Detta bör du veta om coronaviruset

Detta bör du veta om coronaviruset

Coronavirus är en grupp virus som normalt orsakar en mild förkylning. En del varianter kan även orsaka allvarligare sjukdom, vilket är fallet med årets virus. Här tar vi en närmare titt på viruset, symptom samt vad man kan göra i förebyggande syfte.


Varför heter det coronavirus?

Coronavirus har fått sitt namn efter dess utseende, såsom det ses i ett elektronmikroskop. Viruset har ett membran med små utstickande piggar, vilket kan påminna om yttersta lagret av solens atmosfär; koronan, eller på engelska: corona.

Coronaviruset. Illustration av ”Covid-19”.

Började i Kina

Utbrottet började i miljonstaden Wuhan i Hubei-provinsen, i centrala Kina, i december 2019, och den 7 januari i år identifierades viruset av kinesiska hälsomyndigheter. De första sjukdomsfallen upptäcktes hos personer som hade vistats på matmarknaden Huanan Seafood Wholesale Market i staden, en marknad med fisk och skaldjur samt olika levande djur. Smittan troddes därför först vara en zoonotisk sjukdom, som smittar från djur till människa. Senare fall har visat att även personer som inte haft kontakt med djur smittats, och det verkar som om viruset smittar mellan personer.

Vad är coronavirus?

Efter rhinovirus är coronavirus den vanligaste orsaken till förkylning och kan stå för upp till en tredjedel av alla fall. Vissa coronavirus-varianter kan också orsaka allvarliga luftvägsinfektioner. Några allvarliga varianter är SARS, som vi såg ett allvarligt utbrott av 2003, samt MERS, vars utbrott kom 2013 och som fortfarande pågår i Mellanösten. 10 procent av dem som drabbades allvarligt av SARS dog och hela 35 procent av dem som drabbades av MERS dog.

Förutom förkylning kan det nya coronaviruset även orsaka luftvägsinfektioner hos människor. De flesta som smittas får dock en mild luftvägsinfektion. Ett fåtal drabbas av lunginflammation. Risken för att dö av lungsvikt som orsakas av viruset uppskattas vara under 1 procent. 

Varifrån kommer virusen från början?

Det antas att virusen kommer från fladdermöss. Fladdermöss blir nämligen inte själva sjuka av de virus som vi känner till, men de förblir friska smittbärare hela livet. Fladdemöss kan vara bärare av hela 117 olika virus och 60 av dessa kan orsaka allvarlig sjukdom hos människor. Det är inte ovanligt att hitta allvarliga, dödliga virus, som både Ebola (blödande febersjukdom) och rabies (”galen hund”-smitta) hos fladdermöss.

Spridning och dödlighet

I skrivande stund har det konstaterats drygt 80 000 smittade i Kina samt drygt 3 000 döda. Samtidigt ska det kommas ihåg att det bor 1 398 864 000 människor i Kina. Det betyder att ca 0,003 procent av befolkningen har dokumenterats smittade. Men som för alla andra virusutbrott är det inte antalet i dag som är viktigast utan hur fort viruset sprids samt hur många som smittas och insjuknar. Just nu ökat antalet sjuka med 2 000-3 000 per dag och det är möjligt att tänka sig runt 100 000 sjuka, meddelar Världshälsoorganisationen (WHO).

Av de sjuka har drygt 2 procent hittills dött i årets utbrott av coronavirus, i många fall har det skett i samband med annan underliggande sjukdom. Det gäller främst äldre samt personer med svagt immunförsvar. För att jämföra dör ca 1,7 per 1 000 insjuknade i vanlig influensa varje år.

Sjukdomen smittar nu mellan människor och både sjukhuspersonal och andra som haft nära kontakt med sjuka har smittats. Det rapporteras hela tiden om fler fall från andra områden i Kina, Sydkorea, Japan, Italien och Iran, men även från andra länder. Spanien, även Costa del Sol, och också rapporterat om smittade personer.

