Artiklar skrivna av Sven Källström
Det handlar inte om att fastighetspriserna går ner utan det rör sig om skattelättnader för överföringsskatten som köparna alltid betalar vid tillträdet. Tidigare var den...
Den fråga som orsakar mest huvudbry hos svenskar i Spanien är frågan om att bli resident eller inte i Spanien.Många svenskar som har köpt fastighet i Spanien kanske vill tillbringa mer tid i Spanien än i Sverige, och önskar bara återvända till Sverige under kortare perioder, t ex under sommarmånaderna...
Om säljaren har skattemässig hemvist i Spanien och säljer sin primärbostad (där han/hon har bott i mer än 3 år) behöver han/hon inte betala kapitalvinstskatt...
Det är i dag tryggt att köpa en fastighet på Costa del Sol om det görs en serie kontrollåtgärder som är absolut nödvändiga för ett säkert...
Den svenska regeringen och dess samarbetspartier enades den 25 november förra året om att fler ruttjänster ska bli avdragsgilla. Lagändringarna gäller arbeten som påbörjas, avslutas och...
Låt oss först titta på vad som skedde när Corona slog till i mars 2020. Det blev en chock för alla och mäklarföretagen var en...
Jag har i mitt arbete som fastighetsmäklare kommit i kontakt med många svenskar som inte känner till att det är fullt möjligt att skjuta upp...
Uppmärksamheten om dessa husockupationer började med att syskonen Lisbeth och Jörn Hokholts hus ”Casa Elsa” i Torre del Mar i september förra året blev ockuperat...
Padrón eller empadronamiento Varje spansk kommun sköter mantalsskrivningen av sina kommuninvånare. Alla personer (oavsett medborgarskap) som bor i Spanien är skyldiga att mantalsskriva sig i den kommun...
Finns det risk för ny nedstängning? Det är fortfarande spridning av Covid-19 i Spanien med över 1 000 smittade i hela landet. Merparten av dessa finns...

Senaste artiklarna

Sök på En Sueco