EVENEMANGSDETALJER

september 5, 2021
19:00

BOKNING OCH INFORMATION

Opening Night

Opening Night. Stor föreställning i samband med återöppnandet av teater. Vid redaktionsstopp för detta nummer av En Sueco fanns bara ett fåtal biljetter kvar. Info om biljetter m.m. på tel. 952 474 542, www.salonverietestheatre.com.

Sök på En Sueco