POLITIK – En undersökning utförd av Sigma Dos

Vicente Mateo, som har arbetat med undersökningen på El Mundo, berättar för En Sueco att många av svaren har överraskat även de involverade parterna. Han säger dessutom att några av resultaten bör tas med vissa förbehåll, då många av de tillfrågade svarar med dagens ekonomiska situation i tankarna och att de är fördelade över hela […]