På grund av virusets snabba spridning har WHO förklarat utbrottet som en ”allvarlig händelse av betydelse för internationell folkhälsa”.

Andalusien väl förberett

Talmannen för de regionala myndigheterna i Andalusien, Elías Bendodo, har sagt att andalusiska sjukhus tagit fram en detaljerad beredskapsplan för coronaviruset i Andalusien och att det inte finns någon orsak till oro. Sjuhusen har fått noggranna instruktioner kring hur patienter ska isoleras och behandlas. Vidare har det upprättats en mobil enhet med specialister som snabbt kan infinna sig på sjukhusen. I de fall då personer på Teneriffa och på det Spanska fastlandet, Costa del Sol inkluderat, har testats positiva för smittan har patienterna isolerats och det har vidtagits försiktighetsåtgärder för personer som varit i kontakt med de smittade.

Både Spaniens hälsominister och överläkaren vid universitetssjukhuset i Madrid uppmanar medier och invånare till lugn. ”Vi följer naturligtvis utvecklingen med det finns ingen orsak till panik. Under de kommande veckorna kommer troligtvis fler fall konstateras men hälsovården är förberedd och har kontroll över situationen. Tillvägagångssättet är identiskt med hur vi agerar när vi drabbas av en allvarlig influensaepidemi och med förhållandevis få fall av coronavirus i hela landet finns det absolut ingen orsak till att vara orolig”, låter det från myndigheterna, som påminner oss om att ca 6 000 spanjorer dör av säsongsinfluensa varje år. Fernando Simón, chef för hälsomyndigheterna, vill också uppmana till lugn och säger att spanska myndigheter har situationen under kontroll, och så har han också sagt att det inte är nödvändigt att bära andningsmask.

Kommer viruset att ”mutera”?

Det talas en del om att viruset kan ”mutera”. Detta innebär att de minsta byggstenarna i virusets arvsmassa byter plats, och detta är någonting som gör att virusets egenskaper kan förändras. Det vanligaste är att det muterade viruset inte är funktionsdugligt, ibland blir det ”snällare”, skapar mindre sjukdom och ger immunologiskt skydd. Det hörs teorier om att viruset kan bli farligare vid ”mutation”, dock har detta inte skett hos tidigare coronavirus – SARS-typen försvann helt efter nio månader. Vid alla större utbrott av virus som ger luftvägsinfektioner har mutationer gjort virusen mindre och mindre farliga.


Så smittar viruset

Det nya coronaviruset smittar på samma sätt som förkylning och influensa, alltså genom dropp- och kontaktsmitta:

  • Genom luften: t ex genom att en sjuk person hostar samt nyser och du andas in viruset eller det kommer i kontakt med slemhinnor i ögon, näsa eller mun.
  • Genom direktkontakt: om en sjuk person har viruset på händerna och har fysisk kontakt med andra.
  • Genom föremål: viruset kan även överföras indirekt om en sjuk person t ex hostar på ett föremål eller har viruset på händerna och tar på föremål.

Symptom och sjukdom

Symptom: Sjukdomen börjar normalt med luftvägsinfektion. De som har blivit allvarlit sjuka av coronaviruset har normalt en allvarlig, underliggande sjukdom sedan tidigare.

Symtomen på sjukdomen är som vid andra luftvägsinfektioner, som t ex hosta, feber, halsont, bröstsmärtor och andningssvårigheter.

Det finns ingen säker information om inkubationstid, det vill säga tiden från att man smittats till att man får symptom, men den uppskattas vara mellan 2-14 dagar.

Det nya coronaviruset leder till luftvägsinfektioner och kan ge allt från milda symptom till allvarligare sjukdom. Feber har rapporterats vara ett vanligt symptom på infektion. Halsont har rapporterats hos personer med mild sjukdom. En del har diagnostiserats med lunginflammation med andningssvårigheter och/eller hosta. Allvarlig lungsvikt och dödsfall förekommer. Informationen kring riskfaktorer hos sjuka är fortfarande begränsad men, som tidigare nämnts, allvarlig sjukdom och dödsfall rapporteras vanligast hos äldre samt personer med underliggande sjukdomar.

Har man besökt ett område med utbrott av smitta eller varit i närkontakt med en person som har bekräftad sjukdom rekommenderas man ringa läkare för rådgivning samt tid för undersökning, helt enkelt för att nödvändiga förhållningsregler som isolering kan antas så att smittan inte sprids till andra vid ett fysiskt möte.


Hur skyddar du dig mot smitta?

Sjukdomen smittar som vid förkylning och influensa genom att virus överförs från luftvägarna hos en sjuk person. Bra vanor för att skydda vid hosta samt god handhygien minskar risken för att få luftvägsinfektioner, inklusive infektioner med coronavirus.

  • Håll gärna minst 1 meters avstånd till personer med symptom på luftvägsproblem.
  • Tvätta händerna ofta och noga med tvål och ljummet vatten.
  • Handdesinfektion är ett alternativ om du inte kan tvätta händerna.
  • Hosta med hänsyn. Använd pappersnäsduk att hosta eller nysa i, och kasta pappret efter användning. Om du inte har en pappersnäsduk är alternativet att hosta i armbågen – aldrig i händerna.
  • Andningsmask är inte nödvändigt för friska personer. ”Personer som använder andningsmask rör oftare ansiktet – någonting som kan öka risken för smitta”, säger Folkhälsoinstitutet.

Det arbetas på vaccin

I skrivande stund finns det inget vaccin mot det nya coronaviruset. Men en positiv nyhet är att forskare nyligen lyckats med att odla viruset i laboratorium baserat på ett prov från en patient. Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) är en internationell organisation som driver utvecklingen av vaccin mot nya sjukdomar som kan utvecklas till farliga epidemier. De presenterade nyligen att ett vaccin mot coronaviruset har skickats iväg för att testas på människor och att processen kan börja redan i april. Enskilda medier har nämnt att en del patienter med coronavirusinfektion tillfrisknat av en medicin som används mot HIV-infektion, men det kommer nog ta lång tid med olika tester och utvärderingar innan en sådan medicin godkänds. Förhoppningsvis kommer detta coronavirusutbrott vara över innan dess.

Import av varor 

För närvarande finns det ingenting som tyder på att det skulle finnas någon risk kopplad till köp och mottagande av varor och paket från Kina och andra länder med utbrott, så länge det inte handlar om köp av levande eller döda djur. Viruset uppskattas inte överleva speciellt länge på vanliga föremål eller kläder. 

I Málaga antar man extra förhållningsregler i de ca 200 företag som handlar med Kina. Detta gäller inte minst den lokala köttindustrin.

”När Kina nyser blir hela världen förkyld”, finns det ett uttryck som säger. 

Råd vid resa

Många funderar på om det är tryggt att resa. Hälsomyndigheterna i Spanien uppmanar landets invånare att inte resa till coronadrabbade områden i norra Italien eller till Kina. 

Svenska Utrikesdepartementet avråder från alla resor till Hubei-provinsen samt från icke nödvändiga resor till övriga delar av Kina, med undantag för Hongkong och Macao. Resor till Iran avråds också.

Majoriteten av de coronavirus-smittade har hittills haft relation till Hubei-provinsen, men det rapporteras hela tiden om nya fall från andra platser i Kina och andra länder. Situationen utvecklas hela tiden och reseråden uppdateras när ny information finns tillgänglig.

Fortsatt är informationen om smittspridning i de nya områdena begränsad men framöver kan det förväntas fler fall. Folkhälsoinstitutet avråder inte från resor till dessa områden, men resanden bör undvika kontakt med sjuka personer samt sörja för god handhygien.

De som planerar att resa kan få uppdaterad information på svenska Utrikesdepartementets webbplats eller hos Minesterio de Sanidad (mscbs.gob.es).

KällorWHO, ECDC, FHI, SML, MSCBS, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, helsenorge, regeringen.se, svt.se

Av Ingvild Mørkved

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.