Svenska politiker sökes juli 2010

Svenska politiker sökes juli 2010

Såväl lokala som nationella politiker uppmanar svenskar bosatta i Spanien, till att inte bara sitta på åskådarplats, utan också gå in aktivt i politiken. De spanska politikerna menar att vi som utlänningar ofta har ett annat sätt att se på saker, vi kan ibland föreslå nya lösningar på en rad olika situationer och därför är vi välkomna in i det politiska rummet.
Från och med maj i år och fram till och med maj 2011, då nästa kommunalval äger rum, kommer vi därför i varje nummer, se närmare på en rad problematiska ämnen. Därtill har vi bett två, politiskt engagerade och i Spanien boende svenskar, att ge svar på en rad frågor om var de två största partierna står. Vi har bett dem bekänna färg, så att alla kan få en uppfattning om vem man vill rösta på och vilket politiskt parti man eventuellt vill engagera sig i. Det är Johanna D. Forsell, som är aktiv i PSOE i Fuengirola och Anders Emich, som representerar PP i Mijas.

Arbetslöshet och förvaltning av statens hjälppaket
Det är nästan 30 procents arbetslöshet i Málagaprovinsen, det är den näst högsta i Spanien, efter en annan andalusisk provins, nämligen Cádiz. I Andalusien är det omkring en miljon arbetslösa, och det motsvarar 27 procent arbetssökande invånare. På nationell nivå är procentsatsen omkring 20, vilket betyder, att ca 4,6 miljoner av landets arbetsföra står utan arbete.

Spanien har alltså fortsatt den högsta arbetslösheten inom EU, och den är nästan dubbelt så stor som det europeiska genomsnittet. Arbetslösheten dränerar inte bara kassan, utan skapar också hopplöshet, kriminalitet och en lång rad mänskliga tragedier.

Regeringen försöker nu lösa problemet med att reformera arbetsmarknadslagstiftningen. I grova drag innebär ändringarna att det blir mindre kostsamt för företag att avskeda anställda. Denna lagändring har Spaniens nationalbank och arbetsgivarföreningen väntat på länge, då den förväntas skapa större flexibilitet för arbetsgivarna, som i högre grad än förut skulle våga anställa mer personal.

Det är i alla fall tanken. Och de flesta experter menar också, att ändringarna kommer ha en positiv effekt, när arbetstagarna och fackföreningarna har vant sig vid tanken. Men det är inte nog.

Problemet på arbetsmarknaden har en så bred spridning, att alla måste bidra, om landet ska kunna återhämta sig. Vi har därför frågat vår panel, vad kommunerna gör för att skapa fler arbetstillfällen. Först ber vi dem dock att belysa, varför Málaga och hela Andalusien är så hårt drabbat.

Varför är arbetslösheten så hög i speciellt Málaga och i hela Andalusien?
”Andalusien lider av en så hög arbetslöshet på grund av det drastiska försäljningsfallet av bostäder. Bostadsmarknaden var ju en av den spanska ekonomins viktigaste motorer. Det samma gäller i Málagaprovinsen, var man har sett ytterligare ett fall av sysselsättningen inom tjänstesektorn, speciellt med samband till turismen i Málaga”, förklarar Johanna D. Forsell från PSOE.

Anders Emich från PP menar dock, att problemet är regeringens politik. ”Det är först och främst regeringen, sedan de lokala myndigheterna, som besitter kompetens att bekämpa arbetslöshet, men socialisterna regerar inom bägge och därför har vi så hög arbetslöshet. I stället för att ta initiativ och skapa arbetstillfällen genom att samarbeta med arbetsgivare och andra egenföretagare, skickar de arbetslösa – vilka det redan är för sent för att få ett arbete – på kurser, och på detta sätt minskar man arbetslösheten, men skapar också en miserabel ekonomi”, säger Anders Emich, och tillägger: ”Málagaprovinsen är speciellt hårt drabbat, just för att provinsen styrs av PP, och de socialistiskt styrda myndigheterna vill straffa partiet och dem, som har röstat på det.

Lokala initiativ
Flera stadsfullmäktiga har tagit initiativet till att förmedla och öka sysselsättningen i deras kommuner.

