Ansökan om pass och identitetskort utanför Sverige

Ansökan om pass och identitetskort utanför Sverige


Vi lever i en värld där det har blivit allt viktigare att våra resehandlingar – pass och nationella id-kort – är säkra. Svenska pass uppfyller EU:s krav på säkerhet och biometri i pass sedan den 1 oktober 2005. Sedan dess förses alla nya pass med ett datachip som lagrar innehavarens personuppgifter och foto. Datachip i pass utfärdade efter den 28 juni 2009 lagrar också innehavarens fingeravtryck. Polisen i Sverige använder fotostationer för att fotografera alla som ansöker om nya resehandlingar. Vid en gränskontroll kan passinnehavaren fotograferas och jämföras med fotot i datachippet. Syftet är att säkra att personen på passfotot och den som använder passet är densamma. Av samma anledning har fotostationer installerats på flertalet svenska ambassader och konsulat utomlands. De svenska ambassader och konsulat som är skyldiga att ta emot ansökningar om resehandlingar benämns passmyndigheter. Det framgår på myndighetens webbplats om den är en passmyndighet eller inte. Alla svenska ambassader och konsulat har sina webbplatser på www.swedenabroad.se. Mer information om svenska pass och
nationella id-kort finns på svenska polisens webbplats, www.polisen.se.

Två personliga besök
Den som ansöker om ett nytt vanligt pass eller id-kort måste göra två personliga besök. Först för att ansöka om resehandlingen, och sedan för att hämta det färdiga passet eller id-kortet. Resehandlingen tillverkas i Sverige.

Nödvändiga handlingar vid ansökan
När man ansöker om pass eller nationellt id-kort måste man styrka sin identitet. Sökanden är också skyldig att styrka sitt svenska medborgarskap. Rådgör gärna med personalen på passmyndigheten i förväg om vilka handlingar du behöver för att ansöka.

Honorärkonsulaten är inte passmyndigheter
Vissa honorärkonsulat kan utfärda provisoriska pass, men honorärkonsulat har aldrig kunnat utfärda vanliga pass. Fotostationer har därför inte installerats på honorärkonsulaten.

Upphämtning av pass på honorärkonsulat
Samtliga honorärkonsulat kan lämna ut pass och id-kort. Den överordnade ambassaden eller konsulatet kontrollerar kvaliteten i det nya passet och skickar sedan handlingen till honorärkonsulatet, där personalen gör en legitimationskontroll vid avhämtning.

Olika alternativ för svenskar i utlandet
Svenska medborgare, bosatta i utlandet, som behöver ett nytt pass eller id-kort kan ansöka om det på olika sätt:

•Snabbast och billigast är att ansöka under ett besök i Sverige. Man kan vända sig till vilken passexpedition som helst. Förteckning över passexpeditioner återfinns på www.polisen.se. Normalt kan man få det färdiga passet eller id-kortet efter en vecka. Det är också möjligt att hämta den färdiga resehandlingen på en ambassad eller konsulat, men då tar det längre tid och kostar mer.

• Man kan också lämna in sin ansökan på en svensk utlandsmyndighet (ambassad eller konsulat). Att få den färdiga resehandlingen tar mellan en till två veckor, eftersom passen tillverkas i Sverige. Resehandlingen kan hämtas på en valfri passexpedition i Sverige, eller valfri ambassad, konsulat eller honorärkonsulat utomlands.

Avgifter för pass och andra dokument
Regeringen beslutade den 4 juni 2009 om ändrade avgifter för passhandlingar och vissa andra dokument som utfärdas respektive lämnas ut av utlandsmyndigheterna. Bakgrunden till höjningen är kravet på biometrisk information i handlingarna. Detta innebär att framställningskostnaderna stiger. Avgiftshöjningen vid utlandsmyndigheterna trädde i kraft den 15 juli 2009.


Nedan finner du en lista på de nya avgifterna vid ansökning av pass och vissa andra dokument:

Pass med mera
Vanligt pass 1 400 kr
Provisoriskt pass 1 600 kr
Europeiska unionens provisoriska resehandling 500 kr
Provisoriskt främlingspass 750 kr
Provisoriskt främlingspass för utlänning som med stöd av ett särskilt regeringsbeslut överförs till Sverige utan avgift
Utlämnande av pass som utfärdats av annan myndighet 150 kr
Utlämnande av främlingspass för utlänning som med stöd av ett särskilt regeringsbeslut överförs till Sverige utan avgift
Nationellt identitetskort 1 400 kr

Sjöfart
Tillfällig nationalitetshandling 500 kr
Utlämnande av tillfällig nationalitetshandling som utfärdats av annan myndighet 150 kr
Behövs samma intyg eller påskrift i flera exemplar eller på flera handlingar, tas ingen särskild avgift för detta.
Sjöförklaring, förrättningen inklusive förrättningsprotokoll 1 500 kr

Intyg och dylikt
Levnadsintyg ingen avgift
Rekommendation i form av intyg 120 kr
Intyg om innehållet i svensk lag 175 kr
Intyg eller bevis (attest, legalisering), icke särskilt nämnt 120 kr
Om överenskommelse har träffats med främmande stat beträffande avgift för intyg eller bevis, gäller vad som avtalats.


 

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.