På välgörenhetsresa off road genom Marocko

På välgörenhetsresa off road genom Marocko

På välgörenhetsresa off road genom Marocko
Unioptica har rest till Marocko tillsammans med Argan Adventure och optiker Juan Carlos López Conde i täten. Resans syfte var att identifiera behov i de områden som inte gynnas av turism och den varade i drygt en vecka och karavanen körde 2 500 km.

Marocko är ett av de länder som har den högsta andelen analfabetism – nästan hälften av befolkningen kan varken läsa eller skriva. Juan Carlos från Unioptica och hans karavan med 30 frivilliga, bland annat läkare, sjuksköterskor, tandläkare och optiker, hade därför tagit med sig skol- och undervisningsmaterial till de mycket enkla skolorna, som är allt i skolväg som byarna ofta har.

Ut till civilisationens gränser – och ännu längre

Under resans gång kom de långt ut i det marockanska samhällets ytterkanter, längre än småbyarna. Juan Carlos berättar att mycket av resan gjordes helt ”off road” då de körde igenom öknen för att nå ut till de nomadfamiljer som inte känner till civilisationen. Nomaderna bor tillsammans i familjer och de är herdar som tar hand om deras hordar med dromedarer, getter eller får. Nomadfamiljerna bor mycket utspritt då de inte vill dela de få grödor som djuren lever av med andra nomadfamiljers djur. Ofta har de överhuvudtaget ingen kontakt alls med omvärlden och medan till och med de minsta byarna har ett eller annat system som innebär att en läkare kommer förbi då och då har nomaderna ingen form av hälsovård alls. Många av dem som Juan Carlos möter har aldrig ens träffat en läkare. Karavanens frivilla gjorde vad de kunde med de medel som de hade med sig för att hjälpa de personer som har det svårt.
Argan Adventure, som Juan Carlos är delägare i, är ett resebolag som flera gånger om året arrangerar offroad resor för turister som vill uppleva en annan och mer autentisk sida av Marocko. Och även om de betalar för sina resor har Juan Carlos och hans kollegor alltid med sig någonting speciellt till de barn som de möter under resorna.
”När man en gång har sett ett barns leende från öra till öra för att barnet har fått en liten leksak är det helt klart värt det”, säger Juan Carlos och berättar vidare att barnen ofta inte ens vetat vad leksaker är och de vet t ex inte hur man leker med en boll.
”En del barn lägger bollen på marken och så hoppar de över den. Men som regel lär de sig ganska snart vad lek med boll är när man visar dem, och en boll sprider vanligtvis stor glädje hos små nomadbarn”, ler Juan Carlos.

Årlig välgörenhetsresa hjälper många individer

Välgörenhetsresor som denna är någonting som de gör en gång om året, och det ligger många månaders planering bakom en välgörenhetsresa av denna storlek – det mesta handlar om att samla in medel för att täcka utgifter för material, transport och husrum.
”En del av de frivilliga på denna resa har själva betalat för deras del för att kunna komma med och hjälpa till samt för att de gärna vill uppleva det Marocko som man inte ser som turist”, säger Juan Carlos, som sedan grundandet av Argan Adventures år 2004 har arrangerat en sådan här resa varje år, och han har lagt märke till att en del saker har förändrats i landet.
”Där som de fått elektricitet, som nu nästan alla byar har, går det bättre jämfört med bara några år sedan. Men för nomaderna, som ju bor mitt i öknen och inte har tillgång till elektricitet, är villkoren lika primitiva som för 1 000 år sedan. Hos dessa människor ser vi fall av gråstarr till och med hos de unga. Det är en sorts starr som orsakas av solens starka strålar, som förstör ögats hornhinna, och som man i dag inte ser alls hos unga i den utvecklade världen.” Av denna anledning delar Unioptica ut solglasögon med UV-skydd till de nomader som de möter längs vägen, både barn och vuxna.
”Vi har också glasögon med olika styrkor och så försöker vi hitta det som passar bäst till de personer som behöver dem, för vi har inte möjlighet att göra syntest. I enstaka tillfällen kan jag göra ett par anpassade glasögon och så tar jag med dem på nästa resa. Vi inbillar oss inte att vi kan rädda världen men vi kan hjälpa de isolerade familjer som vi möter, som inte bara saknar tillgångar men som inte har någon som helst möjlighet att få läkarhjälp eller utbildning”, säger Juan Carlos, som redan är igång med att tänka på planeringen av nästa välgörenhetsresa som kommer att äga rum hösten 2017.
Argan Adventures kan kontaktas på: argansolidario2016@gmail.com
Av Louise Mercedes Frank

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.