Bostadsbloggen: Olika skatter för svenska fastighetsägare i Spanien

Bostadsbloggen: Olika skatter för svenska fastighetsägare i Spanien

Oavsett om du bor här permanent eller har bostaden som semesterlägenhet så kommer du som fastighetsägare att betala vissa skatter till stat och kommun. Dessa skatter är följande:

• Fastighetskatt
• Inkomstskatt
• Skatt vid uthyrning
• Skatt vid försäljning

Kommunal fastighetskatt (I.B.I)

Exakt hur stor skatten är varierar från kommun till kommun, men siffran brukar röra sig runt 1 % av taxeringsvärdet (valor catastral). Staten beräknar att denna “fiktiva” inkomst uppgår till antingen 1,1 % eller 2,0 % av taxeringsvärdet beroende på när taxeringsvärdet sattes. Det är fastighetsinnehavet som är föremål för beskattning. Skatten uppgår till 19 %.

Inkomstskatt för icke-residenta

Enligt spansk lag är alla icke-residenta skyldiga att deklarera en schablonskatt för innehav av fast egendom. Schablonskatten beräknas på taxeringsvärdet (valor catastral) proportionellt fördelat med antalet dagar du har ägt fastigheten. Deklarationen ska lämnas in senast den 31 december året därpå. Myndigheterna skickar inte ut någon information om detta, så du måste själv upprätta deklarationen i tid.

Skatt vid uthyrning av fastighet

Löpande hyresinkomster beskattas med spansk statlig inkomstskatt. Skatten uppgår till 19 %.

Skatt vid försäljning av fastighet

Kapitalvinstskatt (tidigare kallad reavinstskatt) ska betalas på den vinst som uppstår vid avyttringen av en spansk fastighet. För residenta svenskar i Spanien är kapitalvinstskatten mellan 19 – 23 % beroende på storleken av vinsten och för icke-residenta är skatten 19 %. För att räkna ut om man gör vinst eller förlust vid avyttringen av bostaden måste man ta hänsyn till nedanstående poster. Man utgår från försäljningspriset och sedan får man dra av följande kostnader:

  • Mäklararvodet inklusive moms.
  • Plusvalía, som är en kommunal avgift som måste erläggas så snart en bostad byter ägare.
  • Ombudets arvode inklusive moms.
  • Inköpspris inklusive alla omkostnader från köpet såsom ombud, stämpelskatt m.m.
  • Investeringar och förbättringar där det finns en korrekt faktura.

Förskott på inbetalning av reavinsten

För en icke-resident i Spanien håller skattemyndigheten inne à conto 3 % av köpeskillingen som en uppskattad kapitalvinstskatt (reavinst). Detta oavsett om det verkligen blir någon vinstskatt på försäljningen eller inte. Därefter deklareras försäljningen och den slutgiltiga skatten beräknas. Om det inte blir någon skatt ansöker du om återbetalning av skatten, vilket tar minst sex månader för skattemyndigheten att verkställa. Viktigt är att man fortfarande måste ha ett bankkonto i sitt namn i Spanien, för det är till detta konto som pengarna betalas. Du bör alltid ta hjälp av din advokat för att detta ska fungera korrekt.

Speciella regler för pensionärer

Personer som har fyllt 65 år och som säljer sin permanenta bostad kan bli helt befriade från reavinstbeskattning. Kravet är att fastigheten måste ha varit säljarens permanenta bostad under minst tre år och att säljaren deklarerat sina inkomster i Spanien och har bott i Spanien under hela försäljningsåret. Då blir reavinstskatten noll.

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.