”Fuengirola kommun har en egen arbetsförmedling, kallad en Bolsa de Empleo. Den har visat sig vara ett riktigt bra verktyg till att förbinda efterfrågan med utbudet av arbetstillfällen i staden. Den spar tid åt arbetsgivarna då de slipper den långa urvalsprocessen, och hjälper arbetssökande att hitta rätt jobb. Kommunen erbjuder dessutom kurser, som förbättrar möjligheterna till att få ett jobb. Alla, som är mantalsskrivna i kommunen, har rätt till hjälp från förmedlingen. Under årets första fyra månader har förmedlingen genererat sysselsättning till 20 procent fler än under samma period föregående år.

Det har varit en så stor succé, att andra kommuner längst kusten har antagit modellen”, förklarar Anders Emich om arbetsförmedlingen i Fuengirola, och nu också i andra PP- ledda kommuner.

Men det handlar mest om förmedling och om vem, som får de lediga jobben.

PSOE:s stimulans och förmedling
PSOE regerar som bekant både på statligt nivå och i Junta de Andalucía, och Johanna D. Forsell förklarar, vad de två myndigheterna har gjort för sysselsättningen.

”Plan E (E för España) består av över 100 punkter, som stimulerar sysselsättningen i hela landet. Den följer en rad normer som sattes under G20- mötena och i EU- regi.

Planen hjälper till exempel PYMES (små och medelstora verksamheter), som totalt får en skattelättnad på 17 miljarder euro till att behålla eller öka antalet anställda, liksom statens garantier att bankerna ställer krediter på totalt 29 miljarder euro till förfogande.

Förra året skapade den också arbetstillfällen i byggsektorn, vilka regeringen gav bidrag på 11 miljarder euro, som användes för en rad offentliga projekt, och skapade ca 300 000 arbetstillfällen”.

”Är det inte bara sysselsättningsprojekt, att regeringen betalar ett företag för att utföra ett projekt och anställa människor, i stället för att betala de arbetslösa direkt?” undrar vi.

”Men Plan E stödjer, tillsammans med en rad andra åtgärder, företagen, så att de kan anställa mer personal!”, svarar PSOE- representanten, som fortsätter att förklara vilka åtgärder de lokala myndigheterna har antagit mot större verksamheter.

”Junta de Andalucía har verkställt flera biståndspaket, som bland annat hjälper nya verksamheter. Det ges stöd för produktion och distribution av ekologiska produkter, samt lokalt framställda produkter. Bidrag ges dessutom till utbildning och det betalas Seguridad Social för dem, som har fått kanske två års arbetslöshetsstöd utbetalat på en gång för att starta eget. Det är dessutom en rad stöd- och hjälpmekanismer i form av rådgivning till nya verksamheter, till exempel projektet Andalucía Emprende, som under 2009 skapade 7 772 verksamheter och 9 447 arbetstillfällen”, förklarar Johanna.

”Jag menar, att det är viktigt, att både regeringen och de lokala myndigheterna stödjer de redan existerande företagen och dem, som önskar att starta som egen. Men det betyder inte, att jag menar, att man bara ska dela ut pengar till alla. Det är viktigt att pengarna investeras, då det skapas framgångsrika verksamheter och fler arbetstillfällen”, betonar hon.

Pengarna förvaltas av kommunerna
De miljarder, som regeringen har utbetalat, innan det senaste sparpaketet satt stopp för flera byggprojekt, har förvaltats på olika sätt.

”Regeringen investerade 11,3 miljoner i Mijas, vilket skapade 381 arbetstillfällen, och Mijas var därmed den kommun på Costa del Sol, som skapade flest arbetstillfällen per euro. Fuengirola fick 11,6 miljoner, vilket bara gav sysselsättning till 256 personer”, säger Johanna, som dessutom beklagar, att Fuengirolas statsråd har använt tre miljoner av det statliga stödet till den lokala TV-stationen FTV. ”TV-stationer kommer inte stadens invånare till godo. Bara den konservativa borgmästare och PP. Det är odemokratiskt”, säger Johanna, som betonar, att även om pengarna betalas av staten, är det kommunerna, som förvaltar dem, och därför har det inverkan, om utlänningar röstar eller vem vi röstar på till nästa kommunval.

Farväl till byggprojekt och arbetsplatser
Regeringens senaste besparingar på totalt 15 miljarder euro, som godkändes av kongressen i slutet av maj, innehåller dock ett stopp för presenterade byggprojekt för totalt 6,045 miljarder euro.

