Grönt te – en stark antioxidant

Grönt te - en stark antioxidant

Det finns tre huvudtyper av te. Svart te som är blad från tebusken (Thea Sinensis eller Camellia Sinensis) som är fermenterade och torkade. Grönt bittert te som framställs genom att torka tebladen vid höga temperaturer, och olong te som består av delvis fermenterade blad. Under fermentering förlorar teet det mesta av de medicinska relevanta ämnena och därför håller vi oss uteslutande till grönt bitter te.
Grönt bittert te har sedan 1970 varit föremål för vetenskapligt intresse. T.ex. har flera epidemiologiska undersökningar i Japan visat att förekomsten av cancer är betydligt lägre hos personer som dricker mycket grönt te, jämfört med den genomsnittliga förbrukningen i den japanska befolkningen. Sedan har undersökningar visat att grönt bittert te inte bara kan bidra till att förebygga cancer, utan också kan vara ett viktigt kompletterande medel för patienter vilka redan har drabbats av sjukdomen. Grönt bittert te är ett av de viktigaste "rensningsmedlen" som kan hjälpa ett stort antal sjukdomar, däribland risk för hjärtinfarkt, cancer och infektionssjukdomar.
I en antioxidantundersökning var grönt te 200 gånger starkare än vitamin E när det gäller att hämma lipid peroxidation i hjärnan. Det är nu fastslagit att skador orsakat av fria radikaler är en medverkande faktor i olika former av senilitet liksom den normala åldrandeprocessen .

Förebygga hjärt- och kärlsjukdomar
De flesta hjärtainfakter och slaganfall är förorsakade av en onormal blodansamling, som blockerar blodomloppet i en artär, vilket resulterar i att en del av hjärtat eller hjärnan dör. Sådana blodansamlingar bildas genom att blodplättarna klumpar ihop sig. I en klinisk studie av effekten av grönt bitter te visade det sig att de som drack stora mängder av teet hade en 50 procentig mindre risk för slaganfall.

Blodtrycksänkande effekt
Grönt bittert te sänker blodtrycket genom att hämma angiotensin-converterins ensymet (ACE). ACE avsöndras från njurarna. Det orsakar sammandragning av blodkärlen som resulterar i ett för högt blodtryck. Grönt bittert te har en blodtryckssänkande effekt hos både människor och djur. I en 12 veckors undersökning av 37 personer med för högt blodtryck hade personer som drack grönt bittert te en genomsnittlig reduktion i det systoliska blodtrycket från 84,5 till 76,6. Samtidigt ökade det goda HDL-kolesterol med 6 procent.
Studier av livslängden har visat att det är önskvärt att hålla värdena låga för att reducera ålderdoms accelererande verkningar av glykosylation, vilket leder till allvarliga skador på blodkärl och nerver.
Grönt bittert te blockerar ökningen av blodsockret genom att hämma enzymen amylas, som kroppen behöver för att tillgodogöra sig socker från stärkelse.

Förebygga cancer
Intresset för det gröna bittra teet som en hälsodryck uppstod då epidemiologiska studier visade en lägre förekomst av cancer i områden där det dracks mycket grönt te. Kostundersökningar i Japan visade att folk som intog stora mängder grönt bittert te hade en lägre förekomst av cancer i mage, lever, bukspottkörtel, lungor, matstrupe och hud. En rapport från 1991 visar att japanska cigarettrökare, som drack grönt te, minskade risken med 45 procent för att få lungcancer jämfört med rökare som inte drack grönt te. Den här rapporten blev omtalad i många medier och ökade intresset för att använda grönt te som ett sjukdomsförebyggande medel.

Vitamina från Centro Idea har flera olika typer grön te, även i kapslar.

 

Av Vitamina

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.