POLITIK – En undersökning utförd av Sigma Dos

POLITIK - En undersökning utförd av Sigma Dos

Vicente Mateo, som har arbetat med undersökningen på El Mundo, berättar för En Sueco att många av svaren har överraskat även de involverade parterna. Han säger dessutom att några av resultaten bör tas med vissa förbehåll, då många av de tillfrågade svarar med dagens ekonomiska situation i tankarna och att de är fördelade över hela landet och därför inte speglar åsikterna i exempelvis Katalonien.

Demokrati
[Utdrag ur undersökning utförd av Sigma Dos för tidningen El Mundo]

Vicente Mateo, som har arbetat med undersökningen på El Mundo, berättar för En Sueco att många av svaren har överraskat även de involverade parterna. Han säger dessutom att några av resultaten bör tas med vissa förbehåll, då många av de tillfrågade svarar med dagens ekonomiska situation i tankarna och att de är fördelade över hela landet och därför inte speglar åsikterna i exempelvis Katalonien.

Text: Jette Christiansen

Statsministrarnas betyg – bara fem ministrar under 30 års tid. 
Spanien har sedan demokratin infördes bara haft fem statsministrar och de tillfrågade ger dem följande betyg, på en skala från 1 till 10: 

Adolfo Suárez: 7,63 

Felipe González: 6,42 

Leopoldo Calvo-Sotelo: 6,21 

José María Aznar: 5,44 

José Luis Zapatero: 5,24

Rättssystemet – folket håller politikerna ansvariga
Många spanjorer tycker att landet fortfarande saknar ett effektivt rättssystem. Missnöjet är så stort att det tycks underligt att politikerna, som hålls ansvariga, inte reagerar.
61,8% tycker att rättssystemet är bristfälligt, 28% tycker att det fungerar ”normalt”, medan bara 8% anser att det fungerar bra. Över hälften av befolkningen tycker att detta är politikernas ansvar.
Värre är att 66,1% tycker att rättssystemet skyddar förbrytarna mer än brottsoffren, medan bara 21,8% anser det motsatta.
71,2% anser att Tribunal Constitucional (ung. grundlagsrätten) är ett politiskt organ, och bara 17,6% tror att domstolen är neutral.
55,4% tycker att livstids fängelse inte borde ha avskaffats.

Euro – har någon sett våra pesetas?
96,7% tycker att införandet av euron medförde prisökningar, vilket inte kommer som någon överraskning.
25,3% räknar fortfarande bäst i pesetas – 39% föredrar rentav att tänka i den utdöda valutan när det rör sig om större summor.

Immigranter – okej, men ta inte våra jobb
Det är för många immigranter i Spanien menar 68,6%, och 66,4% tror att immigrationen är lika med mer kriminalitet. Lite över hälften tycker dock att legaliseringen år 2004 av de omkring 700.000 illegala immigranterna var positiv.
67,5% tycker samtidigt att immigranterna tar deras jobb.
Man skiljer mellan muslimska och kristna invandrare: 65,8% tycker det bör finnas speciella regler och system som kontrollerar muslimerna.
86,5% tycker att alla invandrare bör lära sig spanska.

Den Europeiska unionen – till gemensamt försvar
Spanien har mottagit mycket ekonomiskt stöd från EU och 53,2% tycker också att medlemskapet har varit bra för landet, 9,8% tycker att det varit mycket bra, 24,4% att det varit någorlunda och 10,7% tycker att det varit dåligt.
39,2% kan gott tänka sig att se ett Europas förenta stater en dag, 26,5% tycker att EU gärna kan få mer makt, medan 26,2% tycker att EU redan har för stora befogenheter.
63% ser gärna ett gemensamt europeiskt försvar.

Fri abort – vilken lagstiftning?
Acceptabelt under vissa omständigheter: 48%, under alla omständigheter: 34,4%, under inga omständigheter: 15,6%.
76,5% tycker samtidigt att centralregeringen och de lokala myndigheterna, oavsett vad, ignorerar den existerande lag-stiftningen.

Spanska trupper i krigshärjade länder
Mer än hälften av befolkningen är för att spanska soldater är en del av de fredsbevarande styrk-orna i Afghanistan (56,8%), Libanon (52%) och Kosovo (56,6%).
53,7% tycker dock att det är på tiden att ta hem soldaterna från Kosovo. Skälet är landets självständighet.

Kärnkraftverk – ja tack, men inte i min trädgård
Vad man ska göra med de existerande kärnkraftverken står överst på de politiska partiernas agenda, och medan regeringspartiet tidigare lovade att lägga ner dem, spökar klimatförändringarna och därmed pratet om att bygga nya reaktorer.
48,3% av befolkningen vill dock inte ha fler reaktorer, bara 43,7% känner sig säkra med de existerande verken, medan 47% menar att kärnkraften har gynnat landet.
75,1% vill inte ha kärnkraftverk i deras egna kommuner och 85,3% skulle inte acceptera att kärnkraftsavfall dumpades där.
Dock erkänner 53,1% att det skulle vara omoraliskt att stänga verken här och istället importera ström från Frankrike. 58,9% tror att förnyelsebara energikällor kan ersätta kärnkraften.