Inte ens oppositionen menar att det är goda nyheter: ”Besparingar inom offentlig sektor leder alltid till högre arbetslöshet. Mindre underhåll av t.ex. vägar, mindre bidrag till skolor, sjukhus osv. och det leder till totalt fler arbetslösa som ska ha offentligt stöd. Det är en stor kostnad varje månad, utan att dessa stora belopp ger något resultat”, säger PP.

Men, partiet menar, att arbetslösheten inte skulle vara så hög, och de många projekten skulle inte vara lika nödvändiga, om de konservativa hade styrt landet även efter 2004, när man förlorade mot PSOE, och arbetslösheten låg på ca 10 procent, för Spanien en historiskt låg arbetslöshet.

Känn till färgen på ditt kommunalråd:

Benalmádena: PP
Estepona: PSOE
Fuengirola: PP
Marbella: PP
Málaga: PP
Mijas: PSOE
Nerja: PSOE
Torremolinos: PP

Empadronamiento ska bekräftas
Inrikesministeriet har beslutat att alla utlänningar nu måste bekräfta, att de är fast boende i kommunen. Framöver måste man därför bekräfta sin empadronamiento vart annat år. Detta innefattar inte spanjorer, utan bara utlänningar, och denna ”diskriminering”, beror på, att utlänningar ofta flyttar, utan att meddela den ifrånflyttade kommunen, vilket man alltså också bör göra.
De olika kommunerna hanterar dock saken olika, till exempel:
Mijas: Här behöver man inte göra någonting. Sker det ändringar, kommer alla att bli informerade personligen av kommunen.
Marbella: Här har kommunen sänt ut brev till samtliga invånare som är mantalsskrivna. Har man mottagit detta brev, behöver man inte göra någonting. Har man inte mottagit brevet, bör man kontakta stadshuset.
Fuengirola: Här ombeds man att själv inställa sig för att förnya det. Det kan göras i utlänningsavdelningen på våning 4 i stadshuset, måndag – fredag kl. 09:00-13:00. Ta med uppehållstillstånd (NIE) samt en kopia.

Politiska uppdrags A, B, C
• Inskrivning i folkregistret (Empadronamiento)
Det är inte lagstadgat att man ska skriva in sig i folkregistret (empadronamiento). Det anses snarare som en moralisk förpliktelse, då ens kommuns sjukhuskapacitet, antalet poliser, skolor och andra offentliga verksamheter är kopplat till folkregistret. För varje inskriven person räknas en kommun ta emot ca 182 euro per år och en viss summa till den lokala sjukvården.
Man skall vända sig till sitt kommunkontor för att bli inskriven.

Ta med:
Bevis på din adress; köpebrevet på din bostad eller ett hyreskontrakt och en kvittens på betald elektricitet, vatten, andra avgifter eller telefon, där din adress framgår.
NIE eller residencia samt pass.

• Och på röstlistan (Lista del Censo Electoral)
För att kunna rösta måste man presentera sin önskan att rösta i Kommunala Valenheten innan slutet av detta år.

Ta med:
Empadronamiento (mantalsinskrivning)

• Medlemskap av parti
För mer information om PP (Partido Popular) och om hur man blir medlem av partiet, se t.ex.
www.ppmalaga.es
,
www.ppmijas.org,
www.ppfuengirola.com
www.marbella-sanpedro.com
Man kan läsa mer om PSOE (Partido Socialista Obrera Español) och om medlemskap på bl.a.
www.psoemalaga.es,
www.psoemijas.org
www.fuengirola.psoe.es
www.marbella.psoe.es.
Alla EU-medborgare har rätt till att bli aktiva eller passiva medlemmar.

Nästa kommunalval
Nästa val hålls den 22 maj 2011.
Partikandidaterna är ännu inte bestämda i alla städer.
PSOE fattar beslut i juli. PP har redan fattat beslut om vissa kandidater och de övriga kommer att väljas senast sex månader före valet, d.v.s. i december eller januari. Partiet meddelar att de flesta kommer att återväljas från senaste kommunalvalet.

Politiska frågor
Finns det ett ämne som du gärna vill få belyst eller har frågor och funderingar kring, hur det politiska systemet fungerar, så är du välkommen att skriva till oss på info@ensueco.com.

Av Jette Christiansen

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.