Bostadsbloggen: Varför måste du anlita en advokat vid köp av bostad på Costa del Sol?

Bostadsbloggen: Varför måste du anlita en advokat vid köp av bostad på Costa del Sol?

Det är i dag tryggt att köpa en fastighet på Costa del Sol om det görs en serie kontrollåtgärder som är absolut nödvändiga för ett säkert köp. För att uppnå detta måste du använda dig av seriösa ochkunniga partners i affären. Kort sagt är två saker viktiga att ha vid din sida i en lyckad fastighetsaffär. Du måste hitta en seriös och kunnig fastighets-mäklare, som kan söka efter rätt objekt åt dig och förhandla om priset för din räkning. Den andra partnern som du måste ha i ditt köp är en advokat som hjälper dig juridiskt genom hela affären ända tills du får lagfart.

Hur arbetar en mäklare i Spanien?

I Spanien är titeln fastighetsmäklare inte skyddad, vilket innebär att i stort sett vem som helst utan erfarenhet och kunskap kan använda sig av den titeln. En stor skillnad är att ansvaret är mycket mer begränsat för enmäklare i Spanien jämfört med Sverige. I Spanien har mäklaren nästan bara uppgiften att sammanföra ensäljare med en köpare och sedan får parternas respektive advokater kontrollera egendomen i samarbete med varandra. Detta gör att man som köpare alltid har behov av en advokat.

Advokatens roll i fastighetsaffären

Proceduren vid köp av fastighet i Spanien är inte komplicerad om man gör det på rätt sätt. Eftersom mäklarensprimära uppgift i Spanien är att sammanföra köpare och säljare utan att djupare gå in på olika juridiska frågorangående bostaden, så klarar du normalt inte av att göra ett fastighetsköp utan en advokat vid din sida. Komihåg att alla dokument som är aktuella vid ett köp är på spanska. Det är nästan omöjligt för dig som privatpersonfrån Sverige och utan kunskaper i spanska att vara helt säker på att affären görs korrekt. Jag rekommenderar attdu som köpare har en opartisk advokat som företräder dig genom hela köpprocessen. Advokaten hjälper digockså att ansöka om ett spanskt personnummer (NIE-nummer) och att öppna ett konto i en spansk bank. Utandessa två saker kan du som utlänning inte köpa en bostad i Spanien. Genom att anlita en advokat och ge hen enfullmakt för alla moment i en fastighetsaffär, kan du lugnt luta dig tillbaka och låta advokaten sköta alla papper sombehöver skrivas under ända fram till den dag du blir lagfaren ägare. Säljaren har också nästan alltid en advokat ochde två samarbetar genom hela affären. Vidare ser advokaten till att du får nya kontrakt med el- och vattenbolagsamt att dessa räkningar skickas till din bank för autogirobetalningar (domiciliación). Många spanska advokatbyråer har engelsk- eller skandinaviskspråkig personal. Normalt är advokatens arvode cirka 1 procentav köpesumman.

Vad gör advokaten för dig

Detta är några viktiga saker som din advokat kontrollerar och gör för dig:

 • Är säljaren lagfaren ägare av fastigheten?
 • Stämmer storleken med fastighetsregistret?
 • Har bostaden hypotekslån eller andra skulder?
 • Finns det embargon eller servitut på bostaden?
 • Finns det obetalda avgifter till ägarföreningen?
 • Är säljaren fast bosatt i Spanien eller inte?
 • Är skatter och avgifter betalda av säljaren?
 • Att eventuella tillbyggnader är lagligt gjorda.
 • Att det finns byggnadstillstånd (vid nybyggnation).
 • Att säljaren ger bankgaranti (vid nybyggnation).
 • Upprättande av det privata köpekontraktet.
 • Underskrift av lagfarten i ditt namn inför notarius publicus.
 • Upprättande av kontrakt för el och vatten i ditt namn.
Av Sven Källström

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.