Smärtor och inklämning i axeln – impingement

Dela

Hos några patienter kan det uppstå smärtor i axeln i samband med en långvarig överbelastning, men smärtorna kan också uppstå utan att den egentliga orsaken märks. Många patienter klagar över smärtor inte bara vid belastning utan också på natten och dessa smärtor kan vara mycket besvärande. Smärtorna beror många gånger på irritation i och omkring senorna till axeln och är oftast åtföljd av nedsatt rörlighet och funktion. I vissa fall har där bildats förkalkningar i slemsäcken ovanpå senan under skulderbladet som kan ge problemen. Det kallas för ett inklämningssyndrom (impingement).

Undersökning
För att undersöka axeln och graden av irritation samt platsförhållandena i leden görs en läkarundersökning, där det tas en röntgenbild av axeln. I vissa fall kompletteras detta med antingen ultraljudsscanning eller MR-scanning för att utreda skadan närmare.

Behandling
För att dämpa smärtorna användas ett giktpreparat som både reducerar smärtorna och minskar irritationen i senan och slemsäcken ovanpå senan. Det kan i många fall vara en bra idé att komplettera det med en eller flera injektioner med binjurebarkhormon och lokalbedövning. Dessa läggs in under skulderbladet i slemsäcken ovanpå senan. Det är för att minska irritationen, vilket betyder att förloppet går något snabbare.

Träning
Då smärtorna har kommit av felbelastning och/eller överbelastning har patienten behov av rehabilitering hos en fysioterapeut som kan vägleda patienten med koordinations- och styrkeövningar. Normalt kommer tre av fyra patienter bli bra med blockadbehandling och träning. Om patienten klarar sig utan en operation är förloppet snabbare och mindre besvärande. Det finns ingen möjlighet att på förhand bedöma vem som kan klara sig utan en operation eller inte. Detta kan först avgöras efter träning och att binjurebarkhormon injektionerna är provade utan framgång.

Operation
I de fall där smärtorna inte försvinner vid träning kan det vara en bra idé att få gjort en sanering av axeln. Detta utförs med hjälp av en titthålsundersökning där det rensas upp omkring senorna och görs bättre plats under skulderbladet. Patienten blir direkt efter operation hänvisad till rehabilitering och ska räkna med att få träna i tre – sex månader för att få stabilitet, rörlighet och styrka i axeln igen.

Av överläkare, Ph.D Allan Larsen, specialläkare i Ortopedisk Kirurgi, 659 426 959.

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.