av vatten och omöjliga att undervisa i.
 

Den långa natten – 2 000 personer fångar i industrikvarteren

Utan tågtrafik och med avspärrade vägar tvingades flera tusen personer tillbringa hela eller delar av natten i industrikvarten då den kraftiga strömmen gjorde det svårt för de motoriserade räddningsbåtarna att komma fram, och många personer i Guadalhorces industrikvarter tvingades tillbringa natten på industrilokalernas övervåningar. Det var först klockan fyra på morgonen som vattennivåerna sjönk undan tillräckligt för att de första fordonen skulle kunna korsa Guadalhorcebron.
 
Likaså lamslogs den ekonomiska aktiviteten när industrikvarteren Guadalhorce och Santa Teresa förvandlades till en jättesjö, liksom att en stor del av övriga företagare i Málaga tvingades stänga sina verksamheter på grund av översvämningarna. Åtskilliga lokala butiker tvingades därefter att vrida om nyckeln till sitt företag på grund av detta.
 

Regnet fortsatta fram till den 8 december

Förutom små stunder utan regn fortsatte regnet att falla fram till den 8 december. Under denna period upplevde Málaga inte färre än sju översvämningar i Guadalhorcedalen. På grund av de enorma skadorna tvingades Málaga förklaras som katastrofområde den 1 december. Hundratals bostäder drabbades, mer eller mindre allvarligt, och tusentals bilar hamnade på skroten.
 
Klarar Málaga av framtidens vattenmassor?
På grund av klimatförändringarna ses allt extremare temperaturer och väderförhållanden. En Sueco har talat med AEMET, det meteorologiska institutet i Málaga, om klimatförändringarnas betydelse på lokalt plan.
 
”Málaga är helt klart den mest utsatta bland Spaniens alla provinshuvudstäder när det kommer till klimatförändringar”, säger José María Sánches-Laulhé Ollero, direktör för AEMET, och han fortsätter: ”Málaga är en kuststad med extremt hög översvämningsrisk då Guaalhorceddalen så lätt svämmar över. I Málaga råder det dessutom stor brist på rörledningar som kan leda bort vattnet till bestämda reservoarer. Det har funnits planer på att göra någonting åt detta problem med rör som kan leda bort vattnet, men det skjuts bara på framtiden hela tiden.”
 
I centrala Málaga, nära den gamla tobaksfabriken, har man dock nyligen påbörjat arbetet med att gräva ned stora dränage som ska rädda staden från framtida översvämningar. Dränagerören är drygt fyra meter höga, två meter breda och 1,3 km långa och kan leda bort 20 000 liter vatten i sekunden från staden och ut i havet. Projektet har budgeterats till 2,5 miljoner euro och ska vara färdigt om ett år. Blir installationen framgångsrik kan det komma att göras liknande lösningar i andra städer på Costa del sol.
 
”Det är inte för att det inte regnar i Málaga. Vi får ca 500 liter regn om året. Men fördelningen av vattenreservoarer är ojämn och på grund av de stigande temperaturerna ser vi att mer vatten förångas”, avslutar AEMET Málagas chef.
 
Offren
 
Totalt dog åtta personer under översvämningen, bland annat ett äldre par som inte hann reagera när vattnet strömmade in i deras hus, när vattnet plötsligt nådde upp till tre meters höjd i deras område i Arroyo Barruguilla.
 
En 47-årig kvinna från Villanueva de la Conceptción dog när hennes bil sköljdes över av vattenmassorna. Hennes kropp hittades senare 15 kilometer därifrån, i Almogía.
 
Fakta om temperatur- och vattennivåer i södra Spanien
En analys som AEMET, Spaniens meterologiska institut, genomfört kring genomsnittstemperaturerna i Spanien åren mellan 1971-2000 visar en ökning i både frekvens och intensitet av torrperioder i hela landet. Ihop med datumen för regn visar detta att vi upplever allt varmare somrar i hela Spanien.
 
Temperaturökningarna har dock ökat speciellt under de senaste årtiondena. Faktiskt visar siffror från AEMET:s analyser att genomsnittstemperaturen i Málaga stigit 0,5 °C per årtionde. Detta beror dock inte enbart på klimatförändringar utan även på att södra Spanien upplever ökenutbredning. Den globala temperaturökningen har varit 0,1 °C per årtionde.
När temperaturerna stiger ökar även förångningen, vilket gör att torrperioderna blir längre och intensivare. Utöver det ökar befolkningsmängden, vilket även det bidrar till att lägga press på vattenreservoarer under torrperioder.
 
Medelhavet stiger
Medelhavets yttemperatur har ökat med 0,34 °C per årtionde sedan början av 1980-talet. När havet blir varmare skapas en termisk expansion (värmeutvidgning) som gör att havets vattennivå stiger. Som konsekvens av detta stiger Medelhavet 3,4 mm per år.
Källa: AEMET
 
 
Gå på klimatutflykt i Málaga
Málagas turistguider fokuserar nu mer på ekologi och klimat under deras guidade turer runt staden. Det är guiderna bakom de så kallade ”free tours” som visar turister och andra hur man i Málaga stad arbetar med sopsortering, minimering av plast samt skyddar och skapar nya grönområden. Guiderna berättar även om kommande eko-initiativ samt förklara vad man bör göra för att skydda Málaga mot klimatförändringar.
”Free tour” är ett förhållandevis nytt koncept för turister som vill komma nära staden. De guidade turerna görs till fots och pågår normalt i två-tre timmar. Som namnet antyder är de guidade turerna i praktiken gratis men vid turens slut erbjuds deltagarna att betala valfri summa – motsvarande vad varje enskild deltagare tycker att turen varit värd.
Boka gratis på: www.freetour.com
 
Av Louise Mercedes Frank, louise-mercedes@norrbom.com

Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email

Kanske gillar du även

Sök på En Sueco