Kyrkan erkänner (några) övergrepp

Kyrkan erkänner (några) övergrepp

Biskopar i landet har erkänt 45 fall av övergrepp på barn, varav ett tjugotal inte publicerats tidigare. Hälften av de 70 spanska stiften har nu gått med på att lämna ut information om övergrepp, men få utredningar har gjorts och mycket göms i det tysta.

Den spanska kyrkan fortsätter att utgöra ett undantag i den katolska världen när det kommer till övergrepp på minderåriga. I flera länder, såsom Storbritannien, Frankrike, Holland och Irland, har utredningar uppmärksammat tusentals fall av övergrepp mot barn, medan normen i Spanien varit passivitet och tysthet, vilket även gäller den spanska regeringen när det gäller övergrepp mot barn inom kyrkan.

Spanska biskopskonferensen har öppnat några kontor för att ge stöd till offren, på order från påven, men de har ej velat ge mer information förutom att det rör sig om mycket få fall.

Den spanska nyhetstidningen El País har frågat Spaniens 70 stift om övergrepp; 38 svarade och 32 gick med på att lämna information till tidningen om anmälningar som mottagits, medan majoriteten inte räknar med några fall alls. Nu har alltså 15 biskopar erkänt 45 fall, både nya och gamla, och 19 av dessa är inte kända sedan tidigare. Bland annat har stiftet i Madrid för första gången erkänt åtta fall av övergrepp mot minderåriga.

Antalet erkännanden i Spanien är mycket få jämfört med andra europeiska länder, men för bara tre år sedan, 2018, när El País påbörjade undersökningarna, svarade bara 18 stift och enbart fyra av dessa erkände övergrepp.

De nu erkända fallen ökar antalet kända offer i Spanien till 550 personer, enligt El País undersökningar, helt utan officiella uppgifter från kyrkan. Biskoparna i landet är enligt El País mycket ovilliga inför transparens när det kommer till hantering av övergrepp. Det stift i landet som fokuserat mest på frågan är Madrid, som t.o.m. lyfter fram sina uppgifter i ljuset på eget initiativ.

(Källa: El País)

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.