Golf i Solen – Februari 2021

Golf i Solen - Februari 2021

Hej Golf i solare!

I Sverige är det precis som i Spanien, snöblask. Inte det mest ideala golfväder vi alla så gärna önskar. Snökaos i Madrid och köldrekord i Pyrenéerna. 

11 januari 2021 Costa del Sol, 4 grader en tröja, kallt och snö på bergstoppen.

2019 kom nya golfregler som ni alla numera är väl bekanta med. Efter att pratat med Christina Rodman, vill jag tacka henne samt låta henne här skriva om några regler. Hon har uppdrag i SGF som förbundsdomare och är ledamot i Regelkommittén. Bättre vägledning kan vi inte få!


”Vi tar kål på några regelmyter” 

Golfreglerna omges av myter om vad man får och inte får göra. Här tar vi kål på några av dem: 

1. Myt: Jag får inte själv lyfta bollen för identifiering utan måste be min markör göra det.

Sanning: Är jag osäker på om bollen är min får jag själv överallt på banan lyfta bollen för identifiering. Låter jag markören lyfta den och han/hon exempelvis inte markerar först och/eller gör ren den åt mig, får jag ett slags plikt. Markören går fri.

1,5 Myt: Bollen behöver inte markeras om jag bara vrider lite på den för att se om bollen är min. Jag har ju inte lyft den.

Sanning: Ett slags plikt för att medvetet ha rört en boll i spel. Helt i onödan eftersom jag efter markering kunde ha lyft eller vridit den utan plikt.

2. Myt: Om jag låter markeringsknappen ligga kvar när jag återplacerar bollen på green är bollen inte i spel. Det blir den först när jag tar bort knappen.

Sanning: Markeringsknappen ersätter bollen när den lyfts och finns där för att se att bollen återplaceras på rätt plats. När bollen är återplacerad behövs inte knappen och bollen är i spel, oavsett om knappen ligger kvar eller ej. Men så länge markeringsknappen ligger där får jag faktiskt vrida och rikta in bollen eller lyfta den och ta den ur spel, igen. Bollen är ju markerad!

3. Myt: Jag får inte putta och hålla i flaggstången samtidigt.

Sanning: Det är fullt tillåtet så länge flaggstången inte används som stöd eller riktning vilket i sig verkar osannolikt då det oftast gäller en ”tap in”.

4. Myt: Ligger bollen utanför green får jag inte laga nedslagsmärken på green i min spellinje.

Sanning: Överallt på green får jag laga nedslagsmärken oavsett om bollen ligger på green eller ej och även om jag därigenom förbättrar min spellinje.

5. Myt: Ligger andras bollar på green och min utanför ska jag spela först.

Sanning: Den, vars boll ligger längst från hål, spelar först. Det har ingen betydelse om bollen ligger på green eller ej.

6. Myt: Om min motspelare i matchen skänker mig putten och jag ändå puttar och missar att håla den så räknas det slaget.

Sanning: Skänkt är skänkt! En skänkning kan aldrig tas tillbaka och jag kan lugnt treputta (om tiden tillåter) på min skänkta putt.

7. Myt: Ligger min boll i ruffen och jag ska droppa enligt någon regel, måste den droppas i ruffen även om det var möjligt att droppa på fairway.

Sanning: Reglerna skiljer inte på ruff och fairway när jag ska ta lättnad. Å andra sidan betyder det att jag vid ett annat tillfälle kan tvingas droppa i ruffen fast min boll låg på fairway.

8. Myt: Dömer jag ut min boll får jag inte spela på den även om jag hittar den inom tre minuter.

Sanning: Det går inte att döma ut en boll. Jag kan aldrig med ord ta bort en boll i spel, endast med handling. Det spelar ingen roll vad jag säger, bollen är i spel om den hittas inom tre minuter, om jag inte innan dess handlat genom att sätta en ny boll i spel.

Muren är i pliktområdet. Bollen får spelas som den ligger utan plikt. Eller droppas med ett slags plikt.

En spelare ”badar” under spelet. Är det plikt? Fördröjande av spel? Hela utrustningen hade blåst i dammen.

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.