Vad tycker egentligen föräldrarna om vår skola?

Vad tycker egentligen föräldrarna om vår skola?

Att vara lyhörd och vilja utvecklas är några av de egenskaper du måste ha om du vill kunna erbjuda en attraktiv skola. Ännu viktigare är det då vi befinner oss i ständig förändring och med en stenhård konkurrens från många eftertraktade skolor i närheten. Därför är det otroligt viktigt med feedback från de som är mest insatta i vår verksamhet. Nämligen barnen och deras föräldrar. Vi har en daglig kontakt med nästan alla föräldrar på skolan och får på så sätt löpande feedback på vårt arbete.
Men för att få en ännu tydligare och helt rättvis bild om hur vi kan förbättras så skickar vi en utvärdering till alla föräldrar som har haft sina barn hos oss.
Vi har mycket att vara stolta över

Vad är det som är så bra med just vår skola? Vad är det vi kan locka med och vara stolta över? Vi ställde frågan till fyra föräldrar som har eller har haft sina barn på vår skola.

Linda och Jonas som hade sina två barn på skolan under två månader säger:
”Något som jag tyckte att er skola gjorde jättebra var att man arbetade ämnesövergripande i många fall. Man bearbetade och befäste kunskaperna i fler än ett ämne. Matematik och biologi förekom ofta på idrottslektionerna. Det är lättare att ta till sig ny fakta om man även lär sig se hur den kan användas.
Något som också är mycket positivt är de små klasserna, vilket inte är så vanligt här hemma. Eleverna får då mycket hjälp om de behöver. Det blir mindre stökigt och det blir en lugnare arbetsmiljö för eleverna.
Något som vi tyckte var fantastiskt var när klassen, som avslutning på en period av hårt arbete, enades om att besöka klätterbanan i Elviria, Aventura Amazonia!! Där lärde de sig verkligen att samarbeta och att visa hänsyn gentemot varandra, samtidigt som de hade otroligt roligt!!
Att de får lära sig fler språk redan från skolstart tyckte vi också var bra.
Om jag ska beskriva er skola med några ord blir det:
Familjär, positiv, rolig & lärorik. Med fantastiska lärare & en underbar miljö!!

Våra barn frågade om de inte kunde få gå i skolan de sista två veckorna som vi befann oss i Marbella, istället för att vara lediga med oss … DET är ett bra betyg för en skola tycker jag!”

Frågan gick också till Ewa och Anders som har sina två döttrar på skolan sedan 1,5 år.
”Svenska skolan i Marbella är en jättebra skola för våra barn. De gick tidigare i skola och förskola i Sverige och vi ville att de skulle fortsätta att få undervisning efter den svenska läroplanen.
Att Svenska skolan är relativt liten och att alla elever känner varandra ser vi som ett stort plus, alla barn blir sedda vilket inte alltid är fallet på stora skolor med klasser på upp mot 30 elever.
Många av eleverna på Svenska skolan behärskar svenska, spanska och engelska och det blir naturligt för eleverna att höra och använda olika språk dagligen.
Förutom att våra barn har lärt sig lika mycket som de skulle gjort i en skola i Sverige har de dessutom fått mycket kunskaper om olika kulturer samt lärt sig en hel del spanska och minst lika mycket engelska.”
Maria, mamma till två flickor som nu går i spansk skola:
”Mina döttrar hade en jättebra tid på Svenska skolan i Marbella. De fick möjligheten att utvecklas på sina nivåer i små grupper med engagerade lärare. Denna kombination ledde till att de fick synas och komma till tals, vilket i sin tur bidrog till ökad självkänsla.
Jag tycker också att skolan hade en bra värdegrund där eleverna tränades i att stå för sina åsikter.
Efter fyra år så flyttade mina barn till en skola där all undervisning hölls på spanska. De har efter åren på Svenska skolan fått en bra grund att stå på och har därför klarat av den nya skolan utan problem.”

Peter och Natasha, föräldrar till Nikka i första klass säger:
”Vi tycker det är underbart att de är så få elever i klasserna. Alla barnen får möjlighet att formas på sitt sätt. På en stor skola är det lätt att alla blir stöpta i samma form. Här får alla uttrycka sig på ett personligt sätt.
Anläggningen med stora inhägnade gräsmattor och pool är i sig fantastiska. De kan röra sig fritt men ändå säkert ute på rasterna.
På de flesta internationella skolor här nere så är föräldrarna inte välkomna innanför skolans grindar. Men här blir alla föräldrar till och med inbjudna en dag per år att delta i verksamheten. Då får man en inblick i barnens arbete och samtidigt en bättre relation till lärarna.”

Vi tackar allra ödmjukast för alla dessa lovord. Men vi slår oss inte för bröstet för det utan vi fortsätter att arbeta vidare mot nya mål. För det har vi klart för oss, att vi kan alltid bli bättre, så länge vi vill. Och det vill vi!

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.