Fotleden är en så kallad äkta led, som är omgiven av en ledkapsel som på insidan är beklädd med en tunn slemhinna som producerar ledvätska. Ledvätskan är normalt bara en tunn film som smörjer ledytorna, men vid flera olika tillfällen blir slemhinnan i fotleden irriterad (inflammerad) och producerar ofta samtidigt för mycket ledvätska. Leden kommer att svullna upp och göra ont.
Det kan uppstå som följd av olika giktsjukdomar (ledgikt, urinsur gikt), men också efter verkliga skador på fotleden som till exempel vid stukningar och broskskador, då fotleden också kan vara irriterad av bindväven i leden.
Ofta kommer dessa störningar att gradvis försvinna av sig själv om man behandlar den grundläggande orsaken och ger fotleden den behövliga vilan. Man kan stödja med bandage och behandla med giktmedicin eller blokad (binjurebarkhormon).
Om det trots denna behandling kvarstår en kronisk/ihållande irritation/inflammation i fotleden kan man med en titthålsoperation göra en sanering av leden genom att ta bort bindväv och av den uppsvullna/irriterade delen av slemhinnan. Titthålsoperationen görs med full bedövning eller ryggmärgsbedövning.
När orsaken till irritationen/inflammationen är borta kan patienten förhållandevis snabbt komma tillbaka till sina normala aktiviteter efter en kortare rehabiliteringsperiod.

Fotbollsvrist
Vad är en fotbollsvrist?
En "fotbollsvrist" är en belastningsskada som ofta ses hos fotbollspelare, men den kan förekomma även inom andra idrottsgrenar.

Hur uppstår den?
Skadan uppstår genom upprepade påfrestningar/skador vid löpning, hopp och sparkar och visar sig som smärtor längst fram i fotleden.
Vristen kan vara svullen och rörligheten i fotleden kan ofta vara begränsad med nedsatt förmåga att böja foten uppåt. Det gör ont vid hopp och spark och steglängden blir ofta kortare.

Hur behandlas det?
Tidigt under förloppet kan man behandla med inlägg, som lyfter upp hälen, och med stretchövningar eller eventuellt med blokad, som med behandlingen av den kroniska inflammationen i fotleden. Senare under förloppet kan man på röntgenbilder se att det har uppstått extra benpålagringar på framsidan av fotleden. När fotleden har fått benpålagringar är det ett tecken på en långvarig påverkan under flera år och resultat av upprepade stukningar/skador.
Vid sådana tillfällen är en operation ofta nödvändig för att bli fri från skadan. Behandlingen sker i så fall genom en titthålsoperation, där man avlägsnar benpålagringarna. Detta ger tillbaka rörligheten i fotleden och tar bort irritationen i leden då benpålagringen inte längre stöter samman med fotbenen. Därefter kan rörelsen i vristen många gånger tränas upp igen så att man kan återvända ganska fort till idrotten/normal funktion av vristen.

Av Överläkare, Ph.D Allan Larsen, Centro Sanum

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.