Lennart Koskinen – en biskop ute i världen

Lennart Koskinen - en biskop ute i världen

Biskop Lennart Koskinen har varit på ett kort besök i Svenska kyrkan, Costa del Sol, med anledning av installationen av den nya kyrkoherden, Mattias Andersson och hans fru Angelica som diakon. Lennart Koskinen är biskop i Visby stift och ansvarig för Svenska kyrkan utomlands.

En miljon besökare
Svenska kyrkan finns över hela världen, i storstäder, i flera stora hamnar och som här på Costa del Sol, på turistorter.
"Vi finns i 25 länder och med 45 församlingar i utlandet. Under mina 7 år som ansvarig biskop har jag besökt samtliga församlingar flera gånger och jag försöker dela på gracerna så att varje världsdel får regelbundna besök”, berättar Lennart Koskinen. "Svenska kyrkan i utlandet är den del av Svenska kyrkan som växer mest och snabbast."
Förra året hade utlandsförsamlingarna omkring en miljon besökare.
"Det visar vilket behov det finns av en kyrka utomlands, och vi skulle gärna finnas på många fler platser än vi har ekonomiska resurser för. Vår ambition är att kontinuerligt utvärdera svenska resmål och flexibelt finnas till där många svenskar vistas i världen. Costa del Sol och Costa Blanca, är två sådana platser där vi kommer att finnas också i fortsättningen."

Varför finns kyrkan i utlandet?
Svenska kyrkan skriver på sin hemsida; www.svenskakyrkan.se, att syftet med kyrkan i utlandet är att vara kyrka för de svenskar som är bosatta eller bara tillfälligt vistas utomlands. Att vara en folkkyrka, som vill ta ansvar för medlemmar och andra som vistas i församlingarna.
"Våra viktigaste uppgifter är att finnas till för fastboende, flyttfåglar och tillfälligt besökande svenskar och andra nordbor. Men även som en social mötesplats med gudstjänster, kyrkliga handlingar som dop, vigsel och begravningar. Det är också viktigt att vi kan ställa upp med personliga samtal, och med en beredskap vid olyckor, dödsfall och andra kriser i nära samarbete med ambassad och konsulat."
Inom flertalet av församlingarna är den bofasta befolkningen kärnan i verksamheten och många ställer upp och arbetar frivilligt med exempelvis hembesök, inom kyrkorådet eller som gudstjänstvärdar. Utan de många frivilligas insatser skulle det vara svårt att driva en utlandsförsamling då personalstyrkan ofta inte är så stor.
"En stor del av kyrkans verksamhet bygger på frivilliga medarbetare. Man drivs av ett engagemang, något man tror på."
Det frivilliga arbetet har också det syftet, förutom att församlingen får hjälp, att många frivilliga också känner sig behövda och att de har en uppgift att fylla.

Populärt att arbeta utomlands
Att arbeta som präst i utlandet ställer en hel del krav på personen ifråga och arbetsbördan kan vara mycket stor. Det har inte minst tidigare tjänstgörande präster på Costa del Sol fått erfara. Men trots det är det relativt lätt att rekrytera präster till utlandstjänstgöring.
"Omväxling och nya erfarenheter lockar många, även om de ekonomiska villkoren inte är särskilt gynnsamma”, säger biskopen. "Några viktiga egenskaper som vi tittar på när vi rekryterar till utlandet är social kompetens, flexibilitet och att man har en andlig djuphet och relativt lång erfarenhet som präst."

Kyrkornas internationella nätverk
Svenska kyrkan arbetar också med internationell katastrofhjälp och katastrofbistånd. Kyrkornas internationella katastrofallians ACT – Action by Churches Together – består av 130 kyrkor och biståndsorganisationer över hela världen. Och genom ACT kan Svenska kyrkan snabbt vara med och hjälpa till i akuta situationer, som nu senast efter jordbävningskatastrofen på Haiti. Genom huvudkontoret i Genève, samordnas resurserna så att de ska nå ut på bästa möjliga sätt. Man arbetar både med kortsiktiga insatser och långsiktiga sådana och man är med och hjälper till och följer upp återuppbyggnaden av katastrofområden och försöka få de drabbade människorna att få tillbaka tron på framtiden.

Av Elswig Patriksson

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.