En rektor med klara visioner

Den nya rektorn på Svenska Skolan i Marbella, Bia Nyman, berättar som sina visioner för skolan.

"Den här terminen har vi 45 elever mellan tre och tolv år, plus en 13-åring som studerar på distans”, berättar Bia Nyman, som övertagit posten som rektor på Svenska Skolan i Marbella. Hon började i somras medan skolåret startade den 31 augusti.
Den här septemberdagen träffar vi Bia på lunchrasten. Barnen har ätit färdigt – de är ute och leker på skolgården, och resterna av den stora salladsbuffén står kvar i Centro Forestal Suecos restaurang.
"Barnens trivsel är viktig, de ska känna att de verkligen har lust till att läsa och lära. Undervisningen handlar inte om vem som först blir färdig med en bok", förklarar rektorn.
Hon kommer från Stockholm och har varit lärare i 20 år. Hon har dessutom tidigare varit rektor, undervisat i pedagogik och då hon vid ett tillfälle hade behov av att prova något nytt blev hon ansvarig för utbildningen på ett dataföretag.
"Som lärare tyckte jag naturligtvis att det var viktigt med kurser och de förlade jag här. Besöken resulterade i att jag köpte mig en bostad och nu har jag bott här i 13 år", säger Bia.

Hur barn lär sig bäst
Hon har klara idéer om hur barnen lär sig bäst och vad som gör en skola till en succé. Och med detta för ögonen började hon sitt nya arbete med att planera, rekvirera samt tillsammans med skolans lärare, städa den gamla villan, som utgör kulisserna för den svenska läroanstalten i Marbella.
"Vi har inrett ett nytt bibliotek där barnen kan låna böcker och filmer. Utlåningen kontrollerar vi inte. Det är för tidskrävande men böckerna är stämplade så jag är inte orolig, men däremot glad över att se att barnen alla redan börjar, och det rent spontant, ta böcker med sig hem. Nu saknar vi bara lärarnas uppehållsrum", säger hon med ett leende, medan hon visar oss runt.
Föräldrarna har också hjälpt till med lokalerna och några har sytt nya dynor till stolarna och hängt upp nya gardiner.

Föräldrarnas skola
Skolan leds av ett föräldraråd, då föräldrarna äger skolan. De är hennes arbetsgivare så hon vet att det är viktigt med ett bra samarbete. Det är också viktigt att hitta den rätta balansen mellan svensk och spansk undervisning.
"Det är lite av ett dilemma. Några ser helst att vi använder mer tid åt spanskundervisningen, medan andra föräldrar tycker tonvikten bör ligga på det svenska. Men vi är en svensk skola, vi får bidrag från den svenska staten och vi följer skolverkets kursplan. När det gäller språkundervisningen måste man också tänka på att exempelvis några av de yngsta barnen talar flytande spanska medan det är helt nytt för några av de äldre. Vi undervisar, över gränserna oavsett ålder och kompetens, faktiskt upp till samma nivå som på ett gymnasium", fortsätter hon.
Språket ligger henne nära och hon har också arbetat i tio år som lärare i kompletterande svenska på skolan.
"Föräldrarådet försökte flera gånger övertala mig till att ta tjänsten som rektor och nu har jag alltså böjt mig", säger Bia Nyman, som avslutningsvis berättar att hon under hösten ska arrangera en konferens om emotionell intelligens och att hon planerar ett utväxlingsprogram med en spansk skola.

Av Jette Christiansen

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.