Internetsäkerhet för barn – bör prioriteras högt

Internetsäkerhet för barn - bör prioriteras högt

Det hålls kampanjer runt om i hela Europa, som är till för att hjälpa barn och tonåringar att på ett säkert sätt hantera internet, och skydda dem mot obehagliga upplevelser. ”Men det är också ytterst nödvändigt”, säger Janus R. Nielsen från MYSecurityCenter – ett av Europas ledande företag inom PC-, Internet- och mobilsäkerhet för privatpersoner.

”Det är ett växande problem som blir hastigt större och större. Idag växer barn upp med internet och de blir ofta superanvändare, innan de fyllt 10 år. Farorna är många och vi vet att det är ytterst viktigt att försöka att upplysa så många som det överhuvudtaget är möjligt. Som en ansvarig verksamhet förstår vi vikten av att öka människors förståelse för hur man säkrar sig själv, och inte minst sina barn online”, säger Janus R. Nielsen. Det är egentligen också därför, som vi har tackat ja till att delta mycket aktivt i kampanjer inom området”.

Vad säger experterna?
Experter menar, att genom att öka medvetenheten om riskerna online, i tidig ålder, kan barnen skyddas bättre, när de blir äldre. De barn, som upplever problem online, blir gradvis yngre och yngre. När barn sitter framför datorn, har de ofta tillgång till webbkamera, så ges det en tydlig bild av ”offret”, och små barn förstår inte faran med att berätta, vad de heter eller var de bor. Risken, som barnen utsätts för, är helt onödig, och om man installerar en programvara med ”föräldrarkontroll”, har man kommit en bra bit på vägen. MYSecurityCenter har föräldrarkontroll inbyggt i deras nya MYInternetSecurity GOLD 2010, men de säger samtidigt, att föräldrarna självklart måste fortsätta att vara uppmärksamma.

Barn och sociala medier
Internet och barns användande av sociala medier är den värld vi lever i, och det blir föräldrar och skolor tvungna att inse och erkänna. Även om barn vet mer om teknik och nätsurfing, så är det fortfarande de vuxna, som har längst erfarenhet av livets normer och regler, glädjeämnen och faror. Som vuxen bör man vidta vissa försiktighetsåtgärder, och löpande prata med barnen om deras aktiviteter på Internet.

Trots det faktum att barn, i de flesta sociala medier, ska vara minst 12-13 år för att få lägga upp en profil, tyder mycket på att många yngre barn, ända ned till 6-7 års ålder, finns på sociala nätverksplatser. Utvecklingen visar dock, att de barn, som ”faller offer”, är i åldern 10 år och äldre, och att tonårsflickor är den mest utsatta gruppen. Med kampanjer hoppas man på, att bättre kunna förebygga obehagliga situationer och genom upplysning också förhindra, att övergreppen sker. Det viktigaste är dock, att föräldrarna tar hand om sina barn, och skyddar dem genom användning av säkerhetsprogramvara.

MYSecurityCenters 5 goda och enkla råd till föräldrarna:

1. Sätt gränser snarare än förbud! Om du själv följer dem, är det lättare att sätta någorlunda realistiska gränser för hur man bör bete sig på Internet. Gör överenskommelser tillsammans med barnen.

2. Nyfikenhet och prövning av gränser är naturligt. Prova om du kan verka som sparringpartner istället för att lyfta pekfingret.

3. Var uppmärksam på förändringar hos barnen. Är de nedstämda? Verkar de bekymrade? Visa dem att de kan tala med dig om det, som tynger dem och lyssna på dem.

4. Ta upp samtalet under middagen (förhör inte), låt barnen berätta om deras upplevelser på Internet. Vilka sidor som är spännande, och varför?

5. Du kan inte alltid vara där, när barnen är uppkopplade. Så låt dem använda sitt förnuft. Inte minst, när de träffar nya människor på nätet. Fråga dem, vad de tänker prata om med en främling – och huruvida de kommer att träffa vederbörande i verkliga livet?

Läs mer om MYInternetSecurity GOLD 2010 med inbyggd föräldrarkontroll på: www.mysecuritycenter.com/ensueco.

Av Jane Naundrup, Presschef, MYSecurityCenter.com

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.