Vilka utgifter och risker har jag i förbindelse med att vara bostadsägare eller hyresgäst i Spanien?
Har du köpt en bostad i Spanien är det inte obligatoriskt att teckna en hus- och hemförsäkring. Tar du risken kan det bli dyrt om du väljer att vara oförsäkrad. Hemförsäkringen täcker nämligen inte bara skador i ditt hem. Den täcker också om det skulle uppstå skador hos grannen och orsaken till skadan har uppstått hemma hos dig. Om du till exempel blir ansvarig för en stor vattenskada hos din granne, eller ännu värre, kommer att skada en person på grund av en olycka i ditt hem, kan det bli tal om stora ekonomiska ersättningsbelopp.
 
Är du hyresgäst har du också ansvar inför din hyresvärd. Den mest ekonomiska lösningen på det problemet är att teckna en lösöresförsäkring. Den täcker dina privata ägodelar och ditt ansvar inför din hyresvärd. Ansvarsförsäkringen i din lösöresförsäkring täcker också ditt ansvar som privatperson inför andra.
Under senare år är det många som investerat i en semesterbostad i Spanien. Ägarna utnyttjar bostaden några veckor om året och resten av tiden blir bostaden uthyrd i korta perioder. Om din bostad hyrs ut är det viktigt att du upplyser ditt försäkringsbolag om detta. Det finns också speciella försäkringar där du kan få täckning för vandalism av din bostad under uthyrning eller rättshjälp i samband med tvister som kan uppstå mellan hyresvärd och hyresgäst.

Naturkatastrofer då, finns det försäkringar för det?

I december 2016 var det stora översvämningar i Málagaprovinsen. Det var så våldsamt att det var tal om den värsta naturkatastrofen som provinsen upplevt de två sista årtiondena. Det är inte första gången vi upplever stora översvämningar på Costa del Sol. Det är ett fenomen som återkommer då och då. Alla som har en hemförsäkring och får översvämmad källare, garage, hus eller utanför på privat egendom får ersättning från det statliga försäkringskonsortiet för naturkatastrofer. Varje gång du betalar din hemförsäkring går ett belopp av betalningen till det offentliga försäkringskonsortiet. Samma försäkringskonsortium täcker också jordskalv och andra naturkatastrofer. Har du inte hus- och hemförsäkring har du inte rätt till ersättning från denna instans.

Har jag täckning om jag blir sjuk i Spanien?

Är du inte resident i Spanien ska du komma ihåg det blå europeiska sjukförsäkringskortet när du reser hit. Kortet täcker akut sjukdom och du kan få behandling på offentliga vårdcentraler och sjukhus på samma villkor som en spansk medborgare. Undersök hos ditt försäkringsbolag i Sverige om du har täckning för hemresa i tillfälle av sjukdom. Denna utgift är nämligen inte täckt av EU-kortet. Uppehåller du dig här under längre perioder och täckningen på EU-kortet inte är tillräcklig kan en reseförsäkring täcka dig vid akut sjukdom.
 
Din situation är en helt annan om du är resident i Spanien. Då täcks du av den offentliga sjukförsäkringen om du arbetar här eller om du får pension från staten i Sverige. Är din situation en annan är det med stor sannolikhet så att du inte har täckning om du skulle bli sjuk. I Spanien finns ett stort utbud av privata sjukförsäkringar. Den privata hälsosektorn i Spanien är mycket omfattande och du får tillgång till en massa läkare, specialister, kliniker och sjukhus. I dag har fler än 10 miljoner personer i Spanien en privat sjukförsäkring. Utan den privata hälsosektorn skulle väntetiden på de offentliga sjukhusen bli ännu längre och experter menar att de helt enkelt skulle kollapsa. Du kan teckna en privat sjukförsäkring fram till du är 75 år. När väl försäkringen är tecknad kan du förnya den så länge du önskar. Har du fyllt 75 år finns det fortfarande alternativ för privat behandling. Du kan alltid tala med din försäkringsmäklare och få information om de olika möjligheter som finns tillgängliga.

Behöver jag teckna försäkring till mig själv?

Oftast tänker vi på att få våra materiella ting försäkrade. Dessvärre glömmer vi ofta att tänka på oss själva. Vad betyder vår privata egendom och ägodelar om vi inte själva fungerar? Är du resident i Spanien kan du täcka olyckor med en olycksfallsförsäkring. Skulle du få en allvarlig sjukdom är det olyckligt, men i försäkringsvärlden är sjukdom inte täckt av en olycksfallsförsäkring. Däremot täcker en livförsäkring invaliditet, vare sig det beror på olycksfall eller sjukdom. För lite över tio år sedan infördes en ny lag i Spanien som ger hjälp till personer som inte kan klara sig själva. Denna lag heter på spanska Ley de Dependencia. Tyvärr tar hanteringen av dessa ärenden otroligt lång tid, vilket bland annat beror på att staten egentligen inte har råd med de utgifter denna lag medför. Det är möjligt att teckna en försäkring som täcker din livstid med ett månadsbelopp om du skulle råka ut för en olycka eller obotlig sjukdom som gör att du inte kan klara dig själv och behöver hjälp. Upp till en viss ålder är denna försäkring inte speciellt dyr.
Finns det täckning på min hemförsäkring i förbindelse med dödsfall?
Anhöriga ringer ofta till oss i hopp om att det skulle finnas täckning i förbindelse med dödsfall i hemförsäkringen. Dessvärre är svaret nej. Hemförsäkringen täcker inte dessa utgifter. Det gör däremot en begravningsförsäkring, som är den mest sålda försäkringstypen i Spanien. Något av det första de spanska familjerna försäkrar sig om är att teckna en begravningsförsäkring för både barn och vuxna. Över 75 procent av alla dödsfall i Spanien blir i dag hanterade av försäkringsbolag. Denna försäkring täcker också transport till ditt hemland om det önskas.

Hur är det med bilförsäkring?

Liksom i Skandinavien ska bilen ha en trafikförsäkring. Bilens trafikförsäkring kan utvidgas med stöld, brand och glas. Vanligtvis är det ingen självrisk för dessa täckningar. Så gott som alla bilförsäkringar i Spanien har automatiskt vägassistans inkluderad. Därför är det inte nödvändigt att teckna vägassistans i tillägg till försäkringen.
Vill man ha full täckning kan man teckna en helförsäkring med eller utan självrisk. Kom ihåg att berätta för din försäkringsmäklare om din bil har extrautrustning då många försäkringsbolag inte täcker denna om den inte nämns i försäkringsbrevet.
 
Av Kaas & Kirkemann, självständig försäkringsmäklare grundad 1996. Med samarbete med flera försäkringsbolag samt 24-timmars nödassistans på svenska.
Av Kaas & Kirkemann, självständig försäkringsmäklare grundad 1996. Med samarbete med flera försäkringsbolag samt 24-timmars nödassistans på svenska.

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.