BodyTalk – om hur man frisätter pyttesmå minnen från kroppens vävnader – och därmed eliminerar jättestora problem.

BodyTalk – om hur man frisätter pyttesmå minnen från kroppens vävnader – och därmed eliminerar jättestora problem.

helse-bodytalk
Det är en stor lättnad när en smärta eller annat obehag försvinner – och man kan alltså uppleva en stor positiv mental effekt vid smärtbehandling. Men de riktigt stora och hållbara resultaten uppnås oftare genom att behandla de mentala orsakerna till de fysiska problemen – alltså uppifrån och ned istället för nedifrån och upp. En del sjudomar ser på ytan ut som om de är av ren fysisk karaktär, men det är sällan det stämmer. Kanske är orsaken till t ex en lesion inte psykisk, men å andra sidan kan den allt för långa läkningsprocessen vara det.
 
Erkänn den emotionella aspekten
I BodyTalk arbetar jag med begreppen ”aktiva och passiva minnen” – och med hur de representerar medvetna och omedvetna tankemönster. Ett passivt minne är ett normalt, hälsosamt minne lagrat i ett okomplicerat minnesmönster. Ett aktivt minne däremot är lagrat med en känslomässig laddning. Det sistnämnda sker när vi inte bearbetar det känslomässiga innehållet av en specifik händelse eller skeende – antingen för att vi inte vill eller inte kan. Ofta behandlas inte känslorna i situationen på grund av stress, fysisk smärta, omgivningens reaktioner etc. Andra gånger uppfattar vi inte händelsen som viktig och ”glömmer” den. Kroppen kan emellertid vara av en annan uppfattning… I en del kulturer håller man sina känslor under kontroll varför man inte klarar av att bearbeta ens ”små” händelser.
 
Framtida händelser kan också uppträda som rädslor och fobier, t ex att ha tandläkartid nästa vecka. Tanken på tandläkarbesöket kan sätta sig så djupt att smärtorna som orsakas av rädslan är långt värre än den som tandläkaren kan orsaka. Övertygelsen om att man inte är värd att älskas, eller inte duger till att ge andra kärlek, är dessvärre också ett typiskt aktivt minne, som kan orsakas av tidiga barndomsminnen eller raserade förhållanden i vuxenlivet. Och så finns naturligtvis händelserna från tidig barndom som vi inte kommer ihåg, men som inte desto mindre kan ha stor betydelse för vår hälsa som vuxna.
Det undermedvetna håller fast minnet och kroppen lagrar det i vävnaderna.
 
Det går också att arbeta med aktiva minnen genom att föra fram inställningar och tankemönster i medvetandet – och dessa behöver inte ha relation till någon händelse. Det kan handla om någonting som man lärde sig som barn och som inte är aktuellt i ens nuvarande liv. Det kan t ex vara rasism eller religiösa övertygelser.
 
De aktiva minnena ska neutraliseras så att de inte längre är skadliga för klienten, utan istället bli hälsosamma, passiva minnen. Och BodyTalks Aktiva Minnesteknik är den mest direkta vägen till både de medvetna och undermedvetna tankemönstren och övertygelser som är roten till symtom, hälsotillstånd och sjukdomar i BodyMind.
En känsla lagras bara om den matas med tankemönster och den Aktiva Minnetekniken separerar just länken mellan hjärnan och det lagrade aktiva minnet. På så sätt kan tankemönstren koppas bort från minnet och på så sätt mister känslan sin stöttepelare och löses upp.
 
Bearbetningen av händelser/övertygelser sker i hjärnans stresscenter (amygdakakomplexet), medan saker analyseras i thalamus. Om händelser är viktiga eller ej bestäms i hjärnbarken. Ett minne kan vara auditivt grundat – och triggas då av ljud. Andra gånger kan det vara en känsla, en doft eller någonting som man ser – eller ser för sig själv, som triggar minnet, beroende på vilken hjärnhalva som aktiveras. Alltså bidrar varje del av hjärnan med var sitt element varför hela hjärnan aktiveras i den BodyTalk-teknik som frigör det aktiva minnet.
 
Det kan också handla om om någonting som sker löpande och som därmed hela tiden ”lägger bränsle på elden”, och därmed håller i gång sjukdomens symptom. Och tar man som behandlare inte med hela bilden i beaktning, historien bakom sjukdomen, uppnås sällan ett varaktigt resultat. T ex upplever jag ofta att matintolerans försvinner när den känslomässiga relationen till intoleransen behandlas. Ofta behövs det bara en behandling.
 
Hos många klienter rullar det fram en kedja av aktiva minnen under en BodyTalk-session, en kedja som i kollektivt bidrar till klientens tillstånd. Och det fina är att klienten vanligtvis inte behöver minnas specifika händelser då balanseringen sker på en undermedveten nivå. Man behöver alltså inte gå igenom sina trauman ytterligare en gång. Jag brukar jämföra det med att bära ut en påse sopor till sopcontainern. Vi öppnar inte påsen och börjar rota i den på vägen. På samma sätt är det med aktiva minnen, som kroppen är redo att göra sig av med.
 
Någon gång ger det som dyker upp kring det aktiva minnet inte någon direkt mening för klienten, men då jag som BodyTalker respekterar kroppens signaler som tillräckliga för att sätta igång en frigörelse hos klienten, kan ett enstaka årtal, ett namn eller en tanke på en bestämd sak vara tillräckligt.
 
För mer information om BodyTalk är du välkommen att ringa mig på tel. +34 607 62 91 06, eller läs mer om BodyTalk på: www.bodytalk-torreblanca.com. Här kan du välja mellan BodyTalk-artiklar om allt från hormonella obalanser, depressioner, utbrändhet och stress till ätstörningar, migrän, fibromyalgi, cancer, diabetes, ångest och immunförsvar.

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.