Se upp! Ökad kriminalitet under coronapandemin

En av följderna av coronapandemin är ökad kriminalitet. FN:s kontor för narkotikakontroll och förebyggande av brott (UNODC) har undersökt pandemins effekt på dråp, rån, narkotikahandel och stöld. Trots att den kortsiktiga effekten har varit en mer än 50 procentig minskning av kriminaliteten i nästan alla länder, är den långsiktiga effekten av den globala ekonomiska krisen generellt ökad […]