Den katolska kyrkan – behov för en ny PR-chef, tro?
Över hälften av spanjorerna är katoliker, och därav försäkrar 20% att de är praktiserande katoliker, så vissa av undersökningens resultat borde få kyrkan att tänka om.
45,5% av den spanska befolk-ningen menar att den katolska kyrkan försvårade införseln av demokratin, medan bara 26,4% tycker att prästerskapet bidrog på positivt vis.
61,6% tycker dessutom att kyrkans inflytande idag är mindre än under diktaturen.
41,3% anser att kyrkan får för mycket ekonomiskt stöd, 34,7% tycker att det är tillräckligt, medan 13,7% anser att det ekonomiska bidraget inte räcker.
Mer än hälften menar dessutom att andra religioner bör få samma finansiella stöd som den katolska kyrkan.

Språk och undervisning – en español, please!
De katalansktalande regionerna beskylls av de övriga för att diskriminera kastilianska, och medan flertalet är för att regionerna är tvåspråkiga, menar 35,4% att det är negativt.
70,4% tycker att alla vägskyltar bör vara tvåspråkiga, och om de bara är på ett språk så ska de vara på kastilianska.
87,6 menar att man bör kunna studera på kastilianska i alla landets regioner. En annan undersökning visar samtidigt att 65% av spanska firmor förväntar sig att en ny medarbetare talar bra engelska och flera företag som gör affärer internationellt ser nu också gärna att den sökande talar ett tredje språk.

Terror – ETA och alla de andra
76,5% menar att vi inte känner till hela sanningen bakom terroristattacken år 2004 i Madrid (11M).
81,1% tycker att det var fel av José María Aznar att involvera Spanien i Irak-kriget, och 55,5% tror inte att 11M hade hänt om inte Spanien deltagit.
54,3% tror samtidigt att risken för ännu ett attentat på spansk mark är den samma som före 11 M, trots att de spanska trupperna för länge sedan återvänt hem.
47% tycker att den bestämmelse som tillåter regeringen att förhandla med ETA bör vara kvar, medan 40,1% är emot den.

Homosexuellas rättigheter – vilken garderob?
87,9% tycker att homosexuella par ska ha samma rättigheter som heterosexuella. Dock tycker 40,6% av dessa att man inte bör kalla ett homosexuellt äktenskap för ”äktenskap”, utan att man bör hitta på ett annat ord.
På frågan om det är positivt att homosexuella par får gifta sig svarar 47,7% ja, medan 30,3% inte bryr sig om saken. Och som en tankeställare för PP tycker bara 19,9% att det är negativt.

Regionernas autonomi – en fara för staten
På frågan om huruvida regionernas ökade självständighet är något positivt svarar 66,8% ja, och bara 24,6% nej. Samtidigt menar drygt hälften (50,3%), att självstyret är en fara för statens suveränitet. Knappt hälften (49,9) tycker att autonomin skapat en större skillnad mellan regionerna, medan bara 22% menar att skillnaderna minskat.

Ceuta och Melilla – så spanskt som något annat
Att spanjorerna känner att både Ceuta och Melilla är spanska territorium råder det bara begränsat tvivel om. 70,4% menar också att enklaverna bör försvaras som sådana, om nödvändigt.
Bara 5,1% tycker att man bör ge områdena till Marocko nu, medan 12% tycker att man bör överge dem den dag då Storbritannien ger Gibraltar till Spanien.

Monarkin – kungens politiska färg
På en betygsskala från 1 till 10 ger konservativa anhängare kungen ett betyg på 8,02, medan socialister ger honom 7,64, IU bara 5,29.
43,1% menar att kungen har det bäst med PSOE, medan 18,8% svarar PP. Hela 38,1% har ingen åsikt alls om saken.
Majoriteten (62,5%) tycker att kronprins Felipe, när han blir kung, också ska vara överbefälhavare för det spanska försvaret.
80,6% tycker dock att grundlagen bör ändras så att prinsessan Elena blir drottning istället.

Källa: Sigma Dos, El Mundo

Kort och gott:
 
Bör alla spanjorer lära sig samma spanska historia?

75,4% ja. 

Bör den katolska kyrkan blanda sig i statens angelägenheter?
29% ja. 

Räddade kung Juan Carols demokratin under statskuppen, 23F?
51,4% ja. 

Bör myndigheterna i de autonoma regionerna vända sig till dess invånare på det lokala språket?
4,1% ja. 

Samarbetar Marocko med Spanien i kampen mot narkotikahandeln?
10,9% ja. 

Bör staten betala för könskorrigerande operationer? 
65,3% ja. 

Var det bra att José Luis Zapatero drog tillbaka de spanska trupperna från Irak?
58,3% ja. 

Bör religionsundervisning i grundskolan vara valfri?
63,4% ja. 

Sker korruption inom politiken?
62,9% ja.

995__MainPicture__FPqcgdJndqLClrMmwSDUV.jpg

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.