Málaga vinner mark som studentstad – Brexit orsakar stor osäkerhet – AHN är generösa

Málaga vinner mark som studentstad Det är populärt att studera spanska, och speciellt i Málaga stad. Under bara ett år har antalet språkstudenten i staden fördubblats. I exakta siffror uppgick antalet studerande på kortare eller längre språkkurser i Málaga under 2016 till 29 300 personer, och staden har i dag 23 auktoriserade språkcenter.Nationellt sett